سوروره‌تێ ته‌وبه ، مه‌ده‌نی یه و 129 ئایه‌ته.

سوروره‌تێ ته‌وبه ، مه‌ده‌نی یه و 129 ئایه‌ته.

مقالات مرتبط

 

1- [ئه‌ڤ ئایه‌ت] به‌ری بینه‌که ژ ئالیێ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ ویڤه ژ وا موشرکان ئه‌وێن هه‌وه سووز و قرار دگه‌ل وان هه‌یی.

2- ڤێجا [موشرکنوو، حه‌تا] چار مه‌ها د عه‌ردێدا بگه‌رن، و بزانن کو ژ هه‌وه نایێ هوون خودێ نه‌کار بکین، و هه‌ما براستی خودێ رزیلکه‌رێ کافرا یه.

3- و [ئه‌ڤاهه] ئاگاه کرنه‌که ژ ئالیێ خودێ و هنارتیێ ویڤه ژبوونا خه‌لکێ، د رووژا حه‌ججا ئه‌کبه‌ر دا (مه‌زنتر- رووژا قوربانێ) کو هه‌ما براستی خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی به‌رینه ژ موشرکان، ڤێجا ئه‌گه‌ر هه‌وه ته‌وبه‌ کر، ژ خوه باشتره ژ هه‌وه‌را، و ئه‌گه‌ر هه‌وه به‌رێ خوه زڤراند، ڤێجا بزانن هوون نه ئه‌ون کو خودێ نه‌کار بکن. و خه‌به‌رێ عه‌زابه‌ک ب ئێش بده وایێن که‌تین کوفرێ.

4- خێنجی ژ وان موشرکێن هه‌وه سووز دایی وان، د په‌یرا ژی ئه‌وا قه‌ت چ بێ سووزی گه‌ل هه‌وه نه‌کرین ول دژێ هه‌وه دا پشتیڤانیا که‌سی نه‌کرین، ڤێجا حه‌تا وی وه‌ختێ ژ وانرا هاتی کفش کرن سووزا خوه پێک بێنن . براستی خودێ حه‌ژ خوه پارێزا دکێ.

5- ڤێجا ده‌ما هه‌یڤێن ب سیانه‌ت (زی قه‌عده، زی حججه، ‌موحه‌رره‌م، ره‌جه‌ب) خلاس بین (پێدا چوون) هنگێ هه‌وه موشرک ل کیده‌رێ دیتن بکوژن و بگرن و ئاسێ بکن و ل هه‌ر که‌مینگه‌هه‌کیدا (ئاسطه‌نگ- زیرڤانی) لبه‌ر وان روونێن. ڤێجا ئه‌گه‌ر ته‌وبه کرن و نمێژ بجی ئانین و زه‌کات دان، هنگێ رێکا وا به‌ردن (ده‌ستا ژ وان بکێشن). براستی خودێ لێبوورێ پر بره‌حمه.

6- و ئه‌گه‌ر یێک ژ مو شرکا داخازا حه‌واندنێ (پارازتنێ) ژ ته ‌کر، ئه‌وی بحه‌وینه (خوه‌یکه) حه‌تا کو ئاخفتنا خودێ گوهلێ ببێ، پاشێ ئه‌وی بگهینه جهێ ئێمناهی یا وی. ئه‌ڤاهه ژ به‌ر وێیه کو ئه‌و کوومه‌کن کو نزانن.

7- وێ چه‌وا ژ موشرکان را سووزه‌ک (عه‌هد- په‌یمان) ل بال خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی هه‌بێ؟‌ - ئه‌وێن هه‌وه لبال مه‌سجدول حه‌رامێ سووز دایی وان، ژێ ده‌ر- ڤێجا چقا کو ئه‌و ژ هه‌وه‌را راست بن، هوون ژی ژ وانرا راست (دورست) بن. براستی خودێ ژ خوه پارێزا حه‌ز دکێ.

8- چه‌وا [وێ خوه‌ی سووز بن] حالحاله ئه‌گه‌ر بکارن هه‌وه، ده‌رحه‌ق هه‌ودا های ژ چ مرووڤانی و چ سووزا نامینن. ب ده‌ڤێ خوه (ب خه‌به‌ردان) هه‌وه‌ رازی دکن و دلێ وان قه‌بوول ناکێ؛ و پرترێ وان فاسقن.

9- ئایه‌تێن خودێ ب بهایه‌ک کێم فرووتن (ئان: کرین) ڤێجا پێشی ل رێکا وی گرتن . کارێن کو دکن هه‌ما براستی چ پیسن.

10- ده‌رحه‌ق چ باوه‌رداره‌کیدا های ژ چ مرووڤانی و چ سووزه‌کی نامینن، و ئه‌ون یێن زێده‌گاڤ (ته عدا که‌ر – مو ته جاوز).

11- ڤێجا ئگه‌ر ته‌وبه‌ کرن و نمێژ بجی ئانین و زه‌کات دان، هنگێ، ئه‌و برایێن هه‌وه یێن دینی نه. و ئه‌م نیشانا به‌رفره‌ھـ دکین ژ کووما خوه‌یێ زانینێ را.

12- و ڤێجا ئه‌گه‌ر پشتی سووز دانێ صووندێن خوه شکاندن و ده‌رب ل دینێ هه‌وه دان (خرابی د دینێ هه‌وه‌دا چێکرن)، هوون دگه‌ل سه‌رپێشین کوفرێ بکه‌ڤن شه‌ر، چکو براستی ئه‌و نه خوه‌یێ صووندا خوه‌نه؛ دا به‌لکو [ژخرابیا خوه] بسه‌کنن.

13- ما چه‌وا هوون شه‌ر ناکن گه‌ل وێ کوومێ کوو صووندێن خوه شکاندین و ده‌رێخستنا پێغه‌مبه‌ر کرین دلێ خوه و ئه‌و بین کو جارا ئه‌ول [شه‌ر] ده‌سپێ کرین. ما هوون ژ وان دترسن؟ ڤێجا ئه‌گه‌ر هوون باوه‌ردارن خودێ موسته‌حه‌قتره کو هوون ژ وی بترسن.

14- گه‌ل وان شه‌ر بکن دا خودێ ب ده‌ستێن هه‌وه وان عه‌زاب بدێ و شه‌رمه‌زار بکێ و هه‌وه سه‌ر وان بێخێ و دلێ کووما باوه‌رداران رحه‌ت بکێ؛

15- و که‌ربا دلێ وان [ژ ناڤ] ببێ؛ و حه‌چی خودێ بخازێ ته‌وبا وی قه‌بوول دکێ و خودێ پر زانایێ شه‌هره‌زا یه.

16- گه‌لوو هه‌وه گومان کریه هوونێ دحالێ خوه دا بمینن، حالحاله هێجا خودێ ب وا که‌سا نه‌زانیه ئه‌وێن ژ هه‌وه جهاد کرین و ژ غه‌یری خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی و باوه‌رداران ژ سرڤانیا خوه را نه‌گرتین. و خودێ ئاگاهه ژ وێ یا هوون دکن.

17- چێنابێ ژ موشرکا را کو مزگه‌فتێن خودێ ئاڤا بکن، د حاله‌کیدا کو شاهدیێ لسه‌ر کوفرا خوه ددن. ئه‌ون کو کریارێن وان پووچ بینه، و ئه‌و د ئاگردا دمینن.

18- تنێ ئه‌و که‌س مزگه‌فتێن خودێ ئاڤا دکێ، ئه‌وێ باوه‌ری ب خودێ و رووژا ئاخره‌تێ ئانیی، و نمێژ کری و زه‌کات دایی، و نه‌طرسایی خێنجی ژ خودێ . ڤێجا هێڤی ئه‌وه کو ئه‌و ژ رێراسبویا بن.

