Spoznaja Mehdija -prvi deo

Spoznaja Mehdija -prvi deo

vezani članci

 

SPOZNAJA MEHDIJA -neka je mir na njega!-
 
PRVI DEO
 
Predvodnik Mehdi -neka je mir na njega!- u jednom pogledu
 
 
 
          Poslednji ši'ijski predvodnik i dvanaesti zamenik božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- je roč‘en u petak ujutru polovinom šabana 255-e lunarne godine (tj. 868-e gregorijanske) u Samari, jednom od iračkih gradova.
          Njegov uvaženi otac je jedanaesti ši'ijski predvodnik, sveti Hasan 'Askeri -neka je mir na njega!- a njegova prečasna majka je primerna žena po imenu Nerdžis o čijem poreklu se razlikuju prenosi. Na osnovu jednog prenosa ona je ćerka Ješu'ova sina rimskog cara a njena majka je od potomaka zamenika (tj. jednog od 12 eapostola) svetog Isaa -neka je mir na njega!- po imenu Šimun Kananej. Po tom prenosu Nerdžis je primila islam nakon čudnog joj sna i sa uputom predvodnika 'Askerija -neka je mir na njega!- priključila se rimskom odredu koji je pošao u rat protiv muslimana. Zajedno sa jednom grupom je zarobljena od strane muslimanske vojske. Deseti predvodnik Hadi -neka je mir na njega!- je poslao osobu koja ju je kupila i dovela u Samaru.[1]
          Imamo i druge prenose,[2] ali ono što je bitno i vredno pažnje je to da je sveta Nerdžis -neka je mir na nju!- izvesno vreme boravila u kući Hakime Hatun (jedne od prečasnih sestara desetog predvodnika Hadija -neka je mir na njega!-) i pod nadzorom Hakime je podučena i vaspitana i bila je puno poštovana od pomenute sestre desetog predvodnika.
          Sveta Nerdžis je ona žena koja je iz ranijih godina bila pohvaljena u govoru božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-[3], i voč‘e vernika, predvodnika 'Alija -neka je mir na njega!-[4], kao i šestog predvodnika Sadika -neka je mir na njega!-.[5] Spomenuta je kao jedna od najboljih sluškinja i liderka nad ostalim sluškinjama.
          Treba naglasiti da majka predvodnika epohe ima i drugih imena (i nadimaka) kao što su: Susan, Rejhana, Melika i Sajkal (ili Sakil).
 
IME, ZVANJE I NADIMCI
 
          Ime i zvanje (kunije)[6] predvodnika epohe –neka je mir na njega- je isto kao i ime i zvanje božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- (tj. Muhamed i Ebul Kasim). U ponekim prenosima se odvraćaju ljudi od spominjanja imena dvanaestog predvodnika -neka je mir na njega!- do doba njegove pojave.
          Od poznatih nadimaka njegove ekselencije su: Mehdi, Kaim, Muntazir, Bakietullah, Hudžet, Halefu Salih, Mensur, Sahibul Emr, Sahibu Zeman i Veliju 'asr od kojih je najpozntije Mehdi.
          Svaki od pomenutih nadimaka, označava posebnu poruku u vezi njegove veličanstvenosti.
          Tog predvodnika dobrote su nazvali "Mehdi" zato što je "upućeni" koji poziva ljude ka istini. Nadimak "Kaim" je dobio zato što će ustati radi istine. Zovu ga "Muntazir", jer se očekuje njegov dolazak. "Bakijetullah"ga zovu zato što je on ostatak božijih dokaza i poslednja božija ostavština. "Hudžet" znači božiji svedok nad ljudima. "Halefu Salih" je zaslužni zamenik za božije predvodnike. On je "Mensur" jer je pomognut od strane Boga. "Sahibul Emr" je zato što mu je obaveza uspostavljanje pravedne božije vladavine. "Sahibu Zeman" i "Veliju 'asr" označavaju da je on jedini posednik i vladar vremena (tj. epohe).
 
