Məhəmməd (s) Hikməti

Məhəmməd (s) Hikməti

əlaqəli məqalələr

Məhəmməd (s) Hikməti

Peyğənbər (s) buyurur:

Yaxşılığı ürəyin nuru, simanın gözəlliyi və işin gücü tapdım. Günahı ürəyin qaralığı, işin süstlüyü və sifətin çirkinliyi tapdım.

Peyğənbər (s) buyurur:

Ey Məsud oğlu! Allaha məğrur olma, və öz ibadət, yaxşılıq, əməl və elminə aldanma.Müqəddəs bağlılıq

İnsan təkcə yazıq və fağır mövcuddur ki, özünün kamal və inkşaf yollarından biri təklikdən çıxıb cütlüyə qoşulmaqdır. Müştərək yaşayış Tanrının bəndələrinə verdiyi nemətdir. Paklıqvə sağlamlıq yolu bu növ yaşayış tərzində xaliqin bəxş etdiyi böyük hədiyyədir.

Dini təlimlərdən, və mərifət qabliyyətindən və 14 dürdanədən nümunə götürərək bu müqəddəs bağlılığı həmişəlik edə bilərik. Ümumiyyətlə ailə qurmaq insan həyatının vicdanlı və düzgün qanunlarındandır. Tanrı öz bəndələrinə buyurur:

(#qßsÅ3Rr&ur 4‘yJ»tƒF{$# óOä3ZÏB tûüÅsÎ=»¢Á9$#ur ô`ÏB ö/ä.ϊ$t6Ïã öNà6ͬ!$tBÎ)ur 4 bÎ) (#qçRqä3tƒ uä!#ts)èù ãNÎgÏYøóムª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur ììřºur ÒOŠÎ=tæ

Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları əməlisaleh kölə və cariyələrlə evləndirin. Əgər onlar yoxsuldularsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah mərhəmətli və biləndir. [1]ازدواج در آیات و روایات

Ayə və hədislərdə evlənmək

«ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurø—r& (#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygøŠs9Î)

Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo¨Šuq¨B ºpyJômu‘ur ».

Sizin üçün onlarlaünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. [2]

قال رسول الله (ص):

«اتخذوا الاهل فإنه ارزق لکم».

Peyğənbər (s) buyurur:

Ailə qurun cünki bu sizin ruzinizi çoxaldar.

قال الصادق (ع) :

«من ترک التزویج مخافة الفقر أساء الظن بالله عزوجل إن شاءالله عزوجل یقول ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله».

İmam Sadiq (ə) buyurur:

Hər şəxs evlənməyi kasıblıqdan qorxaraq tərk etsə, sanki Allaha suizənn edib. Çünki Allah buyurur: Əgər kasıb olsanız Allah öz fəzlindən və kərəmindən varlı və ehtiyacsız edər.

Xədicəsevər Peyğəmbər

Günlərin birində Peyğəmbər həyat yoldaşlarının yanında Xədicədən yad edərək ağladı. Ayişə dedi: Niyə Bəni əsəd qadınlarının qocalarından olan, qırmızı üzlü və dul qadının arxasınca ağlıyırsız?

Peyğəmbər buyurdu: Sizlər məni inkar edəndə, O məni təsdiqləyirdi. İctimaiyyət kafir olanda Mənə iman gətidi. Mənə övlad verdi, amma siz qısırsız.

Peyğəmbər Əbdül Mütəllibin dilindən

Əbdül Mütəllibin deyirdi:

Ey Əbu talibhəqiqətə bu oğlanın böyük məqamı olacaq. Onu saxla. O təkdir onun üçün mehriban ana kimi ol, ta ona zərər dəyməsin.

Əbdül Mütəllibi öz oğullarına: Mən bu uşaqdan daha pak və gözəl iyli görməmişəm.

Əbdül Mütəllibi camaata müraciət edərək deyirdi:

Mən o günü görürəm ki O sizlərə ağalıq edəcək.

Övladımı buraxın

Adət belə idi ki, Əbdülmütəllib üçün kəbənin kənarında məxsus bi xalça açardılar. Digərləri isə onun ətrafında oturardılar. Onun ehtiram və hörmətini saxlayardılar.

Bəzi vaxtlar Peyğəmbər (ə) (o zamanda kiçik bir oğlan uşağı idi) həmin xalının üstünə gedər və oturardı. Əmiləri onu xalının üstündən uzaqlaşdırmaq üçün tutardılar. Əbdülmütəllib belə mənzərənə şahidi olduqda onlara deyirdi:

Övladımı buraxın. Çünki Onun böyük bir məqanı var. Həmin vaxt Onu öz yanında xalçanın üstündə oturdar və nəvaziş edərdi. Onun rəftar və davranışından şadlanardı.

Vida vaxtı

Əbdül Mütəllibin vəfatı çatanda övladı Əbu talibi çağırdı. O atasının yanına ağlaya-ağlaya gəldi. Bir haldaki Məhəmməd onun sinəsinin üstündə idi. Əbdül Mütəllib oğlunun gəlişindən xəbərdar olduqda dedi:

Ey Əbu talib tək və yalnız olan və ata iyini iyləməyən və ana məhəbbətini dadmayan Məhəmmədi saxla. Onu öz cigərin kimi əziz qoru.

Ey Əbu talib bil ki mən onun halına hamıdan çox xəbərdaram. Əgər ondan itaət etsən və öz mal, can və dilinlə ona kömək etsən Allaha and olsun O sizə ağalıq edəcək.

[1] - Nur, 32

[2] - Rum, 21

Şərhlər

Şərh yaz

* Bir ulduz Fields əlbəttə dəyər olmalıdır.