19- گه‌لوو هه‌وه ئاڤدانا حه‌جیا و ئاڤا کرنا مه‌سجدول حه‌رامێ وه‌ک [کارێ] که‌سه‌کی حه‌ساب کریه کو باوه‌ری ب خودێ و رووژا ئاخره‌تێ ئانیه و د رێکا خودێدا جهاد کریه؟ [نه خێر، هه‌ردو] لبال خودێ نه به‌رابه‌رن. و خودێ کووما زالمان رێراست ناکێ.

20- ئه‌و که‌سێن ئیمان ئانیین و هجره‌ت کرین و ب جان و مالێ خوه‌ڤه د رێکا خودێدا خه‌بات کرین، لبال خودێ مه‌رته‌به‌یه‌ک پر مه‌زن هه‌نه، و هه‌ما سه‌رکه‌تی ئه‌ون؛

21- و خودایێ وان ژ ئالیێ خوه‌ڤه مزگینیا: ره‌حمه‌ت و رازی بوون و بوستانا ددێ وان کو د وادا خوه‌شیێن به‌رده‌وام هه‌نه؛

22- هه‌روهه‌ر د وێدا دمینن. براستی خودایه کو خێرا مه‌زن لبال وییه.

23- گه‌لی که‌سێن هه‌وه باوه‌ری ئانیی، ئه‌گه‌ر بابێن هه‌وه و برایێن هه‌وه کوفر سه‌ر ئیمانێرا گرتن، ئه‌وا خوه‌يێ خوه حه‌ساب نه‌کن. و که‌سێ ژ هه‌وه بکه‌ڤێ گه‌ل وان، ڤێجا هه‌ما ئه‌ون یێن زالم.

24- بێژه: ئه‌گه‌ر بابێن هه‌وه؛ و کور و برا و ژن و مالباتا هه‌وه؛ و مالێ هه‌وه کووم کری؛ و تجاره‌تا هوون ژ که‌سادا وێ (خه‌رج نه‌بین) دطرسن؛ و جهێن سه‌کنا هه‌وه کو هوون پێ رازینه، لبال هه‌وه ژ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی و جهادا د رێکا ویدا شیرینتره ڤێجا هێڤیێ بن حه‌تا خودێ فه‌رمانا خوه (پێک) بێنێ. و خودێ کووما فاسقان رێراست ناکێ.

25- بیه‌قین، خودێ ل گه‌له‌ک جها ئاری هه‌وه کریه، و د رووژا حونه‌ینێ دا ژی؛ هنگێ کو زه‌حفیا هه‌وه هوون عه‌جێبگرتی کربین، ڤێجا [گه‌له‌کیا هه‌وه] قه‌ت چ [به‌لا] ژ هه‌وه نه‌دا پاش؛ و عه‌رد ب وێ فره‌ھیا خوه‌ڤه ژ هه‌وه‌ره طه‌نگ بی، د په‌یرا ژی هه‌وه به‌رێ خوه زڤراند و پشت دا [دوژمن و ره‌ڤین].

26- پاشێ خودێ هه‌دارا خوه (رحه‌تی- ئێمناهی) رێکر سه‌ر پێغه‌مبه‌رێ خوه و باوه‌رداران؛ ‌و له‌شکه‌ره‌ک رێکر خارێ کو هه‌وه نه‌ددیتا؛ و ئه‌وێن که‌تین کوفرێ عه‌زاب دان و ئه‌وه جه‌زایێ ئنکارکه‌ران.

27- په‌یرا خودێ پشتی وێ ته‌وبا حه‌چی که‌سێ بخازێ قه‌بوول دکێ، و خودێ لێبوورێ پر بره‌حمه.

28- ئه‌ی گه‌لی که‌سێن هه‌وه باوه‌ری ئانیی، هه‌ما موشرک نه‌جسن، ڤێجا نخوه ژ ڤێ سالا وا پێڤه بلا نێزیکێ مه‌سجدول حه‌رامێ نه‌بن. و ئه‌گه‌ر [ژ به‌ر نه‌هاتنا وان و کێم بوونا تجاره‌تێ] هوون ژ فه‌قیریێ (ژاریێ) طرسهایین، ڤێجا دپه‌یرا ئه‌گه‌ر خودێ بخازێ وێ ژ که‌ره‌ما خو هه‌وه بێ منه‌ت بکێ. براستی خودێ پر زانایێ شه‌هره‌زا یه.

29- شه‌ر بکن گه‌ل وا که‌سا ژ ئه‌هلێ کتێب، کو باوه‌ری یێ نه ب خودێ تینن و نه ب رووژا ئاخره‌تێ؛ و ئه‌وا خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی حه‌رام کرین حه‌رام ناکن، و دینێ راست و دورست ژ خوه‌ره ناکن دین، حه‌تا کو ب رزیله‌تی ب ده‌ستێ خوه جزیێ بدن.

30- و جهویا گووت: عوزه‌یر کورێ خودێیه، و فله‌ها گووت: مه‌سیح کورێ خودێیه. ئه‌ڤاهه‌ گووتنا وان یا ده‌ڤکی یه [و ئه‌ساس و بنیات ژێرا تنه]؛ ره‌نگێ گووتنا کافرێن پێشدا ددێ. خودێ وان بکوژێ، چه‌وا [ژ دورستیێ] تێن زڤراندن؟

31- [ئه‌وا] زانا و راهبێن خوه و مه‌سیحێ کورێ مه‌ریه‌مێ شوونا خودێدا ب خوداتی گرتنه، حالحاله ده‌ستووره‌ک ژ وانرا نه‌هاتیه خێنجی ژ ڤێ ده‌ستوورێ کو عباده‌تێ خودایه‌ک ته‌نێ بکن، چ ئلاهـ نینن ژ وی پێڤه؛ ئه‌و پاک و مونه‌ززه‌ھه ژ وێ یا ئه‌و ژێرا دکن شریک.

32- دخازن رووناهیا خودێ ب ده‌ڤێ خوه بطه‌مرینن، و خودێ ناهێلێ، حه‌تا رووناهیا خوه ته‌مام بکێ، هه‌رچه‌ند ل ئنکارکه‌ران نه‌خوه‌ش بێ.

33- ئه‌وه یێ پێغه‌مبه‌رێ خوه ب رێکا راست و دینێ دورستڤه رێکری دا ئه‌وی سه‌ر هه‌می دینا بێخێ، هه‌رچه‌ند ل موشرکا خوه‌ش نه‌یێ.

34- ئه‌ی ئه‌وێن هه‌وه باوه‌ری ئانیی، گه‌له‌ک ژ زانایێن جهویا و راهب مالێ خه‌لکێ ب نه‌حه‌قی دخون و پێشیێ ل رێکا خودێ دگرن؛ و ئه‌وێن زێر و زیڤا خه‌زنه دکن و د رێکا خودێدا نادن، ڤێجا تو خه‌به‌رێ عه‌زابێ بئێش بده وان.

35- رووژا کو ئه‌و [زێر وزیڤ] لسه‌ر ئاگرێ جه‌هنه‌مێ تێن گه‌رم کرن، ڤێجا ئه‌هنی و طه‌نشت و پشتا وان پێ وا بێن داغ کرن: ئها ئه‌ڤه یا هه‌وه ژ خوه‌ره خه‌زنه‌کری، دێ ڤێجا طام کن وێ یا هه‌وه کووم دکرا سه‌ر هه‌ڤ.