 
Kako je roč‘en
 
          U dosta prenosa od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- je preneto da će se pobuniti neko iz njegove porodice sa nadimkom "Mehdi" i srušiće tiraniju i nasilje. Abasidski nasilnički vladari saznavši za te prenose su pokušali pri samom roč‘enju predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!- da ga ubiju. Iz tog razloga, od doba devetog predvodnika, Dževada -neka je mir na njega!- život besprekornih predvodnika je suočen sa većim pritiscima i ograničenjima i u vreme jedanaestog predvodnika, Hasana 'Askerija -neka je mir na njega!- to je dostiglo svoj vrhunac i krajnju tačku, tako da ni najmanje posećivanje njegove kuće nije bilo skriveno od tadašnje vlade. Očigledno je da je u takvoj situaciji roč‘enje poslednjeg božijeg dokaza i božijeg obećanja moralo da bude tajno i daleko od pogleda drugih. Iz tog razloga čak i najbliži jedanaestom predvodniku su bili neinformisani u vezi roč‘enja predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!-, i do samo nekoliko sati pre roč‘enja nije primećena trudnoća kod Nerdžis Hatun, prečasne majke dvanaestog predvodnika. Hakima Hatun, uvažena ćerka devetog predvodnika, Dževada -neka je mir na njega!- ovako kazuje u vezi tog roč‘enja:
          Predvodnik Hasan 'Askeri -neka je mir na njega!- je poslao po mene rekavši: "O tetka! Večeras budi kod nas na iftaru (to je bio van ramazanski post), jer večeras je uoči polovine meseca šabana i Bog će ove noći Svoj (zadnji) znak pokazati zemljanima." Pitala sam: "Ko mu je majka?", pa je rekao: "Nerdžis!." Kazala sam mu: "Neka je sa srećom, ne primećuje joj se trudnoća!." On dodade: "Ovo što sam rekao je tačno!." Ušla sam (kod Nerdžis), nazvala selam (tj. pozdravila sam je) i sela. Ona je prišla da me izuje rekavši: "Moja predraga, kako si?" Kazala sam: "Ti si moja predraga i voljena si u mojoj porodici!" Ne prihvativši (zbog stidljivosti) moje reči kazala je: "Draga tetka, zašto tako govoriš?!" Odgovorila sam joj: "Kćeri moja! Večeras će ti uzvišeni Bog darovati sina koji će biti lider na ovome i na onome svetu.", i Nerdžis se postidela.
          Hakima priča: "Iftarila sam posle jacije i zaspala sam u svom ležaju. U ponoć sam se probudila radi obavljanja (noćnog) namaza i klanjala sam dok je Nerdžis (mirno) spavala bez toga da joj se nešto dogodi. Posle obavljenih radnji (noćnog namaza) sam zaspala. Kasnije sam se probudila sva uplašena a ona je još spavala. Malo potom se probudila i klanjala (noćni) namaz pa opet zaspala."
          Hakima nastavlja: Izašla sam napolje i očekujući jutro pogledala sam u nebo. Ugledala sam prvo svitanje[7]. Nerdžis je još spavala pa sam posumljala i baš tada čuh reči predvodnika Hasana 'Askerija -neka je mir na njega!- koje su stizale sa mesta gde se on nalaziio: "O tetka! Ne žuri, jer trenuci roč‘enja su blizu." Sela sam i počela sa učenjem sura "Sedžda" i "Jasin." Tada se Nerdžis probudila sva uznemirena i prič‘oh joj žurno. Rekla sam joj: "Nek je božije ime sa tobom,[8] osećaš li nešto?" Rekla je: "Da (tj. osećam), tetka moja." Rekoh joj: "Budi hladnokrvna i strpi se, jer to je ono što sam ti već rekla." U tom trenutku i mene je, kao i Nerdžis zahvatila slabost (zbog njenog poroč‘aja). Pribrala sam se čuvši glas novoroč‘enčeta. Uklonila sam sa njegovog lica "prekriv" i videla ga kao da je na sedždi i uzeh ga u svoj zagrljaj. Bio je potpuno čist.
          U tom trenutku predvodnik 'Askeri -neka je mir na njega!- mi reče: "O tetka! Donesi mi sina", i odnela sam mu ga... Zagrlio ga je i rekao: "Pričaj mi sine moj!", i on poče da priča: "Očitujem da nema Boga sem uzvišenog Allaha , jedini je i nema mu slična, i očitujem da je Muhamed -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- božiji Poslanik." Potom je uputio pozdrave voč‘i vernika i ostalim predvodnicima -neka je mir na njih!- sve do imena svog oca, pa tad prestade. Predvodnik 'Askeri -neka je mir na njega!- reče: "O tetka! Odnesi ga majci da i nju pozdravi..."
          Hakima zatim ovako priča: "Sutradan sam otišla kod jedanaestog predvodnika i nakon što sam ga pozdravila uklonila sam zavesu da bih videla predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!-, ali ne mogadoh ga videti, i zato upitah njegovog uvaženog oca: "Šta je bilo sa srećom mojom?", pa mi je odgovorio: "O tetka! Trenutno sam ga predao onome (tj. Bogu) koje je i Musina majka predala svoga sina Musu -neka je mir na njega!-."
          Hakima dalje priča: Kad je stigao sedmi dan došla sam i nakon pozdrava sedoh. Pedvodnik ('Askeri) reče: "Donesi mi sina!", i ja mu ga donesoh... Predvodnik 'Askeri -neka je mir na njega!- mu reče: "Pričaj mi sine moj:", i novoroč‘enče poče da priča....
          Nakon očitavanja božijeg jedinstva i pozdrava na božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- i njegovih uvaženih predaka, proučio je peti i šesti ajet iz sure Kasas:[9]
          "I zahtedamo da privalimo (blagodat tešku) na (one) koji unejačeni bijahu u zemlji i (da) načinimo ih predvodnicima i (da) načinimo ih naslednicima i (da) omogućimo za njih (vladarenje) u zemlji i (da) upogledamo Firavnu i Hamanu, i vojskama njih (dvojice) od njih, ono (spram čega) bijahu obazrivali se (oni).
 
