ئمام مه‌هدی (س) د كورت نێرینه‌كی دا

ئمام مه‌هدی (س) د كورت نێرینه‌كی دا

ئاخرین ئمامێ په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ و جیگرێ دازدێ یێ ره‌سوولێ خودێ (ص) سپێده‌یا رووژا ئینیێ، نیڤێ شه‌عبانا سالا 255 ھ‌. ھه‌‌یڤی [868 م.] ل سامریێ [باژاره‌ك یێ عراقێ] چاڤێ خوه ‌ل دنیایێ ڤه‌كر.
بابێ وی یێ گرانقه‌در، ئمامێ یازدێ یێ ئه‌هلێ به‌یتێ حه‌زره‌تێ ئمام حه‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری یه‌ (س) و ده‌یكا وی حه‌زره‌تی ژی خانمه‌ك به‌ركه‌تی بناڤێ «نه‌رجس» بوویه‌ كو ده‌رحه‌ق ملیه‌تا وێ دا روایه‌تێن موخته‌لف هه‌نه. گووره‌كی روایه‌ته‌كی ئه‌و كه‌چا «یه‌شووع» كورێ ئمپراتوورێ روومێ یه، ده‌یكا وێ ژی ژ زوریه‌تا «شه‌معوون (س)» وه‌صی یێ حه‌زره‌تێ عیسا یه‌(س). گووره‌كی ڤێ روایه‌تێ «نه‌رجس» پشتی دیتنا خه‌ونه‌ك عه‌جێب موسلمان دبێ و پێ رێ نیشان دانا ئمام عه‌سكه‌ری (س) كه‌ت گه‌ل عه‌سكه‌رێ روومێ كو ژ شه‌رێ د‌ گه‌ل موسلمانا را هاتبین و د‌ گه‌ل كومه‌كی ب ده‌ستێ موسلمانا هاتن ئه‌سیر كرن. ئمام هادی (س) كه‌سه‌ك رێكر ئه‌و كری و ئانی سامرایێ.
روایه‌ته‌ك دی ژی ھاتیه‌ نه‌قل كرن.  لێبه‌لێ یا موهم ئه‌ڤه‌ كو حه‌زره‌تێ نه‌رجس (س) زه‌مانه‌كی د مالا حه‌كیمه‌خاتوونێ د‌ا بویه‌ –خویشكا ئمام هادی (س)– و كه‌تیه ‌بن ته‌ربیا وێ دا و جهێ ئحترامێ بویه‌ ژ حه‌كیمه‌خاتوونێ را (س).
حه‌زره‌تێ نه‌رجس (س) ئه‌و خانمه‌ كو پێشیا هنگێ دا ل سه‌ر زمانێ ره‌سوولێ خودێ (ص)   و میرێ باوه‌رداران (س)  و ئمامێ صاد‌ق(س)  مه‌دحێ وێ هاتبی كرن و په‌صنێ وێ هاتبی دایین و بناڤێ باشترین كنیژ و سه‌روه‌رێ وان ژێ هاتبی ئاخفتن.
جیێ گووتنێ یه ‌ناڤێن وه‌ك: سووسه‌ن و ریحانه ‌و مه‌لیكه‌ و صه‌یقه‌ل ژی ژ ده‌یكا ئمام زه‌مان را (س) بكار هاتنه‌ برن.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.