36- د حه‌قیقه‌ت دا ئێژما را هه‌یڤا لبال خودێ ژ وێ رووژێڤه کو عه‌سمان و عه‌رد ئافراندی، دکتێبا خودێدا دوازده‌ه هه‌یڤن؛ ژ ڤا [دوازده‌ها] چار ژێ ب سیانه‌تن، ئه‌ڤه دینێ جیگرتی، ڤێجا د وادا زولمێ لخوه نه‌کن و پێکڤه گه‌ل موشرکا شه‌ر بکن، چه‌وا کو ئه‌و پێکڤه شه‌رێ هه‌وه دکن. و بزانن کو هه‌ما براستی خودا دگه‌ل ئه‌هلێ ته‌قوایێ یه.

37- هه‌ما راستی ئه‌ڤه کو پاشده دان [=گوهازتنا جهێ هه‌یڤێن ب سیانه‌ت] زێده‌کرنا د کوفرێدا یه کو ئه‌وێن که‌تین کوفرێ ب وێ ژ رێکێ تێن وندا کرن؛ ساله‌کێ ئه‌وێ حه‌لال دکن و ساله‌کی ئه‌وێ حه‌رام دکن، دا ئه‌وێ رێک بێخن گه‌ل ئێژما را هه‌یڤێن کو خودێ حه‌رام کرین ، دا ڤێجا ئه‌وا خودێ حه‌رام کری حه‌لال بکن. کریارێن وان یێن خراب ژ وانرا هاتیه خه‌ملاندن؛ و خودێ کووما ئنکارکه‌ران رێراست ناکێ.

38- ئه‌ی گه‌لی که‌سێن هه‌وه ئیمان ئانیی، چ ل هه‌وه هاتیه، کو ده‌ما ژ هه‌وه‌را تێ گووتن د رێکا خودێدا [ژ جهادێرا] بکه‌ڤن رێ، هوون خوه گران دکن؛ ب عه‌ردێڤه دمینن؟ گه‌لوو هوون شوونا ئاخره‌تێدا ب ژیانا دونیایێ رازی بینه؟ ڤێجا به‌رهه‌ڤووکا ژیانا دونیایێ ل به‌ر یا ئاخره‌تێ ژ پچه‌کی پێڤه نینه.

39- ئه‌گه‌ر هوون رێ نه‌که‌ڤن ، وێ [خودێ] هه‌وه ب عه‌زابه‌ک بئێش عه‌زاب بدێ، و کوومه‌ک دی شوونا هه‌وه دا ده‌ینێ، و قه‌ت چ زه‌ره‌رێ ناگهێنێ وی و خودێ کارایه لسه‌ر هه‌ر تشتی.

40- ئه‌گه‌ر هوون ئاری وی (پێغه‌مبه‌ر) نه‌کن، ڤێجا بیه‌قین، خودێ ئاری وی کریه: هنگێ کو ئنکارکه‌ران ئه‌و [ژ مه‌که‌هێ] ده‌رێخستین؛ کو ئه‌و یێ دووێ بی ژ دووا، وه‌ختێ ئه‌و هه‌ردو د شکه‌فتێده (غارا ثه‌ور) هنگێ کو دگووتا هه‌ڤالێ خوه: خه‌ما نه‌که، براستی خودێ دگه‌ل مه‌يه، ڤێجا خودێ رحه‌تی (ئێمناهی) یا خوه سه‌رده رێکر، و پێ له‌شکه‌ره‌کی کو هه‌وه نادیتا قووه‌ت دایێ؛ و گووتنا وایێن ئنکارکه‌ر کر یا بنره‌تر؛ و هه‌ما گووتنا خودایه یا سه‌راتر؛ و خودێ خوررتێ شه‌هره‌زایه.

41- سڤک و گران [=جه‌وان و پیر؛ په‌یار و سوار] رێبکه‌ڤن، و پێ مال و جانێ خوه د رێکا خودێدا بخه‌بتن، ئه‌ڤاهه ژ هه‌وه‌ره باشتره ئه‌گه‌ر هوون بزانن.

42- ئه‌گه‌ر ماله‌ک نێزیک [و به‌رده‌ست] و سه‌فه‌ره‌ک کورت [و رحه‌ت] بیا، موحه‌قه‌ق وێ بکه‌تان په‌ی ته، لێبه‌لێ ئه‌و رێکا نه‌خوه‌ش (چوونا ته‌بووکێ) لبه‌ر وان دوورکه‌تیه. و وێ بخودێ صووند بخون کو ئه‌گه‌ر مه بکاریا موحه‌قه‌ق ئه‌مێ گه‌ل هه‌وه ده‌رکه‌تان، ئه‌و خوه ل هه‌لاکێ دبن و خودێ زانێ کو بیه‌قین، ئه‌و ده‌ره‌وکه‌رن.

43- خودێ لته ببوورێ، چره ته ئزنا وان دا (ژ نه‌هاتنێ را) پێشیا وێ چه‌ندێ کو [حالێ] وایێن راستگو ژ ته‌را رووناهی ببێ و تو ڤرکه‌ران ناس بکی؟

44- یێن باوه‌ری ب خودێ و رووژا ئاخره‌تێ هه‌یین ژ جهادا ب مال و جان را ئزنێ ژ ته ناخازن (عوزرا چێناکن) و خودێ خوه پارێزان باش ناس دکی.

45- هه‌ما تنێ ئه‌و که‌س [ژ نه‌چوونا جهادێرا] ئزنێ ژ ته دخازن، ئه‌وێن باوه‌ریێ ناینن ب خودێ و رووژا ئاخره‌تێ و شک د دلێ وادا چێبیی، ڤێجا ناڤ شکا خوه دا شاشن (حه‌یری مانه).

46- و ئه‌گه‌ر ده‌رکه‌تن بخوه‌ستان (ژ ته‌بووکێ را) موحه‌قه‌ق ب ئاوایه‌کی وێ خوه ژێرا حازر بکران، و لێ رێکه‌تنا وان ل خودێ خوه‌ش نه‌هات، ڤێجا ئه‌و پاشڤه دان، و [ژ وانرا] هات گووتن: دگه‌ل روونشتیان روونێن خارێ.

47- ئه‌گه‌ر گه‌ل هه‌وه ده‌رکه‌تبینا، ژ خرابیێ پێڤه لهه‌وه زێده نه‌دکران و موحه‌قه‌ق وێ ژ فتنه [و وه‌لوه‌له] چێکرنێ را خوه بێخستان ناڤ هه‌وه ره، و د ناڤ هه‌وه دا گوهدێرێن وا هه‌نه (جاسووسێن کو خه‌فێن هه‌وه ژ وانرا بێژن) و خودێ پر زانایه ب حالی زالمان.

48- حه‌قیقه‌ت ئه‌ڤه‌ کو پێشدا ژی (ل ئوحودێ) ل فتنه چێکرنێ گه‌رهان و تشت لبه‌ر ته ڤاژی کرن، حه‌تا حه‌ق هات و د حاله‌کیدا ئه‌مرێ خودا ئه‌شکه‌ره‌بی کو لوان نه‌خوه‌ش بی.

49- و ژ وان هه‌یه ئه‌وێ دبێژێ: ئزنا من بده [ئه‌ز نه‌یێم] و من نه‌ئێخه ناڤ فتنێ را. هه‌یهێ، ئه‌و که‌تنه‌ ناڤ فتنێ، و هه‌ما براستی جه‌هنه‌مێ ئنکارکه‌ر لبه‌ر خوه گرتنه.

50- ئه‌گه‌ر خوه‌شیه‌ک بگهێ ته ئه‌وا نه‌خوه‌ش‌حال دکێ و ئه‌گه‌ر نه‌خوه‌شیه‌ک سه‌ر ته‌دا بێ، دبێژن: مه پێشیێ دا بریارا خوه دایه، و ب که‌یفخوه‌شی خوه باددن.

