جه‌وابا پرسیاران

جه‌وابا پرسیاران

ئاخرین ستێرا پر ب شه‌وقا ئاسمانێ ئمامه‌تێ هه‌ما ل وا سالێن ئه‌ولێ ژیانا خوه‌ دا جه‌وابا قه‌وی و جهێ خوه‌ پێ گرتنێ ددا پرسیارێن په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ و دلگه‌رمی و دل رحه‌تی ژ وان را چێدكرا. ژ نمونه ‌ره‌ ئه‌مێ روایه‌ته‌كی ب كورتی نه‌قل بكین:
سه‌عدێ كورێ عه‌بدولاهێ قومی كو ژ مرووڤێن مه‌زن بی د‌ گه‌ل ئه‌صعه‌دێ كورێ ئسحاقێ قومی كو وه‌كیلێ ئمام عه‌سكه‌ری بی ژ پرسیار كرنا چه‌ند پرسیاران و گرتنا جه‌وابا وان را چوو ‌جه‌م ئمامێ یازدێ. ئه‌و جه‌ره‌یانا ئه‌ڤێ دیدارێ وها نه‌قل دكێ: ده‌ما من خوه‌ست ئه‌ز بپرسم، ئمام عه‌سكه‌ری (س) ئشاره‌ كر بال كورێ خوه‌ڤه‌ و گووت: ژ رووناهی یا چاڤێ من بپرسه! د وی حالی دا ئه‌وی زارووكی به‌رێ خوه ‌دا من و كه‌ره‌م كر: چ تشتا تو دخازی بپرسه!... من ئه‌ڤ پرسیار كر ‌كو: مه‌خسه‌‌د ژ «كهیعص» [ژ حه‌رفێن موقه‌طه‌عه] چیه؟ كه‌ره‌م كر: ئه‌ڤ حه‌رف چ ئه‌خبارێن غه‌یبی نه. خودایێ ته‌عالا به‌نده‌یێ خوه‌ زه‌كه‌ریا [پێغه‌مبه‌ر] ژ وێ ئاگاھ ‌كریه ‌و پشتی وێ ئه‌و ژ موحه‌ممه‌د را صه‌لات و سه‌لامێن خودا ل سه‌ر بن گووتیه. مه‌سه‌لا وێ ئه‌ڤه‌ كو زه‌كه‌ریا (س) ژ خودا خوه‌ست كو ناڤێ پێنج كه‌سا [ئالێ عه‌با] ژ وی را بێژێ، خودایێ عه‌زیز و جه‌لیل جبرائیل (س) سه‌ر وی دا رێكر كو ئه‌وا ناڤا ژێ را بێژێ. زه‌كه‌ریا (س) ده‌ما [ناڤێ] موحه‌ممه‌د‌ (ص) و عه‌لی و فاطمه‌ و حه‌سه‌ن دئانیا سر زمان، كول و گیروگرفتا وی ژ ناڤ دچووا و ده‌ما به‌حسا حوسه‌ین (س) دكرا كه‌لاگری گه‌ریا وی دگرتا و شاش دبیا؛ رووژه‌كی گووت: ئه‌ی خودا! چره‌ ده‌ما ئه‌ز ناڤێ وا چارا تینم كول و خه‌ما من دچێ و ئه‌ز رحه‌ت دبم و دلێ من خوه‌ش دبێ، لێ ده‌ما ئه‌ز حوسه‌ین (س) تینم بیرا خوه ‌رووندكێن (هێسترێن) چاڤێ من درژن و نالین ژ من بلند دبێ؟ ڤێجا خودێ ته‌عالا سه‌رهاتا حوسه‌ین (س) ژێ را گووت و كه‌ره‌م كر: كهیعص [ره‌مز و رازا ڤێ مه‌سه‌لێ یه] «كاف» ره‌مزا كه‌ربه‌لایێ و «هاء» ره‌مزا ژ ناڤ چوونا بنه‌مالێ [یا وی] و «یاء» كنایه‌یه‌ ژ ناڤێ یه‌زید كو زولم و جه‌فا ل حوسه‌ین (س) كریه‌ و «عه‌ین» نشاره‌یه ‌بال عه‌طه‌ش و تێهنیتی یا وی ڤه‌‌ و «صاد» نشاره‌یه‌ بال صه‌بر و خوه ‌راگری یا ئمام حوسه‌ین ڤه‌ (س)...
