Nužnost razmatranja u vezi sa Mehdistvom

Nužnost razmatranja u vezi sa Mehdistvom

 

Nužnost razmatranja u vezi Mehdijstva
 
 
          Možda poneko razmišlja kakvu nužnost ima razmatranje u vezi predvodnika (tj. imama) Mehdija -neka je mir na njega!- pored različitih i osnovnih potreba u kulturnim domenima? Zar nije u vezi toga dovoljno rečeno i zar nije o tome napisano dovoljno knjiga i članaka?
          U odgovoru treba reći da su pitanja o Mehdijstvu od tema koje imaju ključnu ulogu u čovekovom životu i da te teme imaju direktnu vezu sa raznoraznim aspektima čovekovog života. Zbog toga ta tema, pored uloženih trudova još uvek ima dosta ne iskazanih stvari i poželjno je da naučnici i istraživači unesu dopunski trud po tom pitanju.
          Da bi nužnost razmatranja u vezi spoznaje predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!- postala konkretnija, navešćemo ukratko neke detalje:
          1. Tema predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!- se svodi na osnovno pitanje predvodništva (tj. imameta), što je načelo verovanja ši'ija i ta tema je itekako naglašena u Kur'anu i u islamskim prenosima. Ši'ije i sunije prenose od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- da je rekao:
          "Ko umre a ne upozna predvodnika svoje epohe, umro je ne znalačkom smrću (i kao da se nije okoristio od islama)."[1]
          Zaista zar tema koja je u vezi sa kompletnim duhovnim životom čoveka, nije zaslužna posebnoj pažnji?!
          2. Predvodnik Mehdi -neke je mir na njega!- je dvanaesta po redu osoba iz čistog lančanog niza predvodništva; predvodništvo koje je jedno od dve dragocene uspomene božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- u prenosu (tj. u hadisu) kojeg navode sunije i ši'ije od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- je rečeno:
          "Zaista ostavljam meč‘u vama dve dragocenosti: božiju Knjigu (Kur'an) i moju porodicu (ehlul bejt). Sve dok se držite toga dvoje, nikada nećete zalutati posle mene...[2]"
          Zbog toga posle časnog Kur'ana koji je bozija Reč, zar postoji svetliji i uputljiviji od predvodnikova puta i zar se Kur'an uopšte može protumačiti i objasniti bez razjašnjenja Poslanikovih zamenika (tj. bez dvanaest predvodnika)?!
          3. Predvodnik Mehdi -neka je mir na njega!- je živi, prisutni i nadzirući predvodnik. U vezi njegove ekselencije se postavljaju razna pitanja, posebno meč‘u mladima. Pored odgovora datih u ranijim knjigama na ta pitanja, još uvek preostaju mnoge nejasnoće u vezi njegove ekselencije i u ponekim slučajevima ranije dati odgovori ne pašu sadašnjoj publici.
          4. Zbog važnosti pitanja predvodništva i zbog ključne uloge predvodnika, u misaonoj i praktičnoj strukturi ši'ija, protivnici su uvek pokušavali da u vezi predvodnika Mehdija –neka je mir na njega!- unesu smutnje i da ubace sumnju meč‘u ubeč‘ene u njegovu ekselenciju. Kao što na primer poturaju sumnju u vezi njegovog roč‘enja ili pokazuju ne dostižnost dužine života njegove ekselencije ili pokazuju nelogičnim njegovo odsustvo i stotine drugih sumnji i smutnji. Isto tako, ponekad ne obavešteni dobronamernici u vezi znanja o ehlul bejtu -neka je mir na njih!- su uneli ne tačne i ne utemeljene informacije u vezi kulture mehdijstva pa su tako učinili da zalutaju poneki od ljudi ili ih sada bacaju u lutanja. Na primer govorili su i govore ne tačnosti i ono što se ne poklapa sa prenosima u vezi očekivanja pojave predvodnika Mehdija, njegove oružane pobune i mogućnosti susretanja sa njim u periodu njegove (duge) odsutnosti. Sve ovo zahteva nužnost logične predostrožnosti i tačne kontrole u vezi teme mehdijstva.
          Na osnovu rečenog, u ovoj knjizi je pokušano, pored osvrtanja na svetli tok života predvodnika Mehdija, da se odgovori na pitanja mladih, u okviru sa ličnošću predvodnika Mehdija i sa svim onim što je u vezi njegova života i isto tako da se izveste štetnosti i stranputice onih koji imaju iskrivljeno mišljenje i da se kritikuju. Nadamo se da smo preduzeli korak za dublje upoznavanje poslednjeg božijeg dokaza (hudžet) svetog Mehdija -neka je mir na njega!-.
 
 
 

[1]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 51, hadis 7, str. 160.
[2]Ibid, tom 2, str. 100.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.