51- بێژه: قه‌ت ژ وێ یا خودایێ مه ژ مه‌را نڤیسیی پێڤه سه‌ر مه‌دا نایێ؛ ئه‌و خوه‌یێ مه‌یه. و ڤێجا بلا باوه‌ردار خوه بسپێرن خودێ.

52- بێژه: ما هوون ژ مه را خێنجی یێک ژ دوو باشیا هێڤیا تشته‌ک دینه؟ حالحاله ئه‌م هێڤیێ‌نه‌کو خودێ ژ ئالیێ خوه‌ڤه ئان بده‌ستێ مه عه‌زابه‌کی سه‌ر هه‌وه‌دا بدێ، ڤێجا هوون هێڤیێ بن ئه‌م ژی گه‌ل ‌وه ژ هێڤیدارانه.

53- بێژه: ب ڤیان ئان نه ب ڤیان، بدن، قه‌ت ژ هه‌وه نایێ قه‌بوول کرن، چکو براستی هوون کوومه‌کی فاسقن (ژ رێده‌ر- زێده‌گاڤ- حه‌ق نه‌ناس).

54- و تشته‌ک نه‌بی پێشیگرێ قه‌بوول بوونا خێراتێن وا خێنجی ژ ڤێ کو ئه‌وا ئنکارا خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی کر، و د حالێ سستیێ پێڤه‌ نمێژێ بجی ناینن و مالێ خوه نادن (ناکن خێرات) ئللا کو نه لسه‌ر دلێ وا بێ (خورتی و کووته‌کیێ لخوه‌دکن حه‌تا تشته‌کی ددن).

55- ڤێجا بلا مال و زارووکێن وان ته عه‌جێبگرتی نه‌کێ، خێنجی ژ ڤێ، نه تشته‌ک دییه کو خودێ دخازێ پێ وان د ژیانا ڤێ دونیایێ دا ئه‌وا عه‌زاب بدێ و د حالێ کو فرێدا جانێ وان ده‌رکه‌ڤێ.

56- و صووندا بخودێ دخون کو: بیه‌قین، ئه‌و ژ هه‌وه ‌نه، حالحاله نه‌ژ هه‌وه نه‌، لێبه‌لێ ئه‌و کوومه‌کن کو دترسن.

57- ئه‌گه‌ر جهه‌ک یێ لێ سه‌کنینێ ئان هنه‌ک شکه‌فت و ئان کونه‌کی په‌یدا بکن وی لووتکا بدن و قه‌ستاوێ بکن.

58- و ژ وان هه‌نه ئه‌وێن د [ته‌قسیما] صه‌ده‌قان د‌ا کێماسیێ ژ ته‌را چێدکن، ڤێجا ئه‌گه‌ر ژبوونا وان ژ وێ بێ دایین، رازی دبن و ئه‌گه‌ر ژ وێ ژ وانرا نه‌یێ دایین، هه‌ما دگاڤێدا دعه‌نرن (دعنگرن- نه‌رحه‌ت دبن).

59- و ئه‌گه‌ر ئه‌و رازی ببیان ب وی یا خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی دایی وان و بگووتان: خودێ به‌سێ مه‌یه، وێ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی ژ که‌ره‌ما خوه بدن مه، هه‌ما براستی مه‌یلا مه‌ ب ئالیێ خودێڤه‌یه [باشتر بی ژ وانرا].

60- صه‌ده‌قات (زه‌کاتێن مال) فه‌قه‌ت ژ: فه‌قیر؛ و ژ کارکه‌تی؛ و کار که‌رێن وێ؛ و یێن دلێ وا هاتی که‌دی کرن (نوو موسلمان)؛ و د [ئازا کرنا] به‌نییان؛ و ده‌ینداران و د رێکا خودێدا و ژ رێدا ماییا را یه. [ئه‌ڤاهه] فه‌رزه‌كه ژ ئالیێ خودێڤه. و خودێ پر زانایێ شه‌هره‌زا یه.

61-و ھنه‌ک ژ وان هه‌نه‌ کو ئه‌زیه‌تێ ژ پێغه‌مبه‌ر را چێدکن و دبێژن: ئه‌و گوهه [زووکا باوه‌ر دکێ]. بێژه: ئه‌و گوهێ با شیێ یه ژ هه‌وه‌ره؛ ئیمان ب خودێ هه‌یه و [ئاخفتنا] باوه‌ردارا باوه‌ر دکێ؛ و ره‌حمه‌ته‌که بوو وا که‌سێن ژ هه‌وه کو ئیمان ئانینه. و ئه‌وێن پێغه‌مبه‌رێ خودێ دئێشینن، ژ وانرایه عه‌زابێ بئێش.

62- [منافق ژ خاپاندنێرا] ژ هه‌وه ‌را ب خودێ صووند دخون دا هه‌وه‌ رازی بکن، حالحاله دورستتر ئه‌وه خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی رازی بکن، ئه‌گه‌ر ئه‌هلێ ئیمانێ بن.

63- ما نه‌زانینه‌ کو حه‌چی که‌سێ بکه‌ڤێ به‌رابه‌رێ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ ویدا، موحه‌قه‌ق ئاگرێ جه‌هنه‌مێ ژ ویرا یه کو وێ تێدا بمینێ. ئها ئه‌وه رووره‌شیا مه‌زن.

64- طرسا منافقا ژ وێیه سووره‌ته‌ک ده‌رحه‌ق واندا بێ خارێ کو ئه‌وا ئاگاه بکێ ژ وێ یا د دلێ واندا [ڤێجا هه‌تکا وا ناڤ خه‌لکێد‌ا بچێ]. بێژه: طه‌ڤزێ خوه بکن، موحه‌قه‌ق خودێ ئه‌شکه‌ره که‌رێ وێیه یا هوون ژێ دطرسن.

65- بصووند، ئه‌گه‌ر تو ژ وان بپرسی [کو چره هوون یاریێ خوه بدین دکن]، موحه‌قه‌ق وێ بێژن: هه‌ما مه یاری دکران و دله‌یزتا. بێژه: گه‌لوو هه‌وه ته‌ڤزێ خوه‌ ب خودێ و ئایه‌تێن وی و پێغه‌مبه‌رێ وی دکرا؟‌

66- قه‌ت هێجه‌تا چێنه‌کن، هوون پشتی ئیمانا خوه کافر بینه. ئه‌گه‌ر ئه‌م ژ برره‌ک یا هه‌وه ببوورن ژی، ئه‌مێ برره‌کی عه‌زاب بدین چکو براستی ئه‌و خرابکار بین.

67- مێرێن منافق و ژنێن منافق ژ هه‌ڤدونه، ده‌ستوورا نه‌قه‌نجیێ ددن و پێشیێ ل قه‌نجیێ دگرن و ده‌ستێ خوه دمچینن (تشته‌كی ناد‌ن). خودێ ژبیر کرن ڤێجا ‌وی ژی ئه‌و ژبیر کرن. هه‌ما براستی منافق فاسق بخوه‌نه.

68- خودێ سووزا ئاگرێ جه‌هنه‌مێ دایه‌ مێر و ژنێن منافق و کافران کو د وێدا بمینن؛ ئه‌و به‌سێ وایه؛ و خودێ له‌عنه‌ت ل وان کریه؛ ‌و ژ وانرا یه عه‌زابه‌ک به‌رده‌وام.

69- [وه‌زع و حالێ هه‌وه منافقا] وه‌ک وایێن پێشیا هه‌وه دا یه: ئه‌و ژ هه‌وه قه‌ویتر بین و مال و زارووکێن وان زه‌حفتر بین، ڤێجا ئه‌و ژ به‌هرا خوه (نه‌صێبی خوه‌یێ دونیایێ) به‌هره مه‌ند بین، و هوون ژی ژ به‌هراخوه به‌هره‌مه‌ند بین، وه‌ک چه‌وا که‌سێن پێشیا هه‌وه دا خوه‌شی ژ به‌هرا خوه برن؛ هوون که‌تن‌ ناڤێ (خوه پێڤه مژوول کر) وه‌ک چه‌وا ئه‌و که‌تین ناڤێ. ئه‌ون کو کاری وا د دونیا و ئاخره‌تێدا پووچ بی و ئه‌ون یێن خوسریی.

