Imam Muhammed Bakir

Imam Muhammed Bakir

Imam Muhammed Bakir


Kratki pregled životopisa Imama Bakira


Hazreti Bakir, mir neka je na nj, rođen je 57. godine po Hidžri u Medini. U vrijeme smrti svoga oca Imama Zejnul-Abidina, mir neka je na nj, 94. h.g., imao je trideset i devet godina. Ime mu je Muhammed, a nosio je nadimke Ebu Džafer, Bakir i Bakirul-ulum.
Njegova majka je kćerka Imama Hasana Mudžtebe, mir neka je na nj, Ummi Abdullah, te je on tako prvi koji je i po ocu i po majci pripadao potomstvu Fatime i Alija.
Imama Bakir umro je 114. hidžretske godine u Medini, i sahranjen je na poznatom groblju Bakija pored svog oca i djeda. Njegov imamat trajao je sedamnaest godina.

Halife Imamovi savremenici


Tokom svog imamata peti Imam je bio savremenik sljedećim halifama:
- Velid ibn Abdul-Melik (86-96. h.g.);
- Sulejman ibn Abdul-Melik (96-99. h.g.);
- Omer ibn Abdul-Aziz (99-101. h.g.);
- Jezid ibn Abdul-Melik (101-105. h.g.);
- Hišam ibn Abdul-Melik (105-125. h.g.).
Ove halife – izuzmemo li Omera ibn Abdulaziza koji je bio prilično pravedna osoba i privržen Poslanikovoj, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, porodici, redom su bili silnici i tirani, nisu imali obzira niti prema vlastitim rođacima, a posebno strogi bili su prema petom Imamu.

Ustanovljenje velikog znanstvenog pokreta


Peti Imam se tokom svog imamamata, unotoč neprikladnim uvjetima, bavio predstavljanjem i širenjem božanskih istina i znanja, razjašnjavao je znanstvene probleme i pokrenuo je širok naučni pokret i stvorio je preduvjete za ustanovljavanje velikog islamskog sveučilišta koje će svoj zenit doživjeti u vrijeme njegovog dragog sina Imama Sadika, mir neka je na nj.
Peti Imam je po svom znanju, učenosti i vrlinama bio najistaknutiji među uglednicima Hašimija, te su njegovo istaknuto mjesto u pogledu učenosti i moralnosti potvrđivali i prijatelji i neprijatelji. Iza njega je ostalo toliko predaja i hadisa o pitanjima islamskih vjerskih propisa odnosno fikha, tefsira, historije islama i različitih znanosti koliko, dotad, nije niti od jednog drugog potomka Imama Hasana i Huseina, mir neka je na njih. Druženjem s njim okoristili su se mnogi istaknuti učenjaci, a i nekolicina Poslanikovih, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, ashaba koji su još bili živi.
Tabiini Džabir ibn Jezid Džafi i Kejsan Sedžestani, te učenjaci fikha poput Ibn Mubareka, Zehrija, Evza'ija, Ebu Hanife, Malika, Šafija i Zijada ibn Munzirnehdija okoristili su se njegovim naučnim djelom i prenosili su njegove riječi neposredno ili, katkad, preko nekolicine posrednika.
Knjige i radovi sunitskih učenjaka i historičara poput Taberija, Belazerija, Selamija, Hatiba Bagdadija, Ebu Naima Isfahanija, te knjige poput Malikovog Muvattaa, Ebu Davudovog Sunena, Ebu Hanifinog Musneda, Meruzijevog Sunena, Zamahšerijevog tefsira i desetine sličnih, dakle najvažnije knjige sunitskog svijeta, prepune su izvanrednih kazivanja petog Imama i svako malo uočavamo riječi “rekao je Muhammed ibn Ali” ili “rekao je Muhammed Bakir”.
Također, šiitske knjige o različitim pitanjima prepune su riječi i hadisa hazreti Bakira, mir neka je na nj, što će potvrditi svako ko je iole upoznat sa ovom literaturom.
Imam Bakir, mir neka je na nj, u viđenju učenjaka
Glas o znanju i učenosti Imama Bakira, mir neka je na nj, toliko se pronio islamskim svijetom da je stekao nadimak Bakirul-Ulum (otvoritelj kapija znanja, odnosno rješavatelj naučnih pitanja).
Ibn Hidžr Hejtemi piše: “Muhammed Bakir otvorio je i obznanio tolike riznice skrivenog znanja, i obznanio je toliko fikhskih istina, mudrosti i profinjenih znanja da to nije vidljivo samo onima koji ne gledaju ili onima koji su zlonamjerni. Upravo zato on je nazvan rastvoriteljem i zbirkom znanja te širiteljem zastave znanja.
Abdullah ibn Ata, jedna od uglednih ličnosti i velikih učenjaka Imamovog vremena, kaţe: “Nikad nisam vidio da je nečijim predavanjima prisustvovalo više učenjaka islama kao predavanjima Muhammeda ibn Alija, mir neka je na nj, i da su se osjećali tako slabim i malim kad je riječ o znanju. Vidio sam Hakema ibn Utejbu, koji je u znanosti i fikhu bio proslavljen, kako pred Muhammedom Bakirom sjedi onako kako djete sjedi pred odraslim učiteljom, skrušeno i na koljenima, žudno sluša njegove riječi i upija ih.”
Imam Bakir, mir neka je na nj, pri svojim kazivanjima uglavnom se pozivao na kur'anske ajete i za dokaz je uzimao Riječi Božiju, pa je rekao: “Šta god da kažem, pitajte me gdje se u Kur'anu to nalazi, pa da vam navedem ajet koji se odnosi na datu stvar.”
Širenje nauke i otvaranje kapija znanja
Blistava naučna djela petog Imama i njegovih najistaknutijih učenika koje je njegova velika škola podarila islamskom društvu učinila su da se ostvari predskazanje Poslanika islama, blagoslov i mir neka su na nj i njegove.
Prenositelj tog predskazanja jeste Džabir ibn Abdullah Ensari, poznata ličnost iz ranog perioda islama. Džabir, inače jedan od velikih ashaba Poslanika islama, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, i posebno privrţen poslaničkoj obitelji, kaže:
“Jednom mi Poslanik islama, mir i blagoslov neka je na nj i njegove, reče: „Nakon mene, srest ćeš osobu iz moje porodice, čije je ime moje ime i koji mi je likom sličan. On će pred ljudima otvoriti kapije znanja.‟”
Kad je Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, izrekao ovo predskazanje, hazreti Bakir, mir neka je na nj, još nije bio rođen. Prošle su godine, i došlo je vrijeme četvrtog Imama. Jednom je Džabir prolazio ulicama Medine, kad ugleda hazreti Bakira. Obrati pažnju na njega i opazi znakove o kojima je Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, govorio, pa ga upita: “Kako se zoveš?” Ovaj odgovori: “Zovem se Muhammed ibn Ali ibn Husein.” Džabir ga tad poljubi u čelo i reče: “Preko mene te poselamio tvoj djed Poslanik Božiji!”
Od tog dana, iz poštovanja prema Poslaniku, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, i kao dokaz veličine Imama Bakira, mir neka je na nj, Džabir ga je dvaput dnevno obilazio. Sjedio bi u Poslanikovoj džamiji mežu masom ljudi i kao odgovor nekim zlobnicima koji su ga ismijavali zbog takvog postupanja prepričavao je predskazanje Poslanika islama.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.