VRSTE SKRITOSTI

VRSTE SKRITOSTI

VRSTE SKRITOSTIS obzirom na ranije rečeno, jasno je da je skritost predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- nužna i neophodna stvar, ali pošto su svi potezi i pokreti naših veličanstvenih predvodnika okrenuti u pravcu jačanja temelja ljudskih verovanja i ubeč‘enja, i pošto je postojao strah da skritost poslednjeg božijeg dokaza -neka je mir na njega- unose ozbiljne i ne nadoknadive štete unutar muslimanskih verovanja, perio skritosti je počeo i nastavio sračunatim i precizno organizovanim pravcem.
Mnogo godina pre roč‘enja dvanaestog predvodnika je započeta priča u vezi njegove skritosti i u vezi nužnosti te skritosti, i to se pretvorilo u važnu temu raznih skupova besprekornih predvodnika -neka je mir na njih-. Takoč‘e, način ophoč‘enja predvodnika Hadija i predvodnika 'Askerija –neka je mir na njih- sa ši'ijama je sproveden u novoj i ograničenijoj formi. Sledbenici pravca porodice božijeg Poslanika -neka je mir na sve njih- su malo po malo ukapirali da u vezi mnogih materijalnih i duhovnih potreba nisu primorani da doč‘u kod prisutnog predvodnika, već mogu da obavljaju svje dužnosti sa obraćanjem osobama koje su označene od strane predvodnika kao njihovi pouzdani zastupnici. Sa šehadetom predvodnika Hasana 'Askerija -neka je mir na njega- i početkom perioda skritosti svetog hudžeta, Hasanovog sina, kontakt izmeč‘u naroda i njihovog predvodnika nije bio prekinut, već su ljudi kontaktirali sa svojim predvodnikom posredstvom specijalnih zamenika predvodnika epohe -neka je mir na njega-. U tom periodu ši'ije su se više približili i proširili odnose sa verskim autoritetima, tako da su shvatili da im ni u situaciji skritosti predvodnika nije bio zatvoren put spoznaje verskih dužnosti. U tom povoljnom trenutku desila se duga skritost svetog Bakijetullaha -neka je mir na njega- i prekinut je kontakt izmeč‘u predvodnika i njegovih sledbenika (ši'ija), a taj kontakt je pre toga bio uobičajan.
Sada ćemo razmotriti specifičnost dva perioda kraće i duže skritosti.

