Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Možeš biti najsretnija žena na svijetu

Deset savjeta muslimankama

Prva grana: Mnogo žena na svijetu je tražilo sreću na svakom mjestu i u svakom pravcu, ali nisu našle put ka vjeri u Allaha.

Druga grana: Samo Allah može podariti sreću; Nemoj je tražiti kod drugog, jer je nećeš naći.

Treća grana: Bogati misle da je sreća u imetku, vladari misle da je u vlasti, ali je sreća u pokornosti Allahu.

Četvrta grana: Jedan poznati čovjek je, kada je prihvatio islam, rekao: “Već četrdeset godina tragam za srećom koju nigdje nisamo mogao naći dok nisam počeo vjerovati u Allaha.”

Peta grana: Časna žena je ona koja donosi dobro i koja je dobrodušna. Ona koristi drugima i pomaže im.

Šesta grana: Obrazovana, prosvijećena žena je ona koja čita otvorenu knjigu Univerzuma; koja vidi redove Jedinosti i slova Moći.

Sedma grana: Kada žena uspostavi lijepu vezu sa Allahom, a zatim sa svojim suprugom i djecom, njena porodica će živjeti u sreći i blagostanju.

Osma grana: Ne vjerujemo zapadnoj civilizaciji, koja kaže da je usrećila ženu, kada i onako vidim da joj je tamo život u opasnosti.

Deveta grana: Najveći dokaz da je vjera ženi dala sva prava jesu primjeri čestite Mejreme i Asije (Faraonova žena) – iskrene vjernice.

Deseta grana: Zašto se žena ne upita zašto je Faranova žena odbila dvore i prestiž suprostavljajući se odredbama jednog čovjeka koji je bio tiranin? Zato što je vjerovala u Allaha.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.