فه‌ید‌ێن ئمامێ ڤه‌شارتی (غائب)

فه‌ید‌ێن ئمامێ ڤه‌شارتی (غائب)

ب صه‌دا سال بوورینه‌ كو كوومه‌لا به‌شه‌ری ژ فه‌یزا ئه‌شكه‌ره‌ بوونا حوججه‌تێ خودێ مه‌حروومه‌ و ئوممه‌تا ئسلامێ ژ گهانا مه‌حزه‌را ره‌هبه‌رێ عه‌سمانی بێ به‌هره.
ڤێجا گه‌لو هه‌بوونا وی د خه‌فێ دا و ژیانا وی ب شكلێ ڤه‌شارتی و دوورێ ژ خه‌لكێ ئه‌سه‌ر ژ جهان و جهانیان را هه‌یه‌؟ گه‌لو چێنه‌دبیا د نێزیكی یا وه‌ختێ ئه‌شكه‌ره‌ بوونێ د‌ا بێ دنیایێ و ئه‌ڤێ ده‌ورانا ب زه‌حمه‌تا غه‌یبه‌ت و خه‌فیێ نه‌بینێ؟ ئه‌ڤ پرسیار و پرسیارێن وه‌ك ڤێ ژ ناس نه‌كرنا مه‌وقعیه‌تا ئمام و حوحجه‌تێ ئلاهی تێ پێش.
گه‌لو مه‌وقعیه‌تا ئمام د‌ ناڤ عاله‌ما هه‌بوونێ را چیه؟ گه‌لو هه‌می ئه‌سه‌رێن هه‌بوونا وی ب ئه‌شكه‌ره‌ بوونا وی ڤه‌ ‌گرێدایی یه؟ گه‌لو ئه‌و تنێ ژ ره‌هبه‌ری یا خه‌لكێ را یه، ‌ئان هه‌بوونا وی ژ هه‌می مه‌وجوودا را ئه‌سه‌ر هه‌یه؟
ئمام، محوه‌رێ هه‌بوونێ یه‌
د نه‌زه‌را شیعا دا و گووره‌كی زانینێن دینی، ئمام واسطا فه‌یز گهاندنا خودا یه‌ ژ هه‌می مه‌خلووقێن جهانا خلقه‌تێ را. ئه‌و د سیستما هه‌بوونێ دا محوه‌ره‌ و بێ‌ی وجوودا وی عاله¬م و مرووڤ، جن و مه¬له¬ك و حه‌یوان و جه‌ماد نامینن.
ژ ئمام صادق (س) هات پرسین كو گه‌لو عه‌رد بێ‌ی ئمام دمینێ؟ ئه‌وی كه‌ره‌م كر: ئه‌گه‌ر عه‌رد بێ ئمام بمینێ وێ تێك بچێ.
ئه‌ڤاهه‌ كو ئه‌و ژ گهاندنا په‌یاما خودێ را و رێنموونی یا خه‌لكێ ژ كه‌مالا ئنسانی را واسطه‌یه‌ و هه‌ر قه‌نجی و لوتفه‌ك د ‌ڤێ پشكێ دا ب سه‌به‌بێ وجوودا وی دگهێ ھه‌می یان، مه‌سه‌له‌یه‌ك رووناهی و به‌د‌یھ‌ی یه، كو ژ ئه‌ولڤه‌ خودایێ موته‌عال ب رێكا پێغه‌مبه‌را ڤه‌ و پشتی وێ ژی جیگرێن وان قافلا به‌شه‌ری هدایه‌ت كریه، لێبه‌لێ ژ په‌یڤێن مه‌عرصو و مالا ئستفاده‌ تێ كرن كوجوود‌ا ئمام د عاله‌مێ دا واسطه‌یه ‌ژ بو گهانا هه‌ر فه‌یز نعم نه‌كسی هویروگر ژ ئالیێ خوداقه‌ب به‌یانه‌ك رووناهی تر، هه‌می مه‌وجود چه‌فه‌یز و دانه‌كی ئلاهی بگرن ب رێكا ئمام قه‌دگرن. هه‌م ئه‌صلێ وجوود‌ا وان ب واسطا ئمامه‌و هه‌م نعمه‌ت و ئستفادێن دی كو د درێز یا ژیانا خوه‌را هه‌نه‌و ب ده‌ستقه‌تینن.
د قمه‌ك یا زیاره‌تا جامعه‌ دا كو ده‌وره‌یه‌ك كامل یا ئمام ناس یێ یه، هاتیه‌ كو: بكم فتح الله‌ و بكم یختم و بكم ینزل الغیث و بكم یمسك السماء أن تقع علی الأرض إلا بإذنه‌_ خودا ب هه‌وه ‌ده‌س پێ كر ‌و وێ ب هه‌وه ‌خلاس بكێ و ب هه‌وه ‌بارانێ رێدكێ و ب هه‌وه ‌عه‌سمان را گرتیه ‌كو نه‌رژهێ سه‌ر عه‌ردێ، خێنجی ب ئرادا وی.
ڤێ گووره‌كێ ئه‌سه‌رێن وجوودا ئمام نه‌ تنێ گرێدایی یه‌ ب زوهوور و ئه‌شكه‌ره‌ بوونا وی ڤه‌‌ به‌لكی وجوودا وی د عاله‌مێ دا - حه‌تا د خه‌ف و ژیانا ڤه‌شارتی دا ژی - سه‌ركانی یا حه‌یا تا هه‌می مه‌وجوود و مه‌خلووقێن ئلاهی نه‌و خودا بخوه‌ خوه‌ستیه‌ كو ئه‌و وجوودا سه‌راتر و كاملتر ببێ واسطا گرتنا فه‌یز و طاعه‌تێن ئلاهی و د ڤێ مه‌یدانێ دا خه‌فی و ئه‌شكه‌ره‌ بوونا وی فه¬رق ناكێ. به¬لێ هه¬ر¬كه¬س ژ ئه‌سه¬رێن وجوود‌ا ئمام به‌هرێ دبێ و غه‌یبه‌تا ئمام مه‌هدی (س) چ كه‌سه‌كی نائێخێتێ ڤێ مه‌سه‌لێ. یا خوه‌ش ئه‌ڤه‌ كو ده‌ما ده‌رحه‌‌ق فه‌یده ‌گهاندنا ئمام د حالێ غه‌یبه‌تێ دا ژ ئمام مه‌هدی (س) بخوه‌ دپرسن، وها كه‌ره‌م دكێ:
و اما وجه‌ الإنتفاع بی فی غیبتی فكان الإنتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الأبصار السحاب - به‌هره‌مه‌ند بوونا ژ من د حالێ خه‌فیا من د‌ا، وه‌ك به‌هره‌مه‌ند بوونا ژ رووژێ یه، وه‌ختێ كو عه‌ور ئه‌وێ ژ به‌ر چه‌هڤا وندا دكێ.