من گووت: ئه‌ی مه‌ولایێ من! چره‌ خه‌لك ژ وێ چه‌ندێ هاتنه‌ پاش ڤه‌ دان كو ئمام ژ خوه‌ را ببژێرن؟ كه‌ره‌م كر: - مه‌خسه‌دا ته ‌بژارتنا– ئمامێ موصلحه ‌ئان ئمامێ فاسد؟ من گووت: ئمامێ موصلح و دورست. ڤێجا ئه‌وی كه‌ره‌م كر: چكو كه‌س باطن و ناڤده‌یێ كه‌سی نزانێ، كانێ گه‌لو فكرا صه‌لاح و دورستیێ دكێ ئان یا فه‌ساد و خرابیێ، گه‌لو ئه‌ڤ ئحتمال تنه‌هن كو بژارتی یێ خه‌لكێ فاسد و خرابكه‌ر بێ؟ من گووت: به‌لێ، ئمكان هه‌یه. كه‌ره‌م کر: سه‌به‌ب ئه‌ڤه.
د ده‌واما روایه‌تێ دا ئمام مه‌هدی (س) سه‌به‌به‌ك دی ژی گووتیه ‌و جه‌وابا هنه‌ك پرسیارێن دی ژی دانه‌ كو ژ به‌ر كورتیێ ئه‌م ئه‌وا ناینن.
گرتنا هه‌دیێن ماددی
یێك به‌رنامێن په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ ئه‌و بیه‌ كو ژ ئمامێن پاك را هه‌دیێن ماددی و واجباتێن مالی رێكرنه. ئه‌وا گرانبها یا ژی ئه‌و قه‌بوول كرنه‌ و پێ وا ئحتیاجی یێن موحتاجا پێك ئانینه.
ئبن ئسحاق یێك ژ وه‌كیلێن ئمام عه‌سكه‌ری (س) دبێژێ: من هنه‌ك مالێ شیعان بر جه‌م ئمامێ یازدێ (س) دا ئه‌ز بدم وی؛ هنگێ كورێ بچووكێ وی كو رویێ وی وه‌ك هه‌یڤا ته‌مام دبرقیا ل كێله‌كا وی د‌ا رونشتبی. ئمام عه‌سكه‌ری (س) به‌رێ خوه‌ د‌ا كورێ خوه‌ و كه‌ره‌م كر: كورێ من! هه‌دیێن په‌یره‌و و دووستێن خوه ‌ڤه‌كه. ئه‌وی گووت: ئه‌ی مه‌ولایێ من! گه‌لو دورسته‌ كو ئه‌ز ده‌ستێ پاك درێژ بكم بال وایێن نه‌پاك و مالێ قرێژ ڤه ‌كو حه‌لال و حه‌رامێ وێ ته‌ڤهه‌ڤ بویه؟!
ئمام عه‌سكه‌ری (س) كه‌ره‌م كر: ئه‌ی ئبن ئسحاق، ئه‌وا د ناڤ ڤا دا یه‌ ده‌رینه ‌دا كو حه‌لال و حه‌رامێ وێ ژ هه‌ڤ جدا بكێ! ڤێجا من كیسێ ئه‌ول ڤاله‌ كر، ئه‌وی گووت: ئه‌ڤ كیسێ هه‌نێ یێ فلانكه‌سێ یه ‌ژ فلان مه‌حه‌لا قومێ [و ناڤێ وی و مه‌حه‌لا وی گووت] كو 62 ئه‌شره‌فی د وێ دانه، 45 ئه‌شره‌فی ژ وێ بهایێ فروتنا عه‌رده‌كی خیزی یه‌ كو خوه‌یێ وێ میرات بریه ‌ژ بابێ خوه‌ و 14 دینارێ وێ بهایێ نه‌ھ جلكا یه‌ كو فرووتیه ‌و 3 دینار ژی كرها دكانا یه.
