مودده‌تێ حوكمه‌تێ

مودده‌تێ حوكمه‌تێ

مقالات مرتبط

پشتی كو عاله‌مێ ده‌وره‌یه‌ك پر درێژ ژ حاكمیه‌تا زولم و سته‌مێ پاش خوه‌ڤه ‌هشت وێ پێ ئه‌شكه‌ره ‌بوونا ئاخرین حوججه‌تێ‌ خودێ به‌رێ وێ بكه‌ڤێ قه‌نجی و باشییان و وێ حوكمه‌ت بكه‌ڤێ د ده‌ستێ قه‌نجان دا و ئه‌ڤاهه ‌وه‌عدا حه‌تمی یا خود‌ا یه‌.
حوكمه‌تا قه‌نجان كو پێ فه‌رمانده‌یی یا ئمام مه‌هدی (س) ده‌سپێ دبێ، حه‌تا ئاخرێ عه‌مرێ دنیایێ ده‌وام دكێ و ئێدی زه‌مانێ زولم و زالمان تكرار نابێ.
د خه‌به‌ردانه‌كی دا كو پێشیووكا نها مه‌ ئانی، خودایێ ته‌عالا مزگینی یا حاكمیه‌تا ئاخرین پێشكارێ پاك ددێ پێغه‌مبه‌رێ ئسلامێ (ص) و د ئاخریكێ د‌ا دبێژێ: ( پشتی كو مه‌هدی (س) بگهێ حوكمه‌تێ) ئه‌زێ ده‌وله‌تا وی بدم ده‌وام دان حه‌تا [رووژا] قیامه‌تێ؛ ئه‌زێ ده‌ست و ده‌ست زه‌مان د ناڤ وه‌لی یێن خودا ‌ببوورینم.
ڤێ گوره‌كی ئه‌و د‌ه‌وله‌تا عادلانه یا ئمام مه‌هدی (س) ده‌وله‌ته‌كه ‌كو پشتی وێ ئێدی ده‌وله‌ت ژ كه‌سه‌ك ‌دیرا نینه ‌و د حه‌قیقه‌ت دا وێ تاریخه‌ك نوو ژ حه‌یات و ژیانا به‌شه‌ر را ڤه‌بێ كو هه‌می پێكڤه ‌‌وێ ل بن حاكمیه‌تا ئلاهی دا ببن سه‌ری.
ئمام باقر (س) كه‌ره‌م كریه: ده‌وله‌تا مه ‌ئاخرینێ ده‌وله‌تا یه ‌و چ بنه‌مالێن خوه‌یێ ده‌وله‌تی نامینن نه ‌حه‌تا پێشیا حوكمه‌تا مه‌دا ببن حوكمدار...
ڤێ گووره‌كی مودده‌تێ ده‌واما نظاها ئلاهی پشتی زوهوورێ جد‌ا یه‌ ‌ژ مودده‌تێ حوكمه‌تا شه‌خصێ ئمام مه‌هدی (س) كو گووره‌كی روایه‌تان وێ ئه‌و مایی یێ عه‌مرێ خوه ‌حوكمه‌ت بكێ و پشتی هنگێ وێ ژ دنیایێ بچێ.
شك تنه ‌كو گه‌ره‌كه ‌موددهتێ حوكمه‌تا وی حه‌زره‌تی ئه‌وقاس تێ هه‌بێ كو گوهه‌رینا جهانی و جی بجی كرنا عه‌داله‌تێ د هه‌می مه‌نته‌قێن جهانێ دا چێبێ، لێبه‌لێ ئه‌ڤاهه ‌كو ئه‌ڤ هه‌ده‌ف د چه‌ند سالان دا پێك تێ مرووڤ نكارێ ته‌خمین بدێ گه‌ره‌كه‌ مرووڤ به‌رێ خوه‌ بدێ روایه‌تێن ئمامێن پاك (س). ئه‌لبه‌ت پێ د نه‌زه‌ر دا گرتنا قابلیه‌تا وی رێبه‌رێ ئلاهی و ته‌وفیق و مهده‌د‌ا غه‌یبی یا ژ وی را