KRATKA SKRITOST

Sa preseljenjem predvodnika Hasana 'Askerija -neka je mir na njega- 260-e lunarne godine započeo je period predvodništva dvanaestog predvodinka i od tada je počela njegova kratka skritost poznata pod imenom "Gajbet Sugra" (kratka skritost), i to se odužilo do 329-e lunarne godine -sa trajanjem oko sedamdeset godina-.
Najvažnija specifičnost perioda kratke skritosti je to što su ljudi tada bili u kontaktu sa predvodnikom Mehdijem -neka je mir na njega- posredstvom njegovih specijalnih zamenika. Njegove poruke i odgovore na svoja pitanja su primali preko njih. Ponekad su mogli da doč‘u do njega, putem predvodnikovih specijalnih zamenika.
Predvodnikovi specijalni zamenici su svi od učenjaka i ši'ijskih velikna i bili su odabrani od strane predvodnika epohe. To su četiri osobe čija imena navodimo po redosledu njiovog zameništva.
1. Osman b. Se'id 'Amri. On je od samog početka predvodnikove skritosti dobio dužnost njegovog zameništva. Umro je 265-e lunarne godine. Bio je zastupnik predvodnika Hadija i predvodnika 'Askerija -neka je mir na njih-.
2. Muhamed b. Osman b. Se'id 'Amri. On je sin predhodnog zamenika i posle smrti svog oca, dobio je titulu zameništva. Umro je 305-e lunarne godine.
3. Husejn b. Ruh Neubahti. On je umro 326-e lunarne godine, nakon dvadeset i jedne godine zameništva.
4. 'Ali b. Muhamed Semuri. On je umro 329-e lunarne godine i sa njegovom smrću je završen period kratke skritosti.
Specijalni zamenici su svi do jednog odabrani lično od predvodnika 'Askerija -neka je mir na njega- ili od predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- i kao takvi su predstavljeni ljudima. Šejh Tusi u svojoj knjizi "Skritost" (Gajbet) je napisao da je jednog dana četrdeset osoba od ši'ija zajedno sa Osmanom sinom Sei'dovim (tj. sa prvim zamenikom) došlo kod predvodnika 'Askerija -neka je mir na njega-. Predvodnik im je pokazao svog sina i rekao:
"Posle mene vaš predvodnik će biti ovo dete. Budite mu poslušni... znajte da ga od danas više nećete videti, dok mu stigne život do savršenstva. Zato (u periodu njegove skritosti) prihvatite ono što vam kaže Osman (sin Se'idov) i budite mu poslušni, jer on će biti zamenik vašeg predvodnika, i on će voditi (sve vaše) poslove."
U drugom prenosu predvodnik 'Askeri -neka je mir na njega- je obavestio ljude i u vezi zameništva Muhamed b. Osmana (drugog zamenika predvodnika Mehdija-neka je mir na njega-).
Šejh Tusi piše:
Osman b. Se'id je po naredbi svetog 'Askerija -neka je mir na njega- preuzeo imetak donet od strane grupe jemenskih ši'ija. Grupa posmatrača ovog dogač‘aja su rekli predvodniku: "Kunemo se u Boga da je Osman od tvojih najboljih ši'ija, i sa ovim potezom nam je još više predstavljen njegov položaj kod tebe."
Predvodnik 'Askeri im je rekao: "Da, budite svedoci da je Osman b. Se'id 'Amri moj zastupnik i da će njegov sin Muhamed biti zastupnik mog sina Mehdija."
Ovo što je rečeno je bilo pre skritosti predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-, a u toku kraće skritosti, svaki od zamenika je pre svoje smrti predstavljao ljudima sledećeg zamenika koji je bio odabran lično od strane predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-.
Ovim velečasnim ljudima je dolikovalo specijalno zameništvo predvodnika epohe -neka je mir na njega- zbog darovanja posebnih vrlina i osobina. Od njihovih najvažnijih odlika su bili: poverljivost, štovanje Boga, pravedno govorenje i ponašanje, čuvanje i prikrivanje tajni porodice božijeg Poslanika -neka je mir na sve njih- u posebno doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-. Oni su bili poverljivi predvodniku i bili su vaspitani usmerenosšću čiste porodice božijeg Poslanika. Neki od tih zamenika su bili pod nadzorom predvodnika od svoje jedanaeste godine tako da su usavršili naučavanje sebe uporedo sa čvrstim verovanjem i njihovo ime se pročulo meč‘u narodom. Strpljivost i trpljivost problema i podnošenje velikih nevolja ih je izgradilo tako da su u najtežim situacijama bili u potpunosti poslušni svojem predvodniku. Pored svih tih izvanrednih vrlina posedovali su i ogromnu snagu rukovoč‘enja i voč‘stva nad ši'ijama. Oni su upućivali ši'ijsku zajednicu na božiji pravi put i to su činili uz pomoć potpunog znanja i shvatanja važnosti doba kao i uz pomoć korišćenja svojih mogućnosti i preneli su ih zdrave kroz klance kratke skritosti.
Striktno proučavanje perioda kratke skritosti i važnog uticaja četvorice zamenika u vezi kontaktiranja izmeč‘u ljudi i predvodnika, jasno ukazuje na važnost tog perioda života predvodnika epohe. Postojanost svih kontakata i vič‘anje ponekih ši'ija sa svojim predvodnikom u doba kratke skritosti je imalo velikih efekata u potvrč‘ivanju roč‘enja dvanaestog predvodnika i poslednjeg božijeg dokaza -neka je mir na njega-. To potvrč‘ivanje se dogodilo u vreme kada su neprijatelji pokušavali da meč‘u ši'ije ubace sumnju u vezi roč‘enja sina predvodnika 'Askerija -neka je mir na njega-. Treba dodati da je ta kratka skritost bila povoljna podloga i temelj za početak duge skritosti u kojoj je ljudima onemogućen svaki kontakt sa svojim predvodnikom preko označenih osoba. Tako su ljudi zakoračili u period njegove duge skritosti sa smirenošću i ubeč‘enošću u postojanje i stvarnost predvodnika i sa korišćenjem njegovih blagoslova.