70- ما دهنگ و به‌حسا وایێن پێشیا وا دا: قه‌ومێ نووح و عاد و سه‌موود و قه‌ومێ ئبراهیم و خه‌لکێ مه‌دیه‌نێ (قه‌ومێ شوعه‌یب) و باژارێن کاڤل بویی (قه‌ومێ لووط) نه‌گهایه‌ وان؟ پێغه‌مبه‌رێن وان ده‌لیلێن رووناهی ژ واره ئانین، ڤێجا خودێ نه‌لبه‌ربی زولمێ ل وا بکێ، لێبه‌لێ ئه‌وا بخوه زولم لخوه کر.

71- و زه‌لامێن خوه‌ی‌ ئیمان و ژنێن خوه‌ی ئیمان خوه‌یێن ھه‌ڤن، ده‌ستوورا بقه‌نجی یێ ددن و پێشیێ ل نه‌قه‌نجیێ دگرن و نمێژێ بجی تینن و زه‌کاتێ ددن و گوهداری یا خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی دکن، ئه‌ون یێن خودێ ره‌حمه‌تێ ل وان بکێ، براستی خودێ خورتێ شه‌هره‌زا یه.

72- خودێ سووزا وا بهشتا دایه مێر و ژنێن باوه‌ردار کو رووبار بنرا دهه‌رکن و وێ هه‌ر تێدا بمینن؛ و [هه‌روها] ئاڤاهیێن پاقژ د بهشتێن هه‌ر دمینندا؛ و رازیبینا ژ ئالیێ خودێڤه کو مه‌زنتره، ئها ئه‌وه‌ سه‌رکه‌تنا مه‌زن.

73- ئه‌ی پێغه‌مبه‌ر، جهادێ بکه دگه‌ل کافر و منافقا و دژوار به لسه‌ر وان، و جهێ وان جه‌هنه‌مه، و چ پیس زڤرینگه‌هه.

74- صووند دخون بخودێ كو [گووتنا پیس] نه‌گووتنه، ‌حالحاله بیه‌قین، گووتنا کوفری گووتنه و پشتی موسلمان بوونا خوه کافر بینه، و ئه‌و تشت برن دلێ خوه یا ده‌س واڤه نه‌هاتی(کوشتنا پێغه‌مبه‌ر). و که‌رب و کینا وان ژ به‌ر تشته‌کی نه‌بی ژ ڤێ پێڤه‌ کو خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی ب که‌ره‌ما خوه ئه‌و بێ ئحتیاج کرن. ڤێجا ئه‌گه‌ر ته‌وبه ‌بکن، ئه‌و ژ وانرا با شتره، و ئه‌گه‌ر به‌رێ خوه بزڤرینن وێ خودێ ل دونیایێ و ئاخره‌تێ پێ عه‌زابه‌ک بئێش ئه‌وا عه‌زاب بدێ. و د عه‌ردێدا ژ وانرا قه‌ت خوه‌یی و ئاریکار نینن.

75- هنه‌ک ژ وا هه‌نه‌ ب صووندڤه سووز دانه خودێ کو ئه‌گه‌ر بدێ مه ژ که‌ره‌ما خوه ، بیه‌قێن ئه‌مێ خێراتا بدین و موحه‌قه‌ق ئه‌مێ ببن ژ قه‌نجا؛

76- ڤێجا ده‌ما ژ که‌ره‌ما خوه دا وان، ئه‌وا به‌خیله‌تێ (قه‌لسی) تێدا کر و د حالێ مل بادانێ دا به‌رێ خوه زڤراندن.

77- ڤێجا د په‌یرا نفاق د دلێ واندا هشت حه‌تا رووژا کو رابه‌رێ وی ببن، ژ به‌ر کو سووزا خوه گه‌ل خودێ نه‌برن سه‌ری و ژ به‌ر کو ڤرر دکران.

78- ما گه‌لوو نه‌زانینه‌ خودێ ڤه‌شارتی و خه‌ف خه‌به‌ردانێن وان زانێ و خودێ پر زانایه ب ڤه‌شارتییان.

79- که‌سێن خرابیێ تینن سه‌ر وا باوه‌ردارێن ژ دل خیراتا دکن و طه‌ڤزێ خوه ل وان که‌سا دکن یێن ژ زه‌حمه‌ت دانا خوه پێڤه‌ تشته‌ک ده‌س وان ناکه‌ڤێ (ژارن)؛ خودێ یاریێ خوه ب وان دکێ و ژ وانرا یه عه‌زابێ بئێش.

80- چ تو داخازا لێبوورینێ ژ وانرا بکی و چ تو داخازا لێبوورینێ ژ وانرا نه‌كی [فه‌رق ناکێ]، ئه‌گه‌ر تو حه‌فتێ جارا ژی ژ وانرا داخازا لێبوورینێ بکی دیسا ژی قه‌ت خودێ ل وان نابوورێ، ئه‌و ژ به‌ر وێیه کو ئه‌وا ئنکارا خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی کریه و خودێ کووما فاسقا رێراست ناکێ.

81- پاشڤه مایێن پاش پێغه‌مبه‌رێ خودێڤه ب روونشتنا خوه (کو نه‌چوون جه‌نگا ته‌بوووکێ) که‌یفخوه‌ش بین؛ و حه‌ز نه‌کرن ب مال و جانێ خوه د رێکا خودێدا خه‌باتێ بکن؛ و گووتن: د ڤێ گه‌رمایێ دا نه‌که‌ڤن رێ (نه‌چن). بێژه: گه‌رمی یا ئاگرێ جه‌هنه‌مێ دژوارتره؛ خوزکا ئه‌وا فێهم بکرا.

82- ڤێجا ژ به‌ر وێ یا بده‌ستڤه تانیان بلا کێم بکه‌نن و پر بگرین.

83- ئه‌گه‌ر خودێ تو ل کوومه‌ک ژ وان زڤراندی، ڤێجا ئه‌وا [ژ جه‌نگه‌ک ‌دیرا] ئزنا ده‌رکه‌تنێ ژ ته خوه‌ستن، هنگێ بێژه: قه‌ت هوون گه‌ل من ده‌رناکه‌ڤ، و ئه‌به‌دا هوون دگه‌ل من گه‌ل چ دوژمنه‌کی شه‌ر ناکن، چکو براستی هوون جارا ئه‌ول ب روونشتنێ (نه‌هاتنێ) رازی بین، ڤێجا روونێن خارێ گه‌ل پاشڤه‌ماییان.

84- و قه‌ت لسه‌ر چ یێک ژ وان [منافقا] کو بمرێ نمێژ نه‌که و لسه‌ر قه‌برا وی نه‌سه‌کنه (رانه‌وه‌سته). چکوو براستی ئه‌وا ئنکارا خودێ و پێغه‌مبه‌رێ وی کریه و دحالێ فاسقیێدا مرنه.

85-و بلا مال و زارووکێن وا ته نه‌هێلێ عه‌جێبمایی، هه‌ما خودێ دخازێ ئه‌وا پێ وا د دونیایێدا عه‌زاب بدێ و دحالێ کوفرێدا جانێ وان ده‌رکه‌ڤێ.

