Supplica della parusia

Supplica della parusia

 

 
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ
Allāhumma kun liwaliyyikal-ĥujjati bnil-Ĥasan)
O Allah! Proteggi il Tuo Vicario, la Tua Prova, il figlio di Hasan (al-°Askari),
صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ
ŝalawātuka °alayhi wa °la ãbā’ih[i]
che le Tue benedizioni siano su di lui e sui suoi antenati
في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ
fÄ« hāżihis-sā°ati wa fÄ« kulli sā°a[tin]
in questo momento e in ogni altro momento,
وَلِيّاً وَحافِظاً، وَقائِداً ‏وَناصِراً، وَدَليلاً وَعَيْناً
waliyyan wa ĥāfiďā[an], wa qā’idan wa nāŝirā[an], wa dalÄ«lan wa °aynā[an]
preservando il suo ruolo come Vicario, Protettore, Condottiero e Sostenitore, Guida e Capo
حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً، وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.‏
Ä¥atta tuskinahu ardhaka Å¥aw°Ä[an], wa tumatti°ahu fÄ«hā Å¥awÄ«la.
fino a quando Tu non deciderai che egli stabilisca la Tua autorità sulla terra e concedigli la Tua benedizione in eterno.

Commenti

Lascia un tuo commento

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori certamente avere valore.