هه‌یی و ئه‌صحاب و یارانێن وی یێن لایق كو لبالێ هه‌نه ‌و د خزمه‌تا وی دا نه ‌و حازری یا جهانی ژ بونا قه‌بوولی یا حاكمیه‌تا باشی یان و سپه‌حیتاهی یان، چێدبێ كو به‌رپرسیاری یا مه‌هدی یێ مه‌وعوود (س) د زه‌مانه‌ك كورت دا پێك بێ و ئه‌وا كو به‌شه‌ر د زه‌مانێن درێژ دا نه‌كاری بێنێ چێدبێ كو ئه‌و بكارێ د زه‌مانه‌ك كێمترێ ژ 10 سالان دا پێك بێنێ.
روایه‌تێن كو به‌حسا مودده‌تێ حوكمه‌تا ئمام مه‌هدی (س) دكن گه‌له‌ك موخته‌لفن، هنه‌ك زه‌مانێ حوكمه‌تا وی 5 سال و هنه‌ك 7 سال و هنه‌ك 8 سال و هنه‌ك 9 و هنه‌ك ژی 10 سال دبێژن، چه‌ند روایه‌ت ژی مودده‌تێ حوكمه‌تا وی 19 سال و چه‌ند مه‌ھ و ا‌چه‌نده‌ك ‌ژی به‌حسا 40 سال و 309 سالا دكن.
سه‌به‌بێ ڤێ ئختلافا زه‌حفی د روایه‌تا دا نه ‌كفشه ‌و په‌یدا كرنا مودده‌تێ واقعی یێ حوكمه‌تا ئمام ژی د ناڤ ڤا روایه‌تا د‌ا كاره‌ك دژواره، لێبه‌لێ هنه‌ك ژ عالمێن په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ ژ به‌ر زه‌حفی یا روایه‌تێن 7 سالا، ئه‌ڤ بیر و هزر بژارتنه.  هنه‌كا ژی گووتنه ‌مودده‌تێ حوكمه‌تا ئمام مه‌هدی (س) 7 ساله، لێبه‌لێ هه‌ر سال ژ حوكمه‌تا ئمام قاسی ده‌ھ ‌سالێن مه‌نه، كو ئه‌ڤ گووتن ژی د هنه‌ك روایه‌تا د‌ا هاتیه:
راوی ده‌رحه‌ق ‌مودده‌تێ حوكمه‌تا ئمام مه‌هدی (س) ژ ئمام صادق (س) پرسیار دكێ، ئمام د جه‌وابا وی دا كه‌ره‌م دكێ: حه‌فت سالا حوكمه‌ت دكێ كو به‌رابه‌رێ 70 سالا ژ سالێن زه‌مانێ هه‌وه یه.
مه‌رحوومێ مه‌جلسی (ره) دبێژێ: د‌ بارا روایه‌تێن كو ده‌رحه‌ق مودده‌تێ حوكمه‌تا ئمام مه‌هدی دا (س) گها‌یین ده‌ستێ مه، گه‌ره‌كه ‌مه‌سه‌لێن ژێری به‌رچاڤ بێن گر‌تنئ: هنه‌ك روایه‌ت ده‌رحه‌ق هه‌می زه‌مانێ حوكمه‌تا ئمام دانه ‌و هنه‌ك ده‌رحه‌ق زه‌مانێ ئستقرارا حوكمه‌تا وی دانه، هنه‌ك ل سه‌ر ئه‌ساسێ وا سال و رووژانه ‌كو ئه‌م پێ زانین و هنه‌ك گووره‌كی سال و مه‌هێن زه‌مانێ وی نه‌ كو درێژترن و حه‌قیقه‌تا مه‌سه‌لێ خودێ پێ زانێ.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.