86- و ده‌ما سووره‌ته‌ک بهاتا خارێ کو: باوه‌ریێ بخودێ بینن و هه‌ڤرێ دگه‌ل پێغه‌مبه‌ێ وی جهادێ بکن، مالدارێن وا ئجازه ژ ته دخوه‌ستان و دگووتان: مه بهێله کو ئه‌م گه‌ل رونشتییا بین (ژن و زارووک ونه‌خوه‌ش، کو نکارن بچن شه‌ر و د مالدا روودنێن).

87- [ئه‌و منافق] رازی بین کو بمینن گه‌ل پاشڤه مایی یا [ژن و زارووکا کو نه‌چوونه‌ شه‌ر و د جیدا مانه] و موهر لسه‌ر دلێ وان که‌تیه، ڤێجا ئه‌و فێهم ناکن.

88- لێبه‌لێ پێغه‌مبه‌ر و ئه‌وێن گه‌ل وی ئیمان ئانیین، ب مال و جانێ خوه خه‌بتین. و ئه‌ون یێن خێر و خوه‌شی ژ وانرا، و هه‌ما ئه‌ون یێن سه‌رکه‌تی.

89- خودێ ژ وانرا ئه‌و باغ و بوستان حازر کرنه‌ کو جو و جووبار ژ بن دچن و هه‌ر تێدا دمینن و ئها ئه‌وه سه‌رفه‌رازیا مه‌زن.

90- و خوه‌ی هێجه‌تێن به‌ریستانی هاتن [بال ته] دا ئزنا وان بێ دایین [كو نه‌چن شه‌ر]. و ئه‌وێن ژ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ ویرا ده‌ره‌و کرین، روونشتن خارێ، عه‌زابه‌ک بئێش وێ بگهێ وایێن ئنکار کرین ژ وان.

91- سه‌ر نه‌کاران و سه‌ر نه‌خوه‌شان و سه‌ر وایێن ده‌س وان نه‌که‌ڤێ ئه‌وا مه‌صره‌ف بکن [د رێکا جهادێد‌ا] چ گونه‌ھ نینه [کو نه‌چن جهادێ] ئه‌گه‌ر خێرخازیێ بکن ژ خودێ و پێغه‌مبه‌رێ ویره؛ سه‌ى قه‌نجکارا چ رێک [ژ گازندا را] نینه؛ و خودێ لێبوورێ پر بره‌حمه.

92- و چ [گونه‌ھ و گازند] نینه لسه‌ر وا که‌سێن ده‌ما هاتین بال ته دا تو ئه‌وا صواربکی، ته گووت: یا ئه‌ز هه‌وه لێ صوار بکم ده‌س من ناکه‌ڤێ، د حاله‌کیدا زڤرین کو ژ کول و خه‌ما چاڤێن وا سه‌ر رێژ بی ژ رووندکا کو [چره] ئه‌وا خه‌رج بکن [ژ جهادێرا] ده‌س وا ناکه‌ڤێ.

93- رێکا لێگرتنێ تنێ لسه‌ر وان که‌سا یه کو مالدارن [خه‌رجێ رێکا خوه هه‌نه] و ئزنێ ژ ته دخازن [کو نه‌چن جهادێ]. ئه‌و رازی بینه‌کو بمینن گه‌ل پاشڤه‌ماییان و خودێ موهر لسه‌ر دلێ وان دایه، ڤێجا ئه‌و نزانن.

94- ده‌ما هوون بزڤرین بال وان ، [عوزرو] هیجه‌تین خوه ژ هه‌وه ره دبێژن ، بێژه : هێجه‌تا نه‌ینن ، ئه‌‌م قه‌ت ژھه‌وه‌ باور ناكین ، براستی خود‌ێ ئه‌‌م ژ د‌ه‌نگ و باسێن ھه‌وه‌ ئاگاه‌ كرنه‌ ، وێ خود‌ێ و پێغه‌مبه‌رێ وی كارێ ھه‌وه‌ (عه‌مه‌لێ وه‌) ببینن ، پاشێ ھوونێ ل زانایێ قه‌شارتی و ئه‌‌شكه‌زه‌یێ بێن زڤراند‌ن ، ڤێجا ئه‌‌وا ھه‌وه‌ د‌كرا وێ ژ ھه‌وه‌ره‌ بیژێ .

95- د‌ه‌ما ھوون بئالیێ واڤه‌ زڤرین ، ژھه‌وه‌را ب خود‌ێ صووند‌ د‌خون (= ھه‌وه‌ د‌د‌ن صووند‌ێ)د‌اھوون ژوان وه‌بن ، ڤێجا ژوا ڤه‌بن (پشت بد‌ن وان) چكو براستی ئه‌‌وپیسن ؛ و ژ به‌روێ یاب د‌ه‌ستڤه‌ ئانین جھێ وان جه‌ھنه‌ مه‌.

96- ژھه‌وه‌را صووند‌ د‌خون د‌ا ھوون ژوا رازی ببن ، ڤێجا ئه‌‌گه‌ر ھوون

ژوا راز ژێ ببن ، بیه‌قین خود‌ێ ژ كووما فاسقا رازی نابێ .

97- عه‌رقبێن چوولی ، د‌ كوفر و نفاقێد‌ا [ژیێن د‌ی] د‌ژوارترن ؛ و موسته‌حه‌قترن ژ وێ چه‌ند‌ێ را كو سینورێن (حود‌وود‌- تخویب) وێ یا خود‌ێ ژپێغه‌مبه‌رێ خوه‌ را رێكری نه‌زانن. وخود‌ێ پر زانایێ شه‌ھره‌زایه‌ .

98- وھنه‌ك ژ وا چوولستانییا ھه‌نه‌ كو خێراتێن خوه‌ خوسرین حه‌ساب د‌كن؛ و ژ ھه‌وه‌را ھێڤیا قه‌ومینێن خرابن، قه‌ومینا خراب ژوانرایھ ؛ و خود‌ێ بھیسه‌رێ پرزانایه‌.

99- وھنه‌ك ژ عه‌ره‌بێن چوولی ئه‌‌ون كو باوه‌ری ھه‌ نه‌ ب خود‌ێ و

رووژا ئاخره‌تێ و ئه‌وێ یا خه‌رجه‌ د‌كن [خێراتێن خوه‌] وه‌سیلێن نێزیكبووێ زانن بال خود‌ێ و د‌عایێن پێغه‌ مبه‌رێ ویڤه‌ . ھه‌یھێ ، ئه‌و ، ژوانرا سه‌به‌بێن نێز یكبوونێنه‌ ، د‌په‌یرا وێ خود‌ێ ئه‌وا بێخێ ناڤ ره‌حمه‌تا خوه‌د‌ه‌ .

براستی خود‌ێ لێبوورێ پر بره‌حمه‌ .

100- پێشی سطاند‌ی یێن ئه‌‌ول ژموھاجر و ئه‌‌نصارا و ئه‌‌و كه‌سێن ب قه‌نجی پیره‌وی ژوان كربن ، خود‌ێ ژوان رازی بیه‌ و ئه‌‌وژی ژ خود‌ێ رازی بوونه‌ ، و ژوانرا ئه‌‌و باغ و بووستان حازر كرنه‌ كو جو و جووبار ژ بن د‌چن ؛ [و] ھه‌روھه‌ر د‌وێد‌ا د‌مینن . ئھا ئه‌‌وه‌ سه‌ركه‌تنا مه‌زن .

101- وھنه‌ك ژوایێن لد‌وورو به‌رێ ھوه‌ ژعه‌ره‌بێن به‌رویێ منافقن ؛ و ھنه‌ك ژ خه‌لكێ مه‌د‌ینێ ژی خوه‌ شد‌اند‌نه‌ لسه‌ر منافقێ ، تو ب وان نزانی ، ئه‌‌م ب وا زانن ؛ ئه‌‌مێ د‌وجاران ئه‌‌وا عه‌زاب بد‌ین ، پاشێ [ژی] وێ ب ئالیێ عه‌زابێ مه‌زنه‌ بێن زڤراند‌ن .