شبهاندنا ئمام ب رووژێ و غه‌یبه‌ت و ڤه‌شارتی بوونا وی ب وێ رووژا كه‌تی بن عه‌ورا دا گه‌له‌ك نوكته‌ تێدا هه‌نه‌ كو ئه‌مێ ئشاره‌ بكین بال هنه‌كا ڤه:
رووژ د زڤرووكا شه‌مسی دا مه‌ركه‌زیه‌ت ژێ را هه‌یه ‌و كورات و سه‌یارات ل دوورا وێ دزڤرن و د حالێ حه‌ره‌كه‌تێ دا نه ‌وه‌ك چه‌وا كو وجوود‌ا گرانقه‌درا ئمامێ عه‌صر مه‌ركه‌زێ نزاما هه‌بوونێ یه:
ببقائه‌ بقیت الدنیا و بیمنه ‌رزق الوری و بوجوده ‌ثبتت الأرض و السماء - ژ به‌ر هه‌بوونا وی، دنیا مایه‌ و ب به‌ره‌كه‌تا وجوود‌ا وی، عاله‌م رزقێ وێ تێ دایین و ژ به‌ر وجوود‌ا وی، عه‌رد و عه‌سمان د جیێ خوه‌ د‌ا مانه.
شه‌وقا رووژێ هه‌ر بێهن ددێ جهانێ و هه‌ركه‌س گووره‌كی گرێدانا خوه‌ ب رووژێ ڤه‌ ژ نوورا وێ ئستفاده ‌دكێ، وه‌ك چه‌وا وجوود‌ا وه‌لی یێ عه¬صر، واسطا گرتنا هه‌می نعمه‌تێن مادی و مه‌عنه‌وی یێن خوه‌یكه‌رێ عاله‌مێ یه‌ ژ عه‌ڤدان را؛ لێبه‌لێ هه¬ر¬كه¬س گووره¬كی گرێدان و رابطا خوه ‌ژ وێ سه‌ركه‌هنی یا كه‌مالاتا ئستفاده‌ دكێ و به‌هره¬مه¬ند دبێ.
ئه‌گه‌ر ئه‌ڤ رووژا ل پش عه¬ورا دا ژی تنه‌بێ وێ سه¬رما و طاریتی و¬ه¬لێ ل عه‌ردێ بكێ كو ئێدى نه‌ جهێ سه‌كنێ بێ. چه‌وا كو ئه‌گه‌ر عاله¬م ژ وجوودا ئمام - هه‌رچه‌ند ل پش په¬ردا غه‌یبێ دا - مه‌حرووم بێ وێ دژواری و هێرشا ئه‌شكالێن به‌لایا ژیانێ نه‌مومكن بكێ.
ئمام مه¬هدی (س) د نامه‌یه¬كی دا ژ شێخێ موفید را نڤیسیه: إنا غیر مهملین لمراعاتكم و لا ناسین لذكركم و لولا ذالك لنزل بكم اللأوا’ و اصطلمكم الأعداء - قه‌ت مه‌هوون ب هێڤی یا هه‌وه‌ڤه ‌نه‌هشتنه‌ و قه‌ت مه‌ هوون ژ بیر نه‌كرنه ‌و ئه‌گه‌ر نه‌ ئه‌و بیا موحه‌قه‌ق وێ دژواری و به‌لایێن زه‌حفی سه‌ر هه¬وه‌ د‌ا بهاتان و وێ دوژمنا هوون ژ ناف ببران.
ڤێ گووره‌كێ شه‌وقا وجوودا ئمام ل عاله‌ما وجوودێ ددێ و فه‌یزێ دگهینێ عاله‌ما هه‌بوونێ و د ڤێ ناڤبرێ دا ژ بونا به‌شه‌ر و كوومه‌لا موسلمانا و كوومه‌لا په‌یره‌وێن ئه‌هلێ به‌یتێ كو باوه‌ری ب وی هه‌نه‌ به‌ره‌كات و خێرێن زه‌حفتر هه‌نه‌، كو ئه‌مێ ئشاره‌ بكین بال هنه‌ك نمونێن وێ ڤه.
هێڤیداری
ژ سه‌رمایا موهم یا ژیانێ هێڤی یه؛ هێڤی، مایا ژیان و گه‌شی و پێش كه‌تنێ یه، هێڤی سه‌به‌بێ حه‌ره‌كه‌ت و ده‌سپێ كرنا كارا یه، وجوود‌ا ئمام د عاله‌مێ دا سه‌به‌بێ به‌رهێڤی بوونا ژ داهاته‌ك رووناهی و سه‌راسه‌ر شه‌وق و كه‌یفه، شیعان ئله‌ھ د درێژیا تاریخا هه‌زار و چارده‌ ساله‌ دا ب شكلێن موخته‌لف كه‌تیه‌ به‌ر به‌لا و دژواری یا و ئه‌وا بوویی سه‌به‌ب كو نه‌كه‌ڤێ و هێز و قووه‌تا كو بوویی سه‌به‌بێ خوه‌راگریێ و ته‌سلیم نه‌بوونێ و ده‌وام دانا بزاڤ و حه‌ره‌كه‌تێ ئه‌و هێڤیدار بوونا وا بیه ‌ب داهاته‌كه‌ خوه‌ش بو موئمن و دینداران. داهاته‌ك كو نه‌ خیالی و ئه‌فسانه‌یی یه؛ داهاته‌ك كو نێزیكه ‌و دكارێ نێزیكتر ببێ. چكو ئه‌وێ كو گه‌ره‌كه‌ ره‌هبه‌ری یا شوورشێ لخوه‌ بگرێ ساخه‌ و حازرێ بزاڤ و رابینێ و ئه‌ڤ ئه‌ز و تو و ئه‌مین كو گه‌ره‌كه‌ حازر ببین.
