چه‌وانی یا ژ داییك بوونێ

چه‌وانی یا ژ داییك بوونێ

د روایه‌تێن زه‌حف دا ژ پێغه‌مبه‌رێ ئه‌كه‌ره‌م (ص) نه‌قل بویه‌ كو كه‌سه‌ك ژ بنه‌مالا وی بناڤێ «مه‌هدی» وێ رابێ و بنیاتا زولمێ ژ بنی ڤه‌ راكێ. حاكمێن زالمێن عه‌باسی كو ئاگاهی ژ ڤێ چه‌ندێ هه‌بین دخوه‌ستان كو ل ئه‌ولێ ولاده‌تا ئمام مه‌هدی دا (س) ئه‌وی بكوژن. ل سه‌ر ڤی ئه‌ساسی ژ زه‌مانێ ئمام حه‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری دا (س) گها ئاخرین ده‌ره‌جا خوه، ئاوایه‌ك وه‌لێ لێ هات كو كێمترین هات و چوونا مالا وی ژ ده‌رگاهێ حوكمه‌تێ خه‌ف نه‌دما. كفشه‌ كو د وه‌زع و حاله‌ك وها دا گه‌ره‌كه ‌ولاده‌تا ئاخرین حوججه‌تێ خودێ خه‌ف و دوورێ ژ به‌رچاڤان چێبێ. ژ به‌ر ڤێ یێكێ حه‌تا نێزیكترین مرووڤێن ئمامێ یازدێ ژی نه‌ د جه‌ره‌یانا ولاده‌تا ئمام مه‌هدی دا (س) بین و حه‌تا چه‌ند سعه‌ته‌كی ژی پێشیا ولاده‌تێ دا نیشانێن پێ گرانیێ (حامله‌ بوونێ) د نه‌رجس خاتوونێ دا نه‌هاتن دیتن.
حه‌كیمه‌خاتوون، كه‌چا هێژا یا ئمام جه‌واد (س) ب ڤی ئاوایی ژ جه‌ره‌یانا ولاده‌ت ئاخفتیه: ئمام حه‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری (س) رێكر په‌ی من و ‌گووت: مه‌تێ! ئیشه‌ڤ فطارێ لبال مه ‌به، چكو شه‌ڤا نیڤێ شه‌عبانێ یه‌ و خودێ ته‌عالا د ڤێ شه‌ڤێ د‌ا وێ [ئاخرین] حوججه‌تێ خوه‌ ل سه‌ر عه‌ردێ ئه‌شكه‌ره ‌بكێ. من پرسی كو ده‌یكا وی كی یه؟ ئه‌وی گووت: نه‌رجسه، من گووت: ئه‌ز گوهری! نیشانێن پێ گرانیێ د وێ دا تنه‌هن! كه‌ره‌م كر: خه‌به‌ر ئه‌وه‌ یا من گووتی. ڤێجا ئه‌ز چووم [جه‌م نه‌رجسێ] و من سه‌لام كر و ئه‌ز روونشتم. ئه‌و هات پێش دا صوولا من (پێلاڤا من) ده‌رێنێ و گووت من: خانما من، تو چه‌وانی؟ من گووت: خانما من و به‌رمالا من تویی، گووتنا من قه‌بوول نه‌كر و گووت: مه‌تێ جان! تو چ ‌كه‌ره‌م دكی؟ من گووت: كه‌چا من! ئیشه‌ڤ وێ خودێ كوره‌كی بدێ ته‌ كو وێ ببێ سه‌روه‌رێ دنیا و ئاخره‌تێ، ڤێجا شه‌رم كر و سه‌رێ خوه ‌دا به‌ر خوه.
حه‌كیمه‌ دبێژێ: پشتی نمێژا عه‌شایێ من فطار كر ‌و خوه‌ ل سه‌ر جهێ خوه‌ ر‌ا درێژ كر و نیڤێ شه‌ڤێ ئه‌ز رابیم نمێژێ [ته‌ھ‌ه‌ججود‌ا] و من نمێژ كر، نه‌رجس ژی بێ موشكل رازها بی. ئه‌ز ژی پشتی ته‌عقیباتێن نمێژێ خه‌وڤه ‌چووم و پشتی هنگێ ب طرس هشیار بیم، د حاله‌كی دا كو ئه‌و هێجا د خه‌و دا بی. پشتی بێهنه‌كی ئه‌و ژی هشیار بی و نمێژ ‌[ته‌هه‌ججود] كر ‌و رازا.
