د‌ه‌لیلا عه‌د‌اله‌تا خود‌ێ

د‌ه‌لیلا عه‌د‌اله‌تا خود‌ێ

چه‌وا كو ھات گووتن عه‌د‌اله‌تا خود‌ێ گووره‌كی گووتنه‌كی ھنه‌ك ژ حكمه‌تا ئلاھی یه‌ و ب گووتنه‌ك د‌ی ھه‌ما ئه‌و بخوه‌ یه‌، نخوه‌ د‌ه‌لیلا سابت كرنا وێ ھه‌ما ئه‌وه‌ كو حكمه‌تا خود‌ێ پێ سابت بوویی. د‌ د‌ه‌رسا یازد‌ێ د‌ا ئشاره‌ پێ ھات كرن و ل ڤێد‌ه‌رێ ئه‌مێ ھنه‌كی زه‌حفتر ژێ باخڤین.

مه‌ زانی كو خود‌ێ ته‌عالا خوه‌یێ بلند‌ترین مه‌رته‌با قود‌ره‌ت و ئختیارێ یه‌، و د‌كارێ ھه‌ر كارێ مومكنول وجوود‌ بكێ ئان نه‌كێ و چ قود‌ره‌ت و ھێز نكارن ئه‌سه‌رێ لێ بكن و ئه‌وی مه‌جبوور بكن ژ كرنا كاره‌كی را. لێبه‌لێ حه‌چی یا د‌كارێ ناكێ به‌لكی حه‌چی یا ئراد‌ه‌ بكێ و بخازێ د‌كێ.

و ھه‌ر وھا مه‌ زانی كو ئراد‌ا وی نه‌ بێ حه‌ساب و كتابه‌، به‌لكی ئه‌وا كو صفه‌تێن وی یێن كه‌مالێ د‌كن لازمێ خوه‌ قه‌ت ئه‌وێ ناكێ. و چكو خود‌ایێ موته‌عال ھه‌ما كه‌مال بخوه‌ یه‌ ئراد‌ا وی ژی ب ئالیێ كه‌مال و خێرا مه‌خلووقاتا د‌ا یه‌، و ئه‌گه‌ر لازمیا ھه‌بوونا مه‌خلووقه‌كی چێبوونا خرابی و كێماسی یا د‌ جھانێ د‌ا بێ، ئالیێ خرابی یا وێ مه‌خسه‌د‌ا «بالتبع»ه‌ یانی چكو لازما ژ ھه‌ڤ ڤه‌نه‌بوونێ خێرا پتره‌، خێرا غالب د‌كه‌ڤێ به‌ر ئراد‌ا ئلاھی.نخوه‌ صفه‌تێن كه‌مالی یێن ئلاھی د‌كێ لازمێ خوه‌ كو جھانێ ب ئاوایه‌ك وصا چێكێ كو ل سه‌ر ھه‌ڤ گه‌له‌كترین باشی و كه‌مال ژێرا ھه‌بێ، و ژ ڤێد‌ه‌رێ صفه‌تێ حكمه‌تێ ژ خود‌ایێ ته‌عالا را سابت د‌بێ.

ل سه‌ر ڤێ بنیاتێ، چێكرنا ئنسا د‌ وا شه‌رطا د‌ا كو ئمكان ژ ھه‌بوونا وی را ھه‌بێ و ھه‌بوونا وی سه‌ركانیا پرترین باشیا بێ كه‌تیه‌ به‌ر ئراد‌ا ئلاھی، و یێك ژ زێد‌اھیێن بنیاتی یێن ئنسان ئختیار و ئراد‌ا وی یا ئازد‌اد‌ه‌، و شك تنه‌ كو ھێزا ئختیار و بژارتنێ یێك ژ كه‌مالاتان تێ حه‌سابێ و ئه‌و تشتا ئه‌و تێد‌ا ھه‌بێ كاملتره‌ ژ وێ یا ئه‌و تێد‌ا نه‌یی. لێبه‌لێ لازمیا موختار بوونا ئنسان ئه‌ڤه‌ كو ھه‌م بكارێ كارێن باش و به‌ركه‌تی بكێ و ب ئالیێ كه‌مالا بێ نھایه‌ت ڤه‌ بچێ و ھه‌م بكارێ پیس و نه‌باش بكێ و بكه‌ڤێ ناڤ زیان و به‌ختره‌شیا ھه‌ر و ھه‌ر د‌ا. ئه‌لبه‌ت ئه‌و تشتا ئه‌صلی یا ئراد‌ا خود‌ێ ل سه‌ر ھه‌ما كامل بوونا وی یه‌، لێبه‌لێ چكو لازمیا كامل بوونا ئختیاری یا ئنسان ئمكانا نزم بوون و كه‌تنێ یه‌ ژی كو ژ به‌ر ھه‌وایێن نه‌فسانی و ھه‌د‌ه‌فێن شه‌یطانی چێد‌بن، ئه‌ڤ سوقووط و كه‌تنا ئختیاری ژی «بالتبع» كه‌تیه‌ به‌ر ئراد‌ا خود‌ێ.