102- وھنه‌ك د‌ی ھه‌نه‌ كو ب گونه‌ھێ خوه‌ ێقرار كرنه‌ (لسه‌رخوه‌ گووتنه‌) و كارێ قه‌نج ته‌ڤلی (كار) یێ د‌ی یێ خراب كرنه‌. ھێڤی ئه‌‌وه‌ خود‌ێ ته‌ و با وان قه‌بوول بكێ ، براستی خود‌ێ لێبوورێ پر بره‌حمه‌ .

103- ژمالێ وان ئه‌‌وێ صه‌د‌ه‌قێ بگره‌ كو پی وی تو ئه‌‌وا پاك و پاقژ بكی ، و د‌وعا ژوانرا بكه‌ ، چكو براستی د‌وعایا ته‌ ێێمناھیه‌ كه‌ لبسه‌ روان (ژبوو ناوان سه‌به‌بێ رحمه‌تیێ یه‌) . و خود‌ێ بھیسه‌رێ پر زانایه‌ .

104- گه‌لوو ما نه‌زانینه‌ كو د‌ حه‌قیقه‌ت د‌ا ھه‌ما خود‌ایه‌ یێ ته‌وبێ ژعه‌ڤد‌ێ خوه‌ قه‌بوول د‌كێ وصه‌د‌ه‌قان د‌گری و ھه‌ما براستی ئه‌‌وه‌ ته‌وبه‌ قه‌بوولكه‌رێ پر بره‌حمه‌.

105- و بێژه‌ : [ھوون چه‌ د‌خازن] بكن ، ڤێجا خود‌ێ و پێیغه‌مبه‌ر و باوه‌رد‌ار وێ كارێ ھه‌وه‌ ببینن ، و د‌په‌یراژی ھوونێ ب ئالیێ زانایێ ڤه‌ شارتی و ئه‌‌شكه‌ره‌یێ ڤه‌بێن زڤراند‌ن ، ڤێجا ئه‌‌وا ھه‌وه‌ د‌كرا وێ و ھه‌وه‌ره‌ بێژێ .

106- و ھنه‌ك د‌ی [ كارێ وان ] بھێڤیا ئه‌‌مرێ خود‌ێڤه‌نه‌ ، ئان وێ ئه‌‌وا عه‌زاب بد‌ێ و ئان وێ ته‌وبا وان قه‌بوول بكێ ؛ و خود‌ێ زانایێ پر شه‌ھره‌زایه‌.

107- و [ ژوا منافقانه‌ ] ئه‌‌و كه‌سێن مزگفته‌ك گرتین كو سه‌به‌بێ زه‌ره‌ر و كوفر و ژھه‌ڤ بلاڤكرنێ یه‌ د‌ناڤبه‌ینا باوه‌رد‌ارا د‌ا وجھه‌كه‌ ژ بوونا خوه‌ لبه‌رڤه‌د‌انا وی كه‌سی ئه‌‌وێ پێشد‌ا گه‌ل خود‌ێ و پێغه‌مبه‌رێ وی شه‌ركری ؛ و پر د‌ژوار صووند‌ د‌خون كو : بیه‌قین ، ژ باشیێ پێڤه‌ مه‌ تشته‌ ك د‌ی نه‌خوه‌ستیه‌ ، و خود‌ێ شاھد‌یێ د‌د‌ێ كو ھه‌ما براستی ئه‌‌و د‌ه‌ره‌وكه‌رن .

108- قه‌ت ل وێد‌ه‌رێ نه‌سه‌كنه‌ ( ژعباد‌ه‌ت را رانه‌وه‌سته‌ ) چكو براستی ئه‌‌و مزگه‌فتا كو ژ رووژا ئه‌‌ولڤه‌ لسه‌ر ته‌قوایێ ئاڤابوویی ، ھێژاتره‌ كو تو [ ژ عباد‌ه‌ت را ]تێد‌ا راوه‌ستی . د‌ وێد‌ا ئه‌‌و كه‌س ھه‌نه‌ كو حه‌ز د‌كن خوه‌ پاقژ بكن و خود‌ێ حه‌ژ خوه‌ پاقژ كه‌ران د‌كێ .

109- ما كه‌سێ ئاڤاھیێ  خوه‌ لسه‌ر بنیاتا ته‌قواتی و رازیبوونه‌كی ژ ئالیێ خود‌ێڤه‌ ئاڤاكری باشتره‌ ئان كه‌سێ بنیاتا ئاڤاھیێ خوه‌ د‌ه‌ینایی سه‌ر لێھڤا كه‌ند‌اله‌كی ھه‌رفیی كو ڤێجا ب ویڤه‌ ھلوه‌شھێ د‌ئاگرێ جه‌ھنه‌مێ د‌ا ؟ و خود‌ێ كووما زالمان رێراست ناكێ .

110- ئافاھیێ ئه‌‌وا ئاڤاكری به‌رد‌ه‌وام ( د‌اێمه‌ن ) سه‌به‌بێ شكێیه‌ د‌ د‌لێ واند‌ا ، نه‌مه‌تا كو د‌لێ وان قه‌تقه‌ت ببێ . و خود‌ێ پرزانایێ حه‌كیمه‌ .

111- حه‌قیقه‌ت ئه‌‌ڤه‌ ، خود‌ێ جان و مالێ باوه‌رد‌اران كریه‌ [ ب بھایێ ] كو بھشت ژ وانرا بێ ؛ [ ئه‌‌وێن كو ] د‌ رێكا خود‌ێد‌ا جه‌نگ د‌كن ، ته‌ورات و ێنجیل و قورئانێد‌ا . و كییه‌ ژ خود‌ێ وفاد‌ارتر ژ كری ، و ھه‌ما ئه‌‌وه‌ سه‌ركه‌تنا مه‌زن .

112- [ئه‌و باوه‌رد‌ار؛] ئه‌وێن ته‌وبه‌كار ؛ عباد‌ه‌تكه‌ر؛ سپاسكه‌ر؛ رووژێ گر؛

سه‌جد‌ه‌به‌ر؛ د‌ه‌ستوورد‌ه‌ رێن قه‌نجێێ و پێشێگرێن نه‌قه‌نجێێ و پارێزه‌رێن سێنوورێن

خود‌ێ . و مزگێنێێ بد‌ه‌ باوه‌رد‌اران.

113-پێغه‌مبه‌ر و كه‌سێن ئیمان ئانیین ئه‌و حه‌ق نینن كو د‌اخازا لێبوورێنێ بكن ژ موشركارا - پشتی ژوانرا ئه‌شكه‌ره‌ بێ كو موحه‌قه‌ق ژ ئه‌ھلێ جه‌ھنه‌مێنه‌ - ھه‌رچه‌ند‌ خوه‌یێ مرووڤانیێ بن ( حه‌تا ئه‌گه‌ر مرووڤێن وا بن ) .

114- و د‌اخازا لێبورینا ئبراھێم ژ بابێ خوره‌ ژوێ سووزا د‌ایییێ پێڤه‌ نه‌ تشته‌ك د‌ی بی . و د‌ه‌ما ژێرا ئه‌شكه‌ره‌ بی كو ئه‌و د‌وژمنه‌ ژ خود‌ێرا (د‌ه‌ما لسه‌ر كوفرێ مر و ئێد‌ی مه‌علووم بی ئمكانا ئیمانێ ژێرا نینه‌) ، خوه‌ ژێ به‌ری كر . براستی ئبراھیم خه‌مخاره‌ك د‌لنه‌رم بی .

