۞ ئاخفتنا 142 ۞

۞ ئاخفتنا 142 ۞

articoli correlati

قه‌نجی یا دگه‌ل نه‌ ئه‌هلان: که‌سێ قه‌نجی یێ نه‌ ل جیێ وێ د‌ا د‌‌ینێ و باشی یێ دگه‌ل نه‌ئه‌هلان بکێ، ئه‌وا بدست وی ڤه‌ تێ خێنجی په‌صن دانا پیسه‌کان و مه‌ده‌ح کرنا خرابان و په‌یڤێن جاهلانه‌، نه‌ تشته‌ک دی یه‌؛ ئه‌و ژی حه‌تا هنگێ یه‌ کو قه‌نجی یا وی لسه‌ر وان ده‌وام بکێ. که‌سێ به‌خیله‌تی یێ بکێ ل دانا ل ریکار خودێ دا، ئه‌و سه‌خی و ده‌ست ڤه‌کری نایێ حه‌سابێ.[1]

جهێ قه‌نجی یێ: ڤێجا که‌سێ خودێ ماله‌ک دایێ بلا ب نیه‌تا ده‌ستڤه‌ ئانینا خێرێ، ئه‌وێ بدێ مرووڤێن خوه‌ و پێ وێ مێهڤانداریه‌ک قنج بدێ و ئێسیر و ئه‌وێ ل زه‌حمه‌تێ دا خلاس بکێ و ژ وێ بدێ فه‌قیر (و ژاران) و ده‌ینداران. و ل به‌رابه‌رێ ئه‌دا کرنا حقوقێ خه‌لکێ و ئه‌و به‌لا و زه‌حمه‌تێن کو ل ڤێ رێکێ دا ژێره‌ تێن پێش بلا صه‌بردار بێ. ب ئزنا خودێ، ده‌ستڤه‌ ئانینا ڤان خه‌صله‌تان، سه‌به‌بێ مه‌زناهی و قه‌در و قیمه‌تێ دنیایێ و ده‌ستڤه‌ ئانینا سه‌راتی یا ئاخره‌تێ یه‌.


[1] - ئان: چ مرووڤه‌ک دانکه‌ره‌! حالحاله‌ به‌خیله‌تی یێ دکێ ل دانا ل رێکا خودێ دا. وه‌ هه‌یه‌، ئه‌ڤ په‌صن دانا پیسه‌کان بێ کو دبێژن: ئه‌ڤێهه‌ چقا ده‌ست ڤه‌کری و دانکه‌ره‌! حالحاله‌ لبال خودێ به‌خیل حه‌ساب

Commenti

Lascia un tuo commento

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori certamente avere valore.