DUGA SKRITOST

Poslednjih dana života četvrtog zamenika stiglo mu je pismo od predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- koje glasi:
Imenom Boga milostivog svemilosnog! O 'Ali b. Muhamed Semuri. Neka Bog podari veliku nagradu tvojim verskim drugovima zbog prilaska tvoje smrti, jer ti ćeš preseliti u trajni svet za šest dana. Zato privedi kraju svoje poslove i ne oporučuj nikome u vezi svog zameništva, jer primakao se period totalne (tj. druge) skritosti, i od tada se neću više pojavljivati osim nakon božije naredbe i prolaska dugog vremena, kad stvrdnu srca i kad se zemlja prepuni tiranijom i nasiljem....
Sa smrću poslednjeg specijalnog zamenika dvanaestog predvodnika 329-e lunarne godine započeo je period duge skritosti koji je poznat pod imenom "Gajbet Kubta" (duga skritost). Ovaj period će se nastaviti do dana kada se po božijoj odredbi uklone oblaci skritosti. Tada će se svet okoristiti direktnim sjajem blistavog sunca predvodništva.
Kao što je rečeno, u periodu kratke skritosti ši'ije su mogle da kontaktiraju sa svojim predvodnikom posredstvom speciijalnih zamenika i na taj način su bili upoznavani sa svojim obavezama i verskim obredima, ali u periodu duge skritosti ta vrsta kontaktiranja je prekinuta. Uvereni ljudi se radi spoznaje svojih verskih dužnosti obraćaju opštim zamenicima predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- a to su istaknuti verski učenjaci i božiji autoriteti (Merdža'u Taklid). Ovo je jasan način na koji je predvodnik Mehdi -naka je mir na njega- ukazao i u pismu upućenom jednom od poznatih i poverljivih ši'ijskih ličnosti. Deo tog pisma kojeg je objavio drugi specijalni zamenik predvodnika Mehdija-neka je mir na njega- glasi:
...U vezi dogač‘aja koji će se desiti (u budućnosti) obratite se (za spoznaju svojih dužnosti u različitim situacijama) našim prenosiocima hadisa (tj. fakihima) jer oni su za vas moj znak, a ja sam za njih božiji znak....
Ovaj novi način u vezi dobijanja odgovora na verska pitanja i u vezi spoznaje pojedinačnih i društvenih dužnosti ši'ija u doba potpune skritosti predvodnika epohe -neka je mir na njega-, ukazuje na činjenicu da je napredni sistem predvodništva i voč‘stva u ši'ijskoj kulturi živi i aktivni sistem. Taj sistem u različitim situacijama vrši upućivanje i voč‘enje ljudi na najprikladniji način i nije prepustio u nijedno doba sledbenike tog pravca bez nekog upućivačkog izvora. Poslove tih ljudi je predao u različitim aspektima njihovog pojedinačnog i društvenog života u zaslužene ruke učenjaka koji su spoznali veru, štuju Boga i koji imaju poverenje ljudi u vezi vere i ovoga sveta, da bi sačuvali plovilo islamske zajednice u olujnom i uzburkanom svetskom okeanu i u politici najvećih svetskih političara od pada u vrtlog dogač‘aja i da bi očuvali domete ši'ijskih uverenja.
Predvodnik Hadi -neka je mir na njega- u vezi uticaja verske uleme u periodu skritosti je rekao:
"Kad ne bi bilo 'uleme (tj. verskih vrhunskih učenjaka) da posle skritosti predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- pozivaju ljude njemu i da ih upućuju ka njihovom predvodniku i da se zalažu za njegovu veru (koja je božija) dokazima i čvrstim božijim argumentima, i da nije te vrhunske uleme koja spašava božije robove od sotonskih varki i kandži č‘avola i od neprijatelja porodice božijeg Poslanika -neka je mir na sve njih- ne bi niko ostao sem da je izašao iz božije vere. Oni su ti koji u svojim rukama čvrsto drže ši'ijska načela (i verovanja) kao što mornar čvrsto drži kormilo broda. Ti učenjaci su najbolji robovi uzvišenog Boga" .
Tačka vredna pažnje je u vezi osobina i uslova koje voč‘a zajednice mora da poseduje. Zato što predaja ljudskih poslova u vezi vere i ovog sveta, osobi ili osobama koje će snositi tu neophodnu odgovornost, treba da bude sa izuzetnom pažnjom i sa tačnom i preciznom procenom raspoznavanja. Iz tog razloga su besprekorni predvodnici -neka je mir na njih- precizirali izuzetne osobine i odlike verskih autoriteta, povrh čega su izneli (u odnosu na ove predhodne) još izuzetnije karakteristike za titulu "zaštitnika" mulimanskih verskih dužnosti koja je poznata pod imenom "Veliju Fakih."
Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
"Onaj koji meč‘u fakihima i verskim učenjacima bude suzdržljiv,(u vezi malih i velikih grahova) i koji bude štitio veru (i vlastite ljudske ubeč‘enosti) i koji se suprostavlja svojim prohtevima i strastvenim željama i koji se u potpunosti pokorava naredbama predvodnika epohe, takvu osobu ljudi moraju da slede i samo poneki od ši'ijskih fakiha su takvi.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.