حه‌كیمه ‌دبێژێ: ئه‌ز ده‌ركه‌تم ژ ده‌رڤه ‌و من به‌رێ خوه ‌دا عه‌سمانا كانێ بیه‌ صبه‌ھ ‌ئان نه. ڤێجا من دیت بیه ‌وه‌ختێ فه‌جرا ئه‌ول  و نه‌رجس ژی د خه‌و دا بی، ئه‌ز كه‌تم شكێ، د وی حالی دا ئمام حه‌‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری (س) د ناڤ جهكێ خوه‌ دا گازی كر: مه‌تێ! له‌ز نه‌كه‌ڤه‌، مه‌سه‌له ‌[ژ دایك بوون] نێزیكه، ئه‌ز روونشتم و من ده‌س خوه‌ندنا سووره‌تێ «سه‌جد‌ه» و «یاسین»ێ كر، كو نه‌رجس ب طرس هشیار بی. ئه‌ز له‌ز و به‌ز چووم بالێ و من گووت: «إسم الله‌ علیك–ناڤێ خودێ ل سه‌ر ته ‌بێ»  گه‌لو تو ب تشته‌كی حه‌سهایی؟ گووت: به‌لێ، مه‌تێ. من گووت: خوه‌ وندا نه‌كه‌ و دلێ خوه ‌قه‌وی بكه‌ كو ئه‌ڤ هه‌ما ئه‌وه ‌یا من ژ ته‌ را گووتی. هنگێ بی كو طرسینه‌كی ئه‌ز و نه‌رجس گرتین، ڤێجا پێ ده‌نگێ سه‌روه‌رێ خوه ‌[كو گووت: زاروك هات دنیایێ] ئه‌ز بخوه‌ڤه ‌هاتم و من په‌رده ‌ژ ‌سه‌ر هلانی و من ئه‌و د حالێ سه‌جدێ دا د‌یت و من دیت ئه‌و پر ته‌میز و پاكه‌ و من كر ملێ خوه.
د ڤی حالی دا ئمام عه‌سكه‌ری گازی من كر كو: مه‌تێ! كورێ من بینه‌ بال من. من ژی ئه‌و بر بالێ... ئه‌و همبێز كر و گووت: كورێ من باخڤه‌، ڤێجا ده‌س خه‌به‌ردانێ كر ‌و گووت: «أشهد أن لا إله ‌إلا الله ‌وحده ‌لا شریك له‌ و أشهد أن محمدا رسول الله». پشتی هنگێ سه‌لام دان میرێ باوه‌رداران و ئمامان (س) حه‌تا گها ناڤێ بابێ خوه‌ و ئێدی خه‌به‌ردان بری. ئمام عه‌سكه‌ری (س) گووت: مه‌تێ، ئه‌وی ببه‌ بال دیا وی دا سه‌لامێ بدیێ..
حه‌كیمه‌ دبێژێ: صبه‌هی ئه‌ز چووم بال ئمامێ یازدێ و من سه‌لام دایێ و په‌رده‌ هلانی [ژ سه‌ر ئمام مه‌هدی] دا ئه‌ز مه‌ولایێ خوه‌ ببینم، لێ من نه‌دیت، ڤێجا من ژ بابێ گرانقه‌د‌رێ وی پرسی: ئه‌ز گوهری، ج ‌ھاتیه‌ سه‌رێ مه‌ولایێ من؟ ئه‌وی حه‌زره‌تی جه‌واب دا: مه‌تێ! من ئه‌و سپارت كه‌سه‌كی كو ده‌یكا مووسا، مووسا (س) سپارت وی.
حه‌كیمه ‌دبێژی: رووژا حه‌فتێ ئه‌ز هاتم و من سه‌لام كر و ئه‌ز روونشتم. ئمام كه‌ره‌م كر: ئه‌ولادێ من بینه ‌بال من، من ژی سه‌روه‌رێ خوه‌ ئانی... ئمام كه‌ره‌م كر: ئه‌ولادێ من، باخڤه، تازه ‌وه‌لدیی پشتی شه‌هده ‌دانا ب وه‌حدانیه‌تا خودێ و صه‌له‌واتا ل سه‌ر پێغه‌مبه‌رێ ئه‌كره‌م و بابكێن خوه، ئه‌ڤ ئایه‌ت ته‌لاوه‌ت كرن: بسم الله ‌الرحمن الرحیم، و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمة ‌و نجعلهم الوارثین و نمكن لهم فی الأرض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانو یحذرون  - بناڤێ خودایێ پر بره‌حمێ دلووڤان. و مه ‌ئراده ‌كریه‌ كو ئه‌م منه‌تێ ل سه‌ر موسته‌زعه‌فێن عه‌ردێ ده‌ینین و ئه‌وا بكین پێشكێش و میراتبه‌رێن عه‌ردێ و حومكداری یا وان د عه‌ردێ دا قاییم بكین. و ئه‌وا فرعه‌ون و هامان و له‌شكه‌رێ وان ژێ دطرسان، نیشا وان بكین.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.