ئمام عه‌سكه‌ری سه‌لام لێ بن، كه‌ره‌م كر: كورێ من! ته ‌راست گووت. نها ڤێجا ئه‌ڤی زه‌لامی رێنموون بكه‌ كو كێران حه‌رامه. ڤێجا ئه‌وی هویر هویر مالێ حه‌رام كفش كر و سه‌به‌بێ حه‌رام بوونا وان ب باشی گووت. پشتی وێ من كیسه‌ك دی ڤه‌كر، ئه‌وی كوركی پشتی گووتنا ناڤێ خوه‌یێ وێ و ئه‌دره‌س و جهێ سه‌كنا وی، كه‌ره‌م كر: د وی كیسی د‌ا 50 ئه‌شره‌فی هه‌یه‌ كو ده‌ست لێدانا وان ژ مه ‌را نه‌دورسته ‌و پشتی هنگێ سه‌به‌بێ پاك نه‌بوونا وێ یێك و یێك به‌یان كر. ڤێجا ئمام عه‌سكه‌ری گووتێ: عه‌زیزێ من! ته ‌راست گووت. پشتی وێ به‌رێ خوه ‌د‌ا ئه‌حمه‌دێ كورێ ئسحاق و كه‌ره‌م كر: هه‌می یێ ل خوه‌یێ وا بزڤرینه ‌و بێژه ‌وان بلا ئه‌وا ل خوه‌یێ وان بزڤرینن و ئه‌م نه ‌حه‌وجێ وێ نه ....
نمێژ كرن ل سه‌ر جه‌نازێ بابێ خوه
ئاخرین پشكا ژیانا ئمام مه‌هدی (س) د ده‌ورانا خه‌فیێ د‌ا و پێشیا ده‌سپێ بوونا ده‌ورانا ڤه‌شارتنێ (غه‌یبه‌تێ) نمێژا وی حه‌زره‌تی یه ‌ل سه‌ر جه‌نازێ پاكێ بابێ وی.
ئه‌بول ئه‌دیان، خزمه‌تكارێ ئمامێ یازدێ (س) ڤێ ده‌رحه‌قێ د‌ا دبێژێ: ئمام حه‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری (س) د ئاخرین رووژێن عه‌مرێ خوه‌یێ شه‌ریف (1) هنه‌ك نامه‌ و نڤیسووك دان من و كه‌ره‌م كر: ئه‌ڤا بگهینه‌ باژارێ مه‌دائنێ، تو دێ پشتی یازده‌ رووژا ل سامرایێ تێ ژ مالا من ناله‌نال و هه‌وار هه‌وارێ سه‌ح بكی و تو دێ من ل جیێ شووشتنێ ببینی. من گووت: سه‌روه‌رێ من! ئه‌گه‌ر ئه‌ڤ بقه‌ومێ ئمام و جیگرێ ته‌ وێ چ كه‌سی بێ؟ كه‌ره‌م كر: حه‌چی كه‌سێ جه‌وابا نامێن من ژ ته‌ بخازێ نه‌و ئمامێ پشتی منه. من گووت: نیشانه‌ك دی ژ من را بێژه، كه‌ره‌م كر: كه‌سێ كو نمێژێ ل سه‌ر من بكێ ئه‌و پاش من ئمامه. من گووت: نیشانه‌ك دی بێژه‌، گووت: ئه‌وێ خه‌به‌ر بدێ ژ وێ یا د ناڤ كیس د‌ا، ئه‌و پاش من ئمامه. لێبه‌لێ هه‌یبه‌تا ئمام پێشیا من گرت كو ئه‌ز ژێ بپرسم چ تشت د ناڤ كیسێ دا یه!
من نامه برن مه‌دائنێ و جه‌وابا وا گرت و عه‌ینی چه‌وا كه‌ره‌م كربی ئه‌ز رووژا پازدێ گهام سامرایێ و د وی حالی د‌ا من هه‌وار و ناله‌نال ژ مالا وی گوهلێ بی و من دیت ئمام عه‌سكه‌ری (س) ل جهێ شووشتنێ یه. هنگێ من جه‌عفه‌رێ برایێ ئه‌وی حه‌زره‌تی دیت كو ل به‌ر دلارێ مالا ئمام سه‌كنیه‌ و كوومه‌ك ژ په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ سه‌رخوه‌شیێ ددنێ و ھه‌ر وھا [ژ به‌ر ره‌ھ‌به‌ری یا وی] ته‌بریكێ ژێ را دبێژن! من د دلێ خوه ‌د‌ا گووت: ئه‌گه‌ر ئه‌ڤ ئمامه، ئه‌ڤه ‌ئمامه‌ت ژ ناڤ چوو، چكو ئه‌ز ئه‌وی ناس دكم و زانم كو ئه‌هلێ عه‌ره‌ق و قومار و تار و طه‌نبوورا یه. ئه‌ز چووم پێش و من سه‌رخوه‌شی و ته‌بریك دانێ، لێبه‌لێ ئه‌و قه‌ت ده‌رحه‌ق چ تشتی دا پرسیار ژ من نه‌كر.
