خێر و كرها ھێڤیداران

خێر و كرها ھێڤیداران

مقالات مرتبط

خوه‌زكا وا كه‌سا ئه‌وێن به‌رھێڤی یێ قه‌نجی یان، چقاس خێرا وا كه‌سێن ھێڤیا مه‌هدی یێ مه‌وعوودێ جهانی مه‌زنه، و چقاس بلنده‌ روتبه‌ و مه‌قامێ ھێڤیدارێن حه‌قیقی یێن قائمێ ئالێ موحه‌ممه‌د‌ (ص) .
د جی دا یه‌ كو ئه‌م د ڤێ پشكێ دا به‌حسا سه‌راتی و روتبا بێ ئه‌مسالا ھێڤیداران بئاخڤین و هنه‌ك گووتنێن ره‌هبه‌رێن دینی بێخین پێش چه‌هڤا.
ئمام صادق (س) كه‌ره‌م كریه: خوه‌زكا په‌یره‌وێن قائمێ مه، ئه‌وێن كو د ده‌ورانا ڤه‌شارتی بوونا وی د‌ا ھێڤیا ئه‌شكه‌ره‌ بوونا وینه ‌و د وه‌ختێ ئه‌شكه‌ره‌ بوونێ دا ژی گوهدارن ژ وی را. ئه‌و دووستێن خودێنه‌ كو قه‌ت چ طرس و خه‌م ژ وان را نینه.
چ ئفتخاره‌ك ژ ڤێ مه‌زنتره‌ كو مدالا دووستی یا خودێ ل سه‌ر سنگێ وا یه؟ و چره‌ وێ كول و خه‌م سه‌ر وا د‌ا بێن حالحاله ‌هه‌م ژیان و هه‌م مرنا وان ب قیمه‌ت كه‌تیه.
ئمام سه‌جاد (س) كه‌ره‌م كریه: كه‌سێ كو د وه‌ختێ قائمێ مه‌ دا ل سه‌ر وه‌لایه‌تا مه‌ بمینێ وێ خودێ خێرا هه‌زار شه‌هیدا ژ شه‌هیدێن به‌در و ئوحودێ بدێ وان.
به‌لێ، ئه‌و كه‌سێن د ده‌ورانا خه‌فیێ دا بمینن سه‌ر وه‌لایه‌تا ئمامێ زه‌مانێ خوه‌ و سووز و قرارا د‌ گه‌ل وی گرانقه‌دری دایین راگرن، وه‌ك وا شه‌رڤانا نه ‌كو د كێله‌كا پێغه‌مبه‌ر دا (ص) د‌ گه‌ل دوژمنێن خودا شه‌ر كر‌بن و د وێ مه‌یدانێ دا د‌ ناڤ خوینێ دا مابن و شه‌هید بیبن.
ئه‌و ھێڤیدارێن جان فدا كو ھێڤیا وه‌له‌دێ ره‌سوولێ خودا نه (ص) هه‌ما ژ ڤێ گاڤێ ڤه ‌د كێله‌كا ئه‌میرێ جه‌بهێ حه‌ق دا نه ‌د چادرا وی دا.
ئمام صادق (س) كه‌ره‌م كریه: ئه‌گه‌ر كه‌سه‌ك ژ هه‌وه ‌بمرێ د حاله‌كی دا كو ھێڤیا كار (فه‌ره‌جا ئمام مه‌هدی (س)) بێ، وه‌ك وی یه‌ ئه‌وێ د چادرا قائم (س) دا د كێله‌كا وی دا بێ. پشتی هنگێ بێهنه‌كی سه‌كنی و كه‌ره‌م كر: نه، به‌لكی وه‌ك وی كه‌سی یه‌ كو د كێله‌كا ئه‌وی حه‌زره‌تی دا شه‌ر كری و شویر ڤه‌وه‌شاندی. پشتی هنگێ گووت: نه، صووند بخودێ، به‌لكی وه‌ك وی كه‌سی یه‌ كو د‌ گه‌ل ره‌سوولێ خودێ بێ و شه‌هید ببێ.
ئه‌ڤ كووم هه‌ما ئه‌و جه‌ماعه‌تن كو سالێن سال پێشیا نها د‌ا پێغه‌مبه‌رێ مه‌زنێ خودێ (ص) گووتی: ئه‌و برایێن منن و دووستی و مه‌حه‌ببه‌تا خوه‌ ژ وان را نیشان دایی.
ئمام باقر (س) كه‌ره‌م كریه: رووژه‌كی پێغه‌مبه‌ر (ص) د‌ ناڤ كوومه‌ك ژ صه‌حابێن خوه‌ د‌ا گووت: ئه‌ی خودا، برایێن من نیشا من بكه. و دو جارا ئه‌ڤاهه‌ گووت. صه‌حابان گووتنێ: قه‌ی ئه‌م نه‌ براده‌رێن ته‌نه، ئه‌ی ره‌سوولێ خودێ؟
