دُعاءِ الفَرَج Du°ā’il faraj

دُعاءِ الفَرَج Du°ā’il faraj

Supplica della parusia

‎اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

Allāhumma kun liwaliyyikal-ĥujjati bnil-Ĥasan)

O Allah! Proteggi il Tuo Vicario, la Tua Prova, il figlio di Hasan (al-°Askari),

صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ

ŝalawātuka °alayhi wa °la ãbā’ih[i]

che le Tue benedizioni siano su di lui e sui suoi antenati

في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ

fÄ« hāżihis-sā°ati wa fÄ« kulli sā°a[tin]

in questo momento e in ogni altro momento,

وَلِيّاً وَحافِظاً، وَقائِداً ‏وَناصِراً، وَدَليلاً وَعَيْناً

waliyyan wa ĥāfiďā[an], wa qā’idan wa nāŝirā[an], wa dalÄ«lan wa °aynā[an]

preservando il suo ruolo come Vicario, Protettore, Condottiero e Sostenitore, Guida e Capo

حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً، وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.‏

Ä¥atta tuskinahu ardhaka Å¥aw°Ä[an], wa tumatti°ahu fÄ«hā Å¥awÄ«la.

fino a quando Tu non deciderai che egli stabilisca la Tua autorità sulla terra e concedigli la Tua benedizione in eterno.

Associazione Islamica Imam Mahdi(a.j.)

Commenti

Lascia un tuo commento

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori certamente avere valore.