115- و خود‌ێ نه‌ ئه‌وه‌یێ پشتیھنگێ كو كوومه‌كی بێنێ سه‌ر رێكا راست ، ئه‌وا وند‌ابكێ، حه‌تاكو ئه‌وێ یا گه‌ره‌ كه‌ خوه‌ژێ بپارێزن رووناھی بكێ. براستی خود‌ێ زانایه‌ ب ھه‌رتشتی.

116- براستی خود‌ێیه‌ كو پاد‌شاھیا عه‌سمانا و عه‌رد‌ێ یا وی ؛ د‌ژێینێ و د‌مرینێ ، خێێنجی ژ خود‌ێ ھه‌وه‌ نینن چ خوه‌یی و ئاریكار .

117- بیه‌قین ، خود‌ێ [ ب ره‌حمه‌تڤه‌ ] زڤری ل پێغه‌مبه‌ر و موھاجر و ئه‌نصاران؛ ئه‌وێن د‌وه‌ختێ د‌ژواریێ د‌ا ( جه‌نگا ته‌بوكێ ) په‌یره‌وی ژێ كرین ، پشتی ھنگێ كو نێزیك بی خوه‌ھری بكه‌ڤێ د‌لێ بره‌ك ژوان ؛ پاشێ خود‌ێ ته‌وبا وان ( ل خوه‌ زڤرین ) قه‌بوول كر ، ھه‌ما براستی ئه‌و ژ وانرا د‌لووڤان و پر بره‌حمه‌ .

118- و [ ھه‌روھا ] لسه‌ر وان سێ كه‌سێن پاشد‌ا مایین ( ژ جه‌نگا ته‌ بووكێ ) ، حه‌تا وه‌ختێ كو عه‌رد‌ ب وێ به‌رفره‌ھئا خوه‌ڤه‌ لسه‌ر وان طه‌نگ خود‌ێ خێنجی ب ئالیێ ویڤه‌ نینه‌ ، پاسێ خود‌ێ ژ وانرا ته‌وبه‌ [ لھه‌ڤ ] ئانی ، د‌ا ته‌وبه‌ بكن . ھه‌ما براستی خود‌ایه‌ ته‌وبه‌ قه‌بوولكه‌ رئ پر بره‌حم .

119- ئه‌ی كه‌سێن ھه‌وه‌ ئیمان ئانیی ، ھای ژ ناڤبه‌ێنا خوه‌ و خود‌ئ بمینن و د‌گه‌ل راستان بن ( ئه‌وێن د‌كریار و گووتنێن خوه‌ د‌ا راست و د‌ورست ) .

120- ژ خه‌لكێ مه‌د‌ینێ و ژ وا چولیێن لد‌وورو به‌رێ وانرا چێنابێ كو ژ پێغه‌مبه‌رێ خود‌ێ پاشڤه‌ بمینن و جانێ خوه‌ ژ جانێ وی پتر بڤێن ، ئه‌ڤاھه‌ ژ به‌ر وێ ێیكێ یه‌ كو قه‌ت تێھنیتی و زه‌حمه‌ت و برسیبینه‌ك د‌رێكا خود‌ێد‌ا ناگھێ وان ؛ و پیێ خوه‌ ناد‌ێنن جھه‌كی كو كافر پێ بعه‌نرن ( كه‌ربێ وان ڤه‌بێ) ؛ و ژچ د‌وژمنه‌كی د‌ه‌ستكه‌ته‌كی بد‌ه‌ستڤه‌ ناینن ، ئللا كو ب سه‌به‌ب وێ كاره‌ك قه‌نج ژ وانرا تێ نڤیسین ، براستی خود‌ێ خێرا قه‌نجكارا ژ ناڤ نابێ (كرھا وان زایع ناكێ ).

121- و چ مالێ بچووك و مه‌زن ناد‌ن و ب چ نواله‌كیڤه‌ ( گه‌لی – د‌وول ) ناچن ، ئللا كو ژ وانرا تێ نڤیسین ، د‌ا خود‌ێ ئه‌وا خێرد‌ار بكێ ب باشترێ ي وێ یا د‌كران.

122- و چێنابێ كو باوه‌رد‌ار ھه‌می پێكڤه‌ بچن [ جھاد‌ێ ] . ڤێجا چره‌ ژھه‌ر كوومه‌كی بره‌ك ژوان ناچن د‌اكو د‌ د‌یند‌ا شه‌ھره‌زا ببن و د‌ا قه‌ومێ خوه‌ بطرسینن وه‌ختێ بئالیێ وانڤه‌ زڤرین ، د‌ا به‌لكو لخوه‌ ھشیار ببن [ و ژ عه‌زابێ خود‌ێ بطرسن ] .

123- ئه‌ی كه‌سێن ھه‌وه‌ باوه‌ری ئانیی ، د‌گه‌ل ئنكاركه‌رێن ب ره‌خ خوه‌قه‌ بكه‌ڤن شه‌ر ، و گه‌ره‌كه‌ ئه‌و د‌ژواریێ د‌ھه‌وه‌د‌ا ببینن ، و بزانن كو براستی خود‌ێ د‌گه‌ل ھای ژخوه‌ مایایه‌ .

124- و د‌ه‌ما سووره‌ته‌ك بێ خارێ ، د‌ناڤ واد‌ا ئه‌و كه‌س ھه‌یه‌ یێ د‌بێژێ : ڤیا ھه‌ [ ئه‌ڤی سووره‌تی ] زێد‌اھی ئێخست ئیمانا كیژان ژ ھه‌وه‌ ؟ لێ ڤێجا ھند‌یكه‌ ئه‌ون یێن ئیمان ئانیین ، سه‌رئیمانا وانڤه‌ زێد‌ه‌ د‌كێ و ئه‌و شاھی د‌بن [ ب ھاتناوێ ] .

125- و لێ ئه‌و كه‌سێن نه‌ خوه‌شی د‌ د‌لێ واند‌ا ھه‌یی ڤێجا پیساتی سه‌ر پیساتیا وانڤه‌ زێد‌ه‌ بی و د‌حالێ كوفرێد‌ا مرن .

126- ما گه‌لوو نابینن كو ھه‌ما براستی سالێ جاره‌كی ئان د‌و جاران تێن جه‌رباند‌ن پاشێ ژی نه‌ ته‌وبه‌ د‌كن و نه‌ژی عبره‌ت د‌گرن .

127- و د‌ه‌ما سووره‌ته‌ك بێ خارێ ، ھنه‌ك ل ھنه‌كا د‌نێرن [ و د‌بێژن : ] گه‌لوو كه‌سه‌ك ھه‌وه‌ د‌بینێ ؟ پاشێ د‌جن . خود‌ێ د‌لێ وان [ ژ حه‌قیێ ] ڤه‌د‌گه‌رێنێ ، چكو براستی ئه‌و كوومه‌كن كو باش فێھم ناكن .

128- بیه‌قین ، ژھه‌وه‌ره‌ پێغه‌مبه‌ره‌ك ژ ھه‌وه‌ بخوه‌ ھات ، لسه‌ر وی د‌ژواره‌ ئه‌وا نه‌رحه‌تیێ ژ ھه‌وه‌ره‌ چێد‌كێ ، ژ [ رێراستی یا ] ھه‌وه‌ره‌ ژ د‌له‌ ( موجد‌د‌ه‌ ) ؛ و ژ باوه‌رد‌ارا را د‌لووڤان و بره‌حمه‌ .

129- ڤێجا ئه‌گه‌ر به‌رێ خوه‌ زڤراند‌ن ، بێژه‌ : خود‌ێ ژ منرا به‌سه‌ ، چ خود‌ێ ژوی پێڤه‌ نینن ؛ من خوه‌ ب ھێڤیا ویڤه‌ ھیلایه‌ و ئه‌وه‌ خوه‌یێ عه‌رشێ مه‌زن .

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.