د وی حالی دا عه‌قید (یێك ژ خزمه‌تكاران) هات و گووت (جه‌عفه‌ر): سه‌روه‌رێ من! برایێ ته‌ (ئمام عه‌سكه‌ری) ھاتیه‌ كه‌فه‌ن كرن، رابه‌ و نمێژا وی بكه. ئه‌ز د‌ گه‌ل وی و كوومه‌كی ژ په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ چووم مالدا و من دیت ئمامێ یازدێ كه‌فه‌ن بوویه ‌و ل سه‌ر تابووتێ یه. جه‌عفه‌ر چوو پێش دا كو ل سه‌ر برایێ خوه‌ نمێژ بكێ، لێ ده‌ما دخوه‌ستا كو ته‌كبیرێ بێنێ، زارووكه‌ك ئه‌سمه‌ر و خوه‌یێ پرچه‌ك خه‌له‌كی (موجه‌عه‌د) و ددانێن راست، ده‌ركه‌ت و لباسێ جه‌عفه‌ر گرت و گووت: مامو! پاشدا هه‌ره‌ كوئه‌ز ژ نمێژ كرنا بابێ خوه ‌را لایقترم، ڤێجا جه‌عفه‌ر ره‌نگێ خوه‌ ئاڤێت و زه‌ر بی و پاشدا چو و ئه‌و زارووك هات پێشی و ل سه‌ر به‌ده‌نا ئمام (س) نمێژ كر.
پشتی هنگێ گووت من: جه‌وابا نامێن د‌ گه‌ل ته، بده‌ من. من ژی نامه‌ دانێ و من د دلێ خوه‌ دا گووت، ئه‌ڤه‌ دو نیشان. لێ مه‌سه‌لا كیسه‌ هێژ مایه، ئه‌ز چووم جه‌م جه‌عفه‌ر و من دیت وێ دكێ ئاهێن. یێكی ژ جماعه‌تێ ژێ پرسی: ئه‌ڤ زارووك كی یه؟ جه‌عفه‌ر صووند خار كو قه‌ت ئه‌و نه‌دیتیه ‌و ناس نه‌كریه.
ئه‌بول ئه‌دیان، ھه‌ر وھا دبێژێ: ئه‌م روونشتبین كو كوومه‌ك ژ خه‌لكێ قومێ هاتن و پرسیارا ئمام حه‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری (س) كرن. ڤێجا ده‌ما ژ شه‌هاده‌تا وی خه‌به‌رد‌ار بین، گووتن: ئه‌م سه‌رخوه‌شیێ بدین كی؟ خه‌لكێ تلیا خوه‌ بال جه‌عفه‌ر ڤه ‌كرن. ئه‌وا ژی سه‌لام دانێ و ته‌بریك و سه‌رخوه‌شی ژێ را گووتن و گووتنێ كو هنه‌ك نامه ‌و مال د‌ گه‌ل مه‌ هه‌نه، بێژه‌ كانێ نامه‌ ژ كی نه ‌و چقاس ماله؟
جه‌عفه‌ر تێك چوو و ژ جی رابی و گووت: گه‌لو ‌هوون علمێ غه‌یبێ ژ مه‌ دخازن؟ د وی حالی د‌ا خزمه‌تكار ده‌ركه‌ت و گووت: نامێن فلانكه‌س و فلانكه‌سێ د‌ گه‌ل هه‌وه‌ نه ‌و ھه‌ر وھا كیسه‌ك د‌ گه‌ل هه‌وه‌ یه‌ كو هه‌زار دینار تێدا یه‌ كو نه‌خشێ ده‌ھ ‌دیناران ژ وا مه‌حه‌لیه، ئه‌وا نامه ‌و ئه‌موال دان وی و گووتن: ئه‌وێ تو ژ گرتنا ڤا ره ‌رێكری، ئه‌و ئمامه...

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.