ئه‌وی كه‌ره‌م كر: نه، هوون صه‌حابێن منن، براده‌رێن من ئه‌و قه‌ومن د ئاخر زه‌مان دا كو ئیمانێ ب من تینن، بێ‌ی وێ چه‌ندێ كو ئه‌ز دیتیم، خودایێ ته‌عالا ئه‌و ب ناڤێ وا و بابێ وان ب من دانه‌ ناس كرن... قاییم مانا وان ل سه‌ر دینێ وان دژوارتره ‌ژ ژێ كرنا ستریێن گویینی د شه‌ڤا طاری دا و هه‌ر وها ژ ده‌ست گرتنا ئاگر. ئه‌و مه‌شعه‌لێن هدایتێ نه‌ كو وێ خودێ ئه‌وا ژ فتنێن ره‌ش و طاری خلاس بكێ.
هه‌ر وها پێغه‌مبه‌ر (ص) كه‌ره‌م كریه: خوه‌زكا وایێن بگهێن قائمێ مه‌ ژ ئه‌هلێ به‌یتێ د حاله‌كی دا كو پێشیا رابینا وی كه‌تبن په‌ی وی و د‌ گه‌ل دووستێن وی دووستی و د‌ گه‌ل دوژمنێن وی دوژمنی كربن و حه‌ژ ئمامێن پێشیا وی دا ژی كربن. ئه‌و ھه‌ڤالێن من و یار و دووستێن من و مه‌حبوو بێن من و گرانقه‌درترینێ ئوممه‌تا منن لبال من.
ئه‌ڤێنهه‌ كو گهانه‌ ئه‌ڤێ مه‌رته‌بێ لبال پێغه‌مبه‌ر (ص) وێ پێ خطابا حه‌زره‌تێ حه‌ق ب شه‌ره‌ف بكه‌ڤن، ئه‌و ژی گازیه‌ك ته‌ژی مه‌حه‌ببه‌ت و دووستی كو خلاسه‌كا نێزیكی یا بال وی ڤه‌ ‌نیشان ددێ.
ئمام باقر (س) كه‌ره‌م كریه: وێ زه‌مانه‌ك سه‌ر خه‌لكێ دا بێ كو وێ ئمامێ وا بێ ڤه‌شارتنێ، ڤێجا خوه‌زكا وا كه‌سا كو د وی زه‌مانی دا ل سه‌ر ئه‌مرێ مه‌ بمینن. براستی كێمترین كرها وا ئه‌ڤه‌ كو وێ خودایێ عاله‌مێ به‌رێ خه‌به‌ردانێ بدێ وا و گازی بكێ كو: ئه‌ی عه‌ڤدێن من! هه‌وه‌ ب سررا من ئیمان ئانی و ئه‌و ته‌صدیق كر، ڤێجا مزگینی یا كرھ ‌و خێرا من ژ هه‌وه‌ ره، هه‌ما راستی هوون عه‌ڤدێن منن، ئه‌زێ عه‌مه‌لێ هه‌وه‌ قه‌بوول بكم و ژ خه‌له‌تی یێن هه‌وه‌ ده‌رباز ببم و ب (به‌ره‌كه‌تا) هه‌وه‌ ئه‌زێ بارانێ ل سه‌ر به‌ندێن خوه‌ ببارینم و به‌لا ژ وان بزڤرینم و ئه‌گه‌ر نه‌هوون بوونا موحه‌قه‌ق منێ عه‌زابێ خوه‌ رێكرا.
لێ ڤێجا چ تشت ھێڤیدارا رحه‌ت دكێ و ھێڤیداریا وا دگهێنێ ئاخر؟ چ تشت كه‌یفا وان خوه‌ش دكێ و دلێ وایێ بێ هه‌دار دسه‌كنێنێ؟ گه‌لو ئه‌ڤێن كو عه‌مره‌كی ته‌مام ھێڤیدار بوونه‌ و د ڤێ رێكێ دا گه‌له‌ك دژواری راگرتنه‌ دا كو بگهێن ئه‌وێ ده‌ستا پر شینكاتی یا مه‌وعوودێ مونته‌زه‌ر ب كێمترێ ژ جڤات گرتنا د‌ گه‌ل ئه‌وی مه‌حبووبی رازی دبن؟ ڤێجا چ تشت ژ ڤێ سپه‌حیتر و چ بێهن ژ ڤێ مه‌زنتره؟!
ئمام كازم (س) كه‌ره‌م كریه: خوه‌زكا په‌یره‌وێن مه‌ ئه‌وێن د زه‌مانێ خه‌فیا قائمێ مه‌ دا خوه‌ ب وه‌ریسێ دووستی یا مه‌ گرتین و قاییم ل سه‌ر دووستی یا مه ‌و به‌ری كرنا ژ دوژمنێ مه ‌مایین. ئه‌و ژ مه‌نه‌ و ئه‌م ژ وان، ئه‌و ب ره‌هبه‌ری یا مه‌ رازی بوونه‌ و ئه‌م ژی ب په‌یره‌وی كرنا وان رازی نه‌‌... شین، خوه‌زكا وان، صووند بخودێ ئه‌ڤێنهه‌ د قیامه‌تێ دا د‌ گه‌ل مه ‌و د روتبه ‌و ده‌ره‌جا مه‌ دا نه.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.