 
Lik i specifičnosti
 
          U prenosima od božijeg Poslanika i njegove "časne porodice" -neka je mir na sve njih- je razmotreno u vezi lika i specifičnosti svetog predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!- i sada ćemo izneti nešto od toga.
          Lik mu je mladolik i pomalo žućkast. čŒelo mu je dugo i sjajno, obrve su mu poput mladog meseca i produžene su, oči su mu crne i krupne, nos mu je fino zaobljen i zubi su mu svetli. Na desnom obrazu ima crni ben a meč‘u ramenima mu je otisak poput otiska poslaništva i telo mu je fenomenalne grač‘e.
          Neke od njegovih specifičnosti koje su razmotrene u rečima predhodnih predvodnika -neka je mir na sve njih!- su sledeće:
          Puno čini ibadet i noćima je budan, mnogo štuje (Boga) i ima običan život, strpljiv je, dobronameran i pravedan. Što se tiče nauke i znanja od svih je bolji i izvor je blagodarja i čistoće. On žudi za pobunom i za ratom u božije ime. On je svetski voč‘a, veliki revolucionar, krajnji spasitelj i obećani ispravitelj ljudi. On je od potomaka božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- i od dece Fatime -neka je mir na nju!-.... Deveti je potomak od voč‘e šehida (trećeg predvodnika Husejna -neka je mir na njega!-) koji će se u doba svoje pojave osloniti o Ka'bu i preuzeti bajrak božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-. Sa svojom pobunom će oživeti božiju veru i sprovešće verske obrede po celom svetu. Prepuniće zemlju sa ljubaznošću i prevednošću nakon što je bila puna tiranije i nepravde.[10]
          Život predvodnika Mehdija -neka je mir na njega!- obuhvata tri zasebna perioda:
1.     Period skrivenosti (ihtifa); to je njegov skriveni život od roč‘enja do preseljenja predvodnika Hasana 'Askerija -neka je mir na njega!-.
2.     Period skritosti (gajbet); to je počelo od preseljenja jedanaestog predvodnika i nastaviće se dokle god Bog htedne da se on pojavi.
3.     Period pojave (zuhur); to će biti nakon perioda skritosti po htenju Boga i tada će obasuti svet dobrotom i lepošću. Niko ne zna vreme njegove pojave i zato se prenosi od dvanaestog predvodnika da su oni koji predvič‘aju vreme njegove pojave, lažljivci[11]
 
 
 

[1] Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 2, odeljak 41, hadis 1, str. 132.
[2] Okeani svetlosti (Biharul Envar,) tom 51, hadis 14, str. 11; kao i hadis 29, str. 22.
[3]Ibid, tom 50, hadis 7, str. 21.
[4]Odsutnost (Gejbet) od Tusija, hadis 478, str. 470.
[5]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 2, odeljak 33, hadis 31, str. 21.
[6]To je imenica koja počinje sa rečima "Eb" (otac) i "Um" (majka) kao na primer: Ebu Abdullah i Umul Benin.
[7]Misli se na svanuće koje nastupa odmah nakon sabahskog ezana što se vidi na horizontu.
[8]Ovo znači: "Nek je od tebe udaljena lošost."
[9]čŒitava ova priča se nalazi u knjizi "Savršenstvo vere" (Kemalu Din), tom 2, odeljak 42, hadis 1, str. 143.
[10]Odabrano delo (Muntahabul Eser), drugo poglavlje, od str. 239 do str. 383.
[11] Dokazivanje (Argumentacija (Ihtidžadž)), tom 2, tačka 344, str 542.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.