و چكو بژارتنا ئاگاھانه‌ موحتاجێ ناسینا د‌ورستا رێكێن باشی و خرابیێ یه‌، خود‌ێ ته‌عالا ئه‌مرێ ئنسان كریه‌ ب وێ یا د‌ خێر و مه‌صله‌حه‌تا وی د‌ا و نه‌ھیا وی كریه‌ ژ وێ یا خراب و نه‌باش د‌ا كو ببێ وه‌سیلا چێبوونا حه‌ره‌كه‌تا وی یا ته‌كامولی. و چكو ته‌كلیفێن ئلاھی ژ وێ چه‌ند‌ێ را ھاتنه‌ د‌انین كو مرووڤ بگھێ د‌ه‌ستھاتا كو ژ كرنا وان د‌ه‌ستڤه‌ تێ و چ مه‌نفه‌عه‌ت ژ خود‌ێ را تێد‌ا تنه‌ھن، ژ به‌ر وێ حكمه‌تا ئلاھی د‌كێ لازمێ خوه‌ كو ئه‌ڤ ته‌كلیف موناسبێ كارینا موكه‌لله‌فا بێ، چكو ئه‌و ته‌كلیفێن ئمكانا گوھد‌ان و كرنێ تنه‌بن بێھوود‌ه‌ نه‌.

ڤێ گووره‌كێ ئه‌ولین مه‌رحه‌لا «عه‌د‌ل»ێ (ب مه‌عنا خاص) یانی عه‌د‌اله‌ت د‌ مه‌قامێ ته‌كلیفێ د‌ا ب ڤێ د‌ه‌لیلێ سابت د‌بێ كو ئه‌گه‌ر خود‌ێ ته‌عالا ته‌كلیفه‌كی زێد‌ه‌ترێ ژ گوھد‌انا عه‌ڤد‌ان كفش بكێ و د‌ه‌ینێ، ئه‌و نكارێ پێ عه‌مه‌ل بكێ و د‌بێ كاره‌ك بێھوود‌ه‌ و پووچ.

لێ ڤێجا عه‌د‌اله‌تا د‌ مه‌قامێ بریار د‌انا د‌ ناڤ به‌ند‌ا د‌ه‌، ب ڤێ یێكێ سابت د‌بێ كو: ئه‌ڤ كار ژ به‌ر وێ یه‌ كو مرووڤ ببێ موسته‌حه‌ق ژ كرھ و جه‌زایێ را، و ئه‌گه‌ر نه‌ ب عه‌د‌اله‌ت پێك بێ ھنگێ د‌بێ نه‌قزا غه‌ره‌زێ (ھه‌د‌ه‌فا ژ وێ ژ ناڤ د‌چێ).

و عه‌د‌اله‌تا د‌ مه‌قامێ د‌انا خێر و جه‌زایێ د‌ا ژی پێ ھه‌د‌ه‌فا نھایی یا ھه‌بوونێ سابت د‌بێ، چكو ئه‌وێ ئنسان چێكری د‌ا بگھێ د‌ه‌ستھاتا كارێن خوه‌ یێن باش و خراب، ئه‌گه‌ر به‌رڤاژیێ د‌ه‌ستھاتا وان خێرێ ئان جه‌زا بد‌ێ وان ناگھێ ھه‌د‌ه‌فا خوه‌.

نخوه‌ د‌ه‌لیلا عه‌د‌اله‌تا خود‌ێ ب مه‌عنا د‌ورست ئه‌ڤه‌ كو: صفه‌تێن وی یێن زاتی سه‌به‌بێ معه‌مله‌تا حه‌كیمانه‌ و عداد‌لانه‌ نه‌، و چ صفه‌تێن كو زولم ئان بێھوود‌ه‌یی ئان پووچی پێڤه‌ بێن د‌ وی د‌ا تنه‌ھن.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.