خوه‌راگری یا مه‌كته‌بێ
هه‌ر كوومه‌ك ژ پارازتنا ته‌شكیلاتا خوه‌ را هه‌ر وها ژ ده‌وام دانا رێكا خوه ‌را حه‌تا گهانا مه‌ ... دێ ئحتیاج هه‌یه ‌ب هه‌بوونا ره‌هبه‌ره‌ك ئاگاھ، دا كو ئه‌و كووما ل بن ئه‌مر و فه‌رمانا وی دا د رێكه‌ك دورست دا گاڤا خوه‌ باڤێژێ، هه‌بوونا ره‌هبه‌ر پشتیڤانه‌ك مه‌زنه‌ ژ مرووڤ را دا كو بێ كوومبه‌سته‌ك رێك و پێك ده‌ستهاتێن پشیێ دا بپارێزێ و ژ قه‌وی كرنا به‌رنامێن داهاتی را بخه‌بتن. ره‌هبه‌رێ ساخ و بكێر هه‌رچه‌ند نه‌ د ناڤ كووما مرووڤێن خوه ‌دا بێ ژ نیشان دانا رێكێ و رێكێن پێشڤه‌چوونێ را كێماسی ژێ چێنابێ و ب شكلێن موخته‌لف ده‌رحه‌‌ق رێكێن خه‌له‌ت دا هشیاریێ چێدكێ.
ئمامێ عه¬صر (س) هه‌ر چه‌ند خه‌فه‌ لێبه‌لێ هه‌بوونا وی سه‌به‌به‌ك جددی یه ‌ژ بونا پارازتنا مه‌كته‌با ئه‌هلێ به‌یتێ. ئه‌و پێ زانینه‌ك ته‌مام ژ دوژمنی یێن دوژمنا ب ئاوایێن جوور بجوور به‌ره‌ڤانیێ دكێ دودێن فكری، د وه‌خته‌كی دا كو دوژمنێ حیله‌باز ب رێكێن موخته‌لف ڤه‌ ئه‌ساس و خیمێن مه‌كته‌ب و باوه‌ری یێن خه‌لكێ ددن به‌ر تیران، پێ هدایه‌ت و ئرشادا عالم و بژاره‌یان رێكێن كار تێكرنا وان دبرێ و دگرێ.
ژ نمونه‌ ره‌ ئه‌م به‌رێ خوه‌ بدین عنایه‌تا ئمام مه¬هدی (س) ژ شیعێن به‌حره‌ینێ را، ژ زمانێ عه‌للامه¬یێ مه¬جلسی:
د زه‌مانێ بووریی دا، حوكمداره‌ك ناصبی ل سه‌ر به‌حره‌ینێ هه‌بی، كو وه‌زیرێ وی ده‌رحه‌ق شیعێن وێ د‌ه‌رێ هێجا ژ وی ژی دوژمنتر بی، رووژه‌كی وه‌زیر هات جه‌م حاكم و هناره‌ك دا ده‌ستێ وی كو ب شكله‌ك طه‌بیعی ئه‌ڤ كه‌لیمه‌ ل سه‌ر هاتبین نڤیسین: «لا إله‌إلا الله، محمد رسول الله، أبوبكر و عمر و عثمان علی خلفاء رسول الله».
حوكمدار ژ دیتنا وێ پر ما عه‌جێبمایی و گووته ‌وه‌زیر: ئه‌ڤ نیشانه‌ك ئه‌شكه‌ره‌ و قه‌وی یه‌ ژ بونا باطل بوونا مه‌زهه‌بێ شیعه‌ را. تو ده‌رحه‌ق شیعێن به‌حره‌ینێ دا چه‌وا فكر دكی؟ وه‌زیر گووت: د باوه‌را من دا گه‌ره‌كه‌ ئه‌م وا حازر بكین و ئه‌ڤێ نیشانێ ده‌ینین به‌ر وا، ئه‌گه‌ر ئه‌و قه‌بوول كرن ژ خوه‌ وێ ده‌ستا ژ مه‌زهه‌بێ خوه‌ بكێشن و ئه‌گه‌ر قه‌بوول ژی نه‌كرن ئه‌مێ بژارتن و كرنا یێك ژ ڤا سێ تشتا بهێلین هێڤی یا وا ڤه: ئان جه‌وابه‌ك كو قه‌ناعه‌تێ چێكێ بدن و ئان جزیه ‌بدن  و ئان ژی ئه‌مێ زه‌لامێن وا بكوژین و ژن و زارووكێن وان ئه‌سیر بكین و مالێ وان ڤه‌گرین و ئه‌وا تالان بكین.
حوكمدار گووتن و بیر و هزرا وی قه‌بوول كر و عالم و زانایێن شیعا كووم كرن و هنار دانی به‌ر وا و گووت: ئه‌گه‌ر هوون ڤێ ده‌رحه‌قێ د‌ا ده‌لیله‌ك رووناهی نه‌ینن، ئه‌زێ هه‌وه‌ بكوژم و ژن و زارووكێن هه‌وه‌ ئه‌سیر بكم و ئان ژی لازمه‌ هوون جزیێ بدن. زانایێن شیعا سێ رووژ موهله‌ت خوه‌ستن. ئه‌وا پشتی هنگێ ئه‌ڤ قرار دان كو ژ ناف خوه‌ ده‌ھ مرووڤێن قه‌نج و صالح و خوه¬ی ته‌قوا ببژێرن، ڤێجا ژ ناڤ وان ژی سێ كه‌سا ڤه‌قه‌تینن و گووتن یێك ژوا سێ كه‌سا كو: ئیشه‌ڤ تو هه‌ره‌ بئالیێ چوول و ده‌شتێ ڤه ‌و هاوارا خوه‌ ژ ئمام زه‌مان را ببه‌ (س) و رێكا خلاسی یا ژ ڤێ موصیبه‌تێ ژێ بپرسه، چكو ئه‌و ئمام و خوه¬یێ مه‌یه.
ئه‌وی ژی وه‌ كر، لێبه‌لی نه‌كاری ئه‌وی حه‌زره‌تی زیاره‌ت بكێ، ڤێجا شه‌قا دووێ ژی مرووڤێ دووێ ریكرن و ئه‌وی ژی جه‌وابه‌ك نه‌گرت. شه‌ڤا ئاخر ژی نه‌فه‌رێ سسێ رێكرن كو ناڤێ وی موحه‌ممه‌دێ عیسا بی، ئه‌و چوو چوولێ و ب گری و زاری ئاریكاری ژێ خوه‌ست، د ئاخریكا شه‌ڤێ د‌ا گوهلێ بی كو كه‌سه‌ك دبێژتێ: ئه‌ی موحه‌مه‌‌دێ كورێ عیسا، چره‌ ئه‌ز ته‌ د ڤی ئالی د‌ا دبینم؟ و تو چره‌ ده‌ركه‌تیی چوولێ؟ موحه‌ممه‌دێ عیسا ژ وی خوه‌ست كو ژێ ڤه‌بێ و ئه‌وی دحالێ وی د‌ا بهێلێ. ئه‌وی گووت: موحه‌ممه‌دێ كورێ عیسا! ئه‌زم صاحب زه‌مان، خوه‌ستا خوه ‌بێژه. موحه‌ممه‌دێ عیسا گووت: ئه‌گه‌ر تو صاحب زه‌مانی، تو مه‌سه‌لا من زانی و نه‌لازمه‌ ئه‌ز بێژم. كه‌ره‌م كر: تو راست دبێژی، تو ژ به‌ر وێ به‌لا هاتی سه‌رێ هه‌وه‌ هاتیی ڤێده‌رێ. گووت: به‌لێ، به‌لێ، تو زانی چه‌ هاتیه‌ سه‌رێ مه‌ و تو ئمام و جهێ هانا مه‌یی.
ئه‌وی حه‌زره‌تی كه‌ره‌م كر: ئه‌ی محه‌ممه‌دێ كورێ عیسا، د مالا وی وه‌زیری دا - كو ژ ره‌حما خودێ دوور بێ - داره‌ك یا هنارێ هه‌یه، ده‌ما تازه‌ هنار ب دارێڤه‌ هاتین ئه‌وی ژ حه‌ریێ قالبه‌ك ب شكلێ هنارێ چێكر و ئه‌و كر دو قه‌ت و د ناڤ دا ئه‌ڤ كه‌لیمه‌ نڤیسین، ڤێجا ئه‌و قالب دانی سه‌ر وێ هنارا هێجا بچووك و ئه‌و گرێ دا، چكو هنار د ناڤ وی قالبی دا مه‌زن بی ئه‌و كه‌لیم ل سه‌ر وێ هنارێ هاتن نه‌خشن كرن! تێ صبه‌هی بچی بال حوكمدار و بێژیێ جه‌وابا ته‌ د مالا وه‌زیر د‌ا بدم، ده‌ما هوون چوون مالا وه‌زیر، پێشیا وه‌زیر دا هه‌ره‌ فلان ئودێ دا، تو دێ كیسه‌ك سپی ببینی كو قالب د وێ دا یه، ڤێجا ئه‌وێ نیشا حاكم بكه. نیشانه‌ك دی ئه‌ڤ كو بێژه‌ حاكم: كه‌رامه‌ته‌ك دی یا مه‌ ئه‌ڤه‌ كو ئه‌گه‌ر هوون هنارێ قه‌ت بكین خێنجی خوه‌لی یێ د وێ د‌ا تنه‌هن!
موحه‌ممه‌دێ عیسا پێ ڤێ خه‌به‌ردانێ زه‌حف كه‌یفخوه‌ش بی و زڤری هات بال هه‌ڤالێن خوه، رووژا دی ئه‌و چوون بال حوكمدار و ئه‌وا ئمام زه‌مان (س) گووتی هه‌می ده‌ركه‌ت مه‌یدانێ.
حوكمدارێ به‌حره‌ینێ پێ دیتنا ڤێ موعجزێ بی شیعه‌ و ده‌ستوور دا كو وه‌زیرێ حیله‌باز بكوژن.
خوه‌ دورست كرن
قورئانا پیرووز كه‌ره‌م دكێ:«و قل اعملوا فسیری الله‌عملكم و رسوله‌و المومنون - (ئه‌ی پێغه‌مبه‌ر) بێژه: عه‌مه‌ل بكن، ڤێجا خود‌ێ و پێغه‌مبه‌رێ وی و باوه‌ردارا وێ كار و عه‌مه‌لێ هه‌وه ‌ببینن».
د روایه‌تا دا هاتیه‌ كو مه‌خسه‌د ژ «موئمن - باوه‌ردار» د ڤێ ئایه‌تا شه‌ریف دا ئمامێن پاكن.  ڤێ گووره‌كێ كار و عه‌مه‌لێ خه‌لكێ دكه‌ڤێ به‌رچاڤێ ئمام زه‌مان (س) و ئه‌و عه‌زیز د پێش په‌ردا غه‌یبه‌تێ شاهده‌ ل سه‌ر كارا و دبینێ.
ئه‌ڤێ حه‌قیقه‌تێ ئه‌سه‌ره‌ك مه‌زن یا ته‌ربیه‌تی ھه‌یه ‌‌و باوه‌ردارێن وێ های ددێ ژ كرنا كارێ قه‌نج و دورست كرنا خوه‌ را و ئه‌وا پاشدا ددێ ژ وێ چه‌ندێ كو ل به‌رابه‌رێ حوججه‌تا خودێ و ئمامێ باشی و قه‌نجی یان د‌ا كارێن پیس و گونه‌ھ بكن. ئه‌لبه‌ت چقاس زێده‌تر به‌رێ مرووڤ ل مه‌عده‌نا پاكیێ بێ ئه‌وقاس عه‌ینكا دل و جان ته‌میز دبێ و ئه‌ڤ رووناهی و زه‌لالی د گووتن و كریارێن وی د‌ا ئه‌شكه‌ره‌تر دبێ.
په‌ناهگه‌ها علمی و فكری
ره‌هبه‌رێن پاك (س) ته‌ربیه‌كه‌ر و هینكه‌رێن ئه‌صلی یێن كوومه‌لی نه ‌و خه‌لكێ هه‌ر و هه‌ر ژ زانینێن وان یێن زه‌لال و خالص به‌هره‌ بریه. د زه‌مانێ خرفین دا ژی هه‌ر چه‌ند راسته‌راست ده‌ست ناگهێ ئمام و ئستفاده‌یه‌ك هه‌می ئالی ژ وجوودا وی نایێ برن، لێبه‌لێ ئه‌و سه‌ركه‌هنی و مه‌عده‌نا زانینێن ئلاهی ب رێكێن موخته‌لف ڤه ‌گرێ یا دژواری یێن علمی و فكری یا شیعیان ڤه‌دكێ. د ده‌ورانا غه‌یبه‌تا صوغرا (خه‌فیا كورت) دا گه‌له‌ك پرسیارێن خه‌لكێ و عالمان، ب رێكا نامان ڤه‌ كو ئمام دنڤیسیا (ته‌وقیعات) جه‌واب ددا.
ئمامێ عه‌صر (س) د جه‌وابا ناما ئسحاقێ كورێ یه‌عقووب دا و پرسیارێن وی نڤیسیه‌ كو: خودێ ته‌ هدایه‌ت بكێ و سابت قه‌ده‌م بكێ، ئه‌ما ئه‌و پرسیارا ته‌ ده‌رحه‌ق ئنكار كه‌رێن بنه‌مالا مه ‌و پسمامێن مه‌ دا كری، بزانه‌ كو مرووڤانی د ناڤبه‌ینا خودێ و كه‌سی دا نینه. و كه‌سێ ئنكارا من بكێ ئه‌و نه‌ ژ منه‌ و دووماهیكا كارێ وی وه‌ك یا كورێ نووحه‌ (س) ... و هندیكه‌ مالێ هه‌وه‌یه ‌حه‌تا هوون ئه‌وێ پاك و پاقژ نه‌كین ئه‌م وێ قه‌بوول ناكین ...
ئه‌و مالێ ته‌ ژ مه‌ را رێكری ژی له‌ومانێ مه‌ قه‌بوول كر ‌چكو پاك و پاقژه‌... و كه‌سێ مالێ مه‌ حه‌لال بزانێ و بخوێ ئه‌وی خێنجی ئاگر تشته‌ك دی نه‌خاریه.. و چه‌وانی یا به‌هره‌ گرتنا ژ من وه‌ك ئستفاده‌ كرنا ژ رووژا پێش ئه‌مانن ژ ئه‌هلێ ئاسمانا را. ژ وان كاران كو ژ هه‌وه‌ را بێ فه‌یده‌یه‌ پرسیار نه‌كن و خوه‌ هین بكن كو تشتا ژ هه‌وه‌ نه‌هاتی خوه‌ستن هوون وێ ده‌رحه‌قێ دا خوه‌ نه‌ئێخین زه‌حمه‌تێ و ژ زوو كه‌تنا به‌رفره‌هیێ را (ته‌عجیلا فه‌ره‌جێ) پر دعا بكن كو هه‌ما ئه‌و به‌رفره‌هیا هه‌وه‌یه‌ ژی، سه‌لام ل سه‌ر ته‌ بن ئه‌ی ئسحاقێ كورێ یه‌عقووب و سه‌لام ل سه‌ر هه‌می یێن ل په‌ی هدایه‌تێ.
پشتی غه‌یبه‌تا صوغرا ژی گه‌له‌ك جاران عالمێن شیعا موشكلاتێن خوه‌ یێن علمی و فكری ژ ئمام را گووتنه‌ و جه‌واب گرتنه.
میر عه‌للام یێك ژ فه‌قی یێن موقه‌دده‌سێ ئه‌رده‌بیلی یه ‌وها دبێژێ: نیڤه‌‌شه‌ڤه‌كی ل نه‌جه‌فا ئه‌شره‌ف، ئه‌ز د حه‌وشا حه‌زره‌تێ عه‌لی دا (س) بیم، ژ نشكێ دا من كه‌سه‌ك دیت كو هات حه‌ره‌مێ، ئه‌و پشتی بێهنه‌ك كورت ژ حه‌ره‌مێ ده‌ركه‌ت و بئالیێ كووفایێ ڤه ‌چوو. ئه‌ز كه‌تم په‌ی، ب ئاوایه‌كی كو من نه‌بینێ حه‌تا كو چوو د مزگه‌فتا كووفێ دا و لبال وێ محرابا كو ل وێ د‌ه‌رێ ده‌رب ل میرێ باوه‌رداران (س) كه‌تی سه‌كنی و بێھنه‌كی ل وێ د‌ه‌رێ ما. پشتی هنگێ زڤری و ژ مزگه‌فتێ ده‌ركه‌ت و به‌رێ خوه‌ دا نه‌جه‌فێ، ئه‌ز ژی ل په‌ی بیم، حه‌تا گها مزگه‌فتا «حه‌نانه» ژ نشكێ ڤه‌ بێ ئختیار كووخكا من هات و ئه‌ز كووخیم، ده‌ما ده‌نگێ كووخكا من سه‌ح كر نخوه‌ زڤری و لمن نێری و ئه‌ز ناس كرم. كه‌ره‌م كر: تو میر عه‌لایی؟ من گووت: به‌لێ. گووت: تو ل ڤێده‌رێ چ دكى؟ من گووت: ژ هنگێ ڤه‌ كو تو چوویی حه‌ره‌ما حه‌زره‌تێ عه‌لی (س) حه‌تا نها ئه‌ز د‌ گه‌ل ته‌مه، تو بحه‌قێ ڤێ قه‌برێ كی سررا ڤێ قه‌ومینا ئیشه‌ڤ من ژ ته‌ دیتی ژ من را بێژه.
كه‌ره‌م كر: بشه‌رطێ كو حه‌تا ئه‌ز ساخم تو ژ كه‌سی را نه‌بێژی. ڤێجا ده‌ما من ژ ڤێ چه‌ندێ باوه‌ری دایێ كه‌ره‌م كر: جارنا ده‌ما هنه‌ك موشكل ژ من را چێدبن ژ ئاسان كرنا وان را ئه‌ز ب میرێ باوه‌رداران (س) ته‌وه‌سول دكم. ئیشه‌ڤ ژی مه‌سه‌له‌یه‌ك ژ من را موشكل هات و من د وێ د‌ا فكر دكرا، ژ نشكێ ڤه‌ كه‌ت دلێ من كو ئه‌ز بچم زیاره‌تا وی حه‌زره‌تێ و ژێ بپرسم.
ده‌ما ئه‌ز گهام حه‌ره‌مێ وه‌ك چه‌وا ته‌ دیتی ده‌ریێ گرتی ل به‌ر من ڤه‌بی، ڤێجا ئه‌ز كه‌تمێ و گازی خودا كر كو جه‌وابا وی، ژ وی حه‌زره‌تی بگرم، ژ نشكێ ڤه‌ من ژ قه‌برا پاك ده‌نگه‌ك گوهلێ بی كو گووت: هه‌ره‌ مزگه‌فتا كووفایێ و ژ قائم (س) بپرسه‌ چكو ئه‌و ئمامێ زه‌مانێ ته‌یه. ڤێجا ئه‌ز چووم بال محرابێ و ژ وی گرانقه‌دری پرسی و جه‌واب گرت و نها ژی ئه‌ز دچم مالا خوه.
هدایه‌تا ناڤده‌یی و كار تێكرنا رووحانی
ئمام و حوججه‌تێ خودێ به‌رپرسیاری یا ره‌هبه‌ری و رێ راست كرنا خه‌لكێ ب ھێڤی یێ ڤه‌یه ‌و دخه‌بتێ دا كو مرووڤێن حازری هه‌یین ژ گرتنا نوورا هه‌دایه‌تا وی را ئه‌وا رێنموون بكێ. ژ پێك ئانینا ڤێ مه‌ئموریه‌تا خودایی را جارنا ئه‌شكه‌ره‌ و بێ په‌رده‌ د‌ گه‌ل مرووڤا په‌یوه‌ندیێ و پێ گووتن و كریارێن ژیان دورستكه‌رێن خوه‌ رێكا به‌خته‌وه‌ریێ نیشا وا دكێ و جارنا ژی ب هێزا وه‌لایه‌تا خوه‌ كو هێزه‌ك غه‌یبی و ئلاهی یه‌ ئه‌سه‌رێ د نیڤه‌كا دلا دا داتینێ و ب ئاوایه‌ك تایبه‌ت عنایه‌ته‌ك خاص به‌رێ دلێن حازر ددێ قه‌نجی و سپه‌حیتاهی یان و رێكا روشد و كه‌مالا وان رحه‌ت و خوه‌ش دكێ. د ڤێ پشكێ دا نه‌لازمه‌ كو ئمام ئه‌شكه‌ره‌ بێ و حازر بێ و په‌یونده‌ك راسته‌راست د‌ گه‌ل وی هه‌بێ و به‌لكی رێ راست كرن ب شكله‌ك ناڤده‌یی و په‌یوه‌ندا ب دلا پێك تێ.
ئمام عه‌لی س) د به‌یانا ڤی قسمێ خه‌باتا ئمام دا كه‌ره‌م كریه: ئه‌ی خودا! خێنجى ڤێ نه ‌تشته‌ك دی یه ‌كو موحه‌قه‌ق ژ ئالیێ ته‌ڤه‌ حوججه‌ته‌ك د عه‌ردێ دا ھه‌یه‌‌ دا كو خه‌لكێ ژ دینێ ته‌ را رێنموون بكێ ... و ئه‌گه‌ر وجوودا وی یا ئه‌شكه‌ره‌ ژ خه‌لكێ خه‌ف بێ ژی بێ شك ته‌عالیم و ئادابێن وی د دلێن موئمنا دا بلاڤ بوویه‌ و ئه‌و وێ گووره‌كێ محرمه‌ل دكێ.
ئمامێ خه‌ف ب رێكا ئه‌ڤا هدایه‌تا ڤه‌ ژ دورست كرنا مرووڤا را ژ بونا رابین و شوورشا جهانی دخه‌بتێ. و ئه‌وێن لایق بن د بن په‌روه‌رده‌ كرنا تایبه‌تا ئمام دا ژ بونا هه‌ڤریتی یا د‌ گه‌ل وی حازر دبن و ئه‌ڤ یێك ژ به‌رنامێن ئمامێ ڤه‌شارتی یه ‌كو ب به‌ر‌ه‌كه‌تا وجوودا وی پێك تێ.
ئێمناهی یا ژ به‌لا
بێ شك ئه‌منیه‌ت ژ ئه‌ساسی ترین سه‌رمایا ژیانێ یه، قه‌ومینا قه‌ومینێن موخته‌لف د جهانێ دا ئله‌ھ ‌ژیانا مه‌خلووقان ئێخستیه‌ د‌ ناڤ خه‌ته‌را ژ ناڤ چوونێ دا. و كونتورولا ئافه‌ت و به‌لا هه‌رچه‌ند ب رێكا وه‌سیلێن مادد‌ی مومكنه، لێبه‌لێ عاملێن مه‌عنه‌وی ژی د وێ دا ته‌ئسیره‌ك زێده‌ هه‌نه. د روایه‌تێن رێبه‌رێن مه‌ دا وجوود‌ا ئمام و حوججه‌تێ خودێ د جهانا خلقه‌تێ دا سه‌به‌به‌ك یێ ئه‌منیه‌تا ئه‌هلێ عه‌ردێ هاتیه‌ زانین و ئێژمارتن.
ئمام مه‌هدی (س) بخوه‌ كه‌ره‌م كریه: و إنی لأمان لأهل الأرض... - و براستی ئه‌ز سه‌به‌بێ ئێمناهی یا ئه‌هلێ عه‌ردێ مه...
هه‌بوونا ئمام پێشی گره‌ ژ وێ چه‌ندێ كو خه‌لك ژ به‌ر ئه‌شكالێن گونه‌ھ ‌و خرابی یێن كو دكن ب عه‌زابێ دژوارێ خودایی بێن عه‌زاب دان كو ئێدی ژیان ل سه‌ر عه‌ردێ خلاس ببێ و عه‌رد نه‌مینێ.
قورئانا پیرووز ڤێ ده‌رحه‌قێ دا به‌رێ خه‌به‌ردانێ ددێ پێغه‌مبه‌رێ ئسلامێ (ص) و كه‌ره‌م دكێ: و ما كان الله‌ لیعذبهم و انت فیهم... - حه‌تا وه‌ختێ كو تو د‌ ناڤ وان دایی، خودێ قه‌ت ئه‌وا نادێ عه‌زابێ (ب عه‌زابه‌ك گشتی).
حه‌زره‌تێ ولی یێ عه‌صر كو مه‌زهه‌رێ ره‌حمه‌ت و دلووڤانی یا خودا یه، ب وی ژی به‌لایێن مه‌زن نه‌خاصما ژ كوومه‌لا په‌یره‌وێن وی دوور دكێ و گه‌رچه ‌ئه‌و بێ خه‌به‌ر بن ژ لوتف و كه‌رامه‌تا وی.
ئه‌وی گرانقه‌دری د بابێ ناساندنا خوه‌ دا كه‌ره‌م كریه: انا خاتم الأوصیاء و بی یدفع الله‌عز و جل اللبلاء من أهلی و شیعتی - ئه‌ز ئاخرین وه‌صی مه ‌و خودایێ عه‌زیز و جه‌لیل ب من به‌لا ژ بنه‌مال و په‌یره‌وێن من ددێ پاش. 
د جه‌ره‌یانا شكل گرتنا ئنقلابا مه‌زنا ئسلامی یا ئیرانێ دا و د سالێن به‌ره‌ڤانی یا موقه‌دده‌س دا، پر لوتف و مه‌حه‌ببه‌تا ئمامێ گرانقه‌در هات دیتن و نظاما ئسلامی و مله‌تێ موسلمان و مه‌هده‌وی ژ ئاسطه‌نگێن دژوار خلاس كرن، شكه‌ستنا حومكه‌تا عه‌سكه‌ری یا شاھ ‌د 21 به‌همه‌نا سالا 1357 ھ.ر. ب فه‌رمانا ئمام خومه‌ینی (قدس سره‌) و قه‌ومینا كه‌تنا هلیكوپته‌را عه‌سكه‌ری یا ئه‌مریكا د سالا 1359 ھ‌.ر. د چوولا طه‌به‌سێ دا، كفش بوونا كووده‌تایا بێ نه‌تیجه‌یا نووژهیێ د 21 تیر مه‌ها 1361 ھ‌.ر. و بێ حاصل بوونا شه‌رێ حه‌شت ساله‌یێ دوژمنا و ب ده‌ها نمونێن ب ڤی ئاوایی شاهدێن رووناهی نه‌ ژ ڤێ مه‌سه‌لێ را.
بارانا ره‌حمه‌تێ
مه‌وعودێ مه‌زنێ جهانی یان و قبلا ئارزوویا موسلمانا و مه‌حبووبێ دلێ شیعان ئله‌ھ ‌به‌رێ وی ل حال و وه‌زعێ خه‌لكێ یه‌ و خه‌ف بوونا ئه‌وێ رووژا دلووڤانی یێ نابێ په‌رده‌ ژ بونا وێ چه‌ندێ كو شه‌وق و رووناهی یا خوه‌ نه‌دێ جان و رحان و ئه‌وا ل سه‌ر خانا كه‌ره‌ما خوه‌ مێهڤان نه‌كێ. ئه‌و مه‌ها مونیرا دووستی و دلووڤانیێ ئله‌ھ - خه‌مخار و ده‌سته‌گیرێ ئاریكاری خازایه؛ جارنا تێ سه‌ر سه‌رێ نه‌خوه¬شان و ده‌ستێ شه‌فاده‌رێ خوه‌ وه‌ك مه‌لهه‌مێ داتینێ سه‌ر برینا وان و جارنا ل وندا بوویی یێن ل چوولان دا و تنێ مایی یێن د دوولان دا دد‌ینێ، و ژ وان را یار و یاوه‌ر و رێنموونیێ دكێ و د بێهنێن بێ طامێ تنێتیێ دا گه‌رمیێ ددێ دلێ ھێڤیداران، ئه‌و كو بارانا ره‌حمه‌تا ئلاهی یه ‌هه‌می وه‌ختان ئله‌ھ‌ سه‌ر عه‌ردێ كه‌لژیی و بێ شینكاتی یا جانان دا دبارێ و پێ دعایێن خوه‌ خوه‌شی و شاهیێ تێنێ. ئه‌و رونشتی یێ ل سه‌ر سجادێ ده‌ستێ دعا بئالیێ خودا ڤه‌ درێژ دكێ و ژ من و ته ‌را وها دعا دكێ:
یا نور النور، یا مدبر الأمور یا باعث من فی القبور صل علی محمد و آل محمد و اجعل لی و لشیعتی من الضیق فرجاً و من الهم مخرجاً و اوسع لنا المنهج و اطلق لنا من عندك ما یفرج و افعل بنا ما انت اهله، یا كریم - ئه‌ی رووناهی یا نور، ئه‌ی ته‌یبیرده‌رێ كارا، ئه‌ی ژینده‌رێ مریا، صه‌له‌واتا بده‌ سه‌ر موحه‌ممه‌د و ئالێ موحه‌ممه‌د و ژ من و په‌یره‌وێن من را د طه‌نگاطی یان دا به‌رفره‌هیێ چێكه ‌و ژ خلاس بوونا ژ كول و مه‌ره‌قا رێكا جارێ ڤه‌كه‌ و رێكێ ل به‌ر مه‌ فره‌ھ ‌بكه‌ و ئه‌وێ رێكا به‌رفره‌هیێ به‌ر مه‌ ڤه‌كه‌ و وه‌ك چه‌وا كو لایقێ ته‌یه‌ مه‌عه‌مله‌تێ گه‌ل مه‌ بكه، ئه‌ی كه‌ریم.
ئه‌وا هاتی گووتن ئه‌ڤێ چه‌ندێ نیشان ددێ كو ژ ئه‌سه‌رێن وجوود‌ا ئمام - هه‌ر چه‌ند دحالێ غه‌یبه‌تێ دابێ - ئه‌وه‌ كو ئمكانا په‌یوه‌ندا د گه‌ل وی هه‌یه‌ و ئه‌و كه‌سێن لایق له‌ززه‌تا هه‌ڤجڤاتی و رێك كه‌تنا د گه‌ل وی طام كرنه.
لقائا یار
دژواری و ته‌حلی یێن ده‌ورانا خه‌فبوون و ڤه‌شارتنێ، دووری یا په‌یره‌وێن وی یه ‌ژ وی و هه‌ر وها مه‌حرووم بوونا وایه‌ ژ دیتنا جه‌مالا وی یوسوفێ بێ ئه‌مسال؛ پێ ده‌سپێ بوونا ده‌ورانا غه‌یبه‌تێ به‌رھێڤی یێن ئه‌شكه‌ره‌ بوونا وی ئله‌ھ ‌د حه‌سره‌تا ته‌ماشا كرنا ئه‌وی گرانقه‌درێ پر فه‌زیله‌ت دا بوونه‌ و ئاها فراقێ ژ كویراتی یا دلێ خوه‌ كشاندنه. ئه‌لبه‌ت د ده‌ورانا ڤه‌شارتنا كورت دا په‌یره‌وێن وی ب رێكا نائبێن خاص ڤه‌ گرێدان د‌ گه‌ل وی هه‌بینه‌ و یه‌ك ژ وان رێ گهانه‌ خزمه‌تا وی، چه‌وا كو ڤێ ده‌رحه‌قێ دا گه‌له‌ك روایه‌ت ژی هه‌نه. لێبه‌لێ د زه‌مانێ خه‌فیا درێژ دا كو وه‌ختێ ڤه‌شارتی بوونا كامل یا ئمامه‌، ئه‌و په‌یوه‌ندا هاتی گووتن هاتیه‌ بڕین و ئمكانا گه‌هانا خزمه‌تا وی حه‌زره‌تی ب شكلێ مه‌عموول و ب رێكا هنه‌ك كه‌سێن تایبه‌ت ڤه ‌ژ ده‌ست چوو.
د‌ گه‌ل ڤێ یێكێ ژی گه‌له‌ك ژ عالما ل سه‌ر ڤێ باوه‌ریێ نه‌ كو د ڤی زه‌مانی دا ژی لقائا ئه‌وێ هه‌یڤا مونه‌ووه‌ر ئمكان ژێ را ھه‌یه ‌‌و گه‌له‌ك جارا ژی چێبیه. حكایه‌تا لقائا مه‌زنێن وه‌ك عه‌للامه‌یێ به‌حرول عولووم، موقه‌دده‌سێ ئه‌رده‌بیلی، سه‌یید بن طاووس و یێن وه‌ك وان مه‌شهووره‌ كو دكتێبێن عالمێن مه‌زن د‌ا نه‌قل بویه.  لێبه‌لێ لازمه‌ ڤێ ده‌رحه‌قێ دا نوكتێن ژێری به‌رچاف بێن گرتن؛ نوكتا ئه‌ول ئه‌ڤه‌ كو مولاقاتا د‌ گه‌ل ئمام مه‌هدی (س) جارنا دحاله‌تێ مه‌جبوری و بێچاره‌ بوونا خه‌لكێ دا چێدبێ و جارنا ژی د وه‌زع و حاله‌ك نوورمال دا. ب به‌یانه‌ك رووناهیتر: مولاقات ژ بونا ده‌ستگێری یا ئمام مه‌ھد‌ی (س) ژ مرووڤێن گرفتار و كه‌تین ته‌شقه‌له‌كی كو خوه‌ تنێ و بێ كه‌س دبینن. وه‌ك جه‌ره‌یانا مولاقاتا گه‌له‌ك كه‌سا كو د جی یێن موخته‌لف دا وه‌ك سه‌فه‌را مالا خودێ كو رێك وندا كرنه‌ و ئمام (س) ئان یێك ژ یارانێن وی ئه‌و ژ شاشی و حه‌یری مانێ خلاس كرنه‌ و زێده‌ترێ مولاقاتا ب ڤی ئاوایی بوویه.
لێبه‌لێ جارنا مولاقات نه‌ د حالێ مه‌جبووریێ دا بوویه ‌و ئه‌وێ ئه‌و (س) مولاقات كری ژ به‌ر هه‌بوونا مه‌قامێ مه‌عنه‌وی یێ تایبه‌ت، گهایه‌ خزمه‌تا وی. پێ د نه‌زه‌ر دا گرتنا ڤێ نوكتێ ده‌عوا مولاقاتێ و دیتنا وی حه‌زره‌تی (س) ژ هه‌می كه‌سی نایێ قه‌بوول كرن.
نوكتا دووێ ئه‌ڤه‌ كو: د درێژیا زه‌مانێ غه‌یبه‌تا كو برادا و نه‌خاصما د زه‌مانێ مه‌ د‌ا هنه‌ك كه‌س پێ ده‌عوا مولاقاتا د‌ گه‌ل ئمامێ زه‌مان (س) ل په‌ی كووم كرنا خه‌لكێ نه ‌ل دوورا خوه ‌و ل په‌ی ده‌ستڤه‌ ئانینا ناڤ و نانه‌كی‌نه‌ ژ بو خوه ‌و ب ڤێ رێكی ڤه ‌گه‌له‌ك كه‌س ژ رێ ده‌رانینه‌ و باوه‌ری و عه‌مه‌ل را ئه‌و خه‌له‌ت كرنه. پێ ته‌نبی كرنا خوه‌ندنا هنه‌ك دعا و كرنا هنه‌ك عه‌مه‌لان كو گه‌له‌ك ژ وا ئه‌صل و ئه‌ساسه‌ك ژێ را تنه‌هن و پێ گازی كرنا هنه‌ك ژ بونا شریكاتی كرنا د جڤاتێن بێ موحته‌وا دا وه‌عدا دیتنا حوججه‌تێ خودا ددن و ب ڤی ئاوایی مولاقاتا د‌ گه‌ل ئمام كاره‌كه‌ سه‌هل و هێسان كو ئمكانا وێ ژ هه‌می یان را هه‌بێ ددن نیشان دان. حالحاله‌ ئه‌و حه‌زره‌ت ب ئرادا خودایێ ته‌عالا د خه‌فیا كامل د‌ا یه‌‌ و خێنجی ژ بونا هنه‌ك كه‌سێن پر كێم كو رێكا خلاسی یا وان تنێ ب وێ رێكێ ڤه ‌چێدبێ پێك نایێ.
نوكتا سسێ ژی ئه‌ڤه ‌كو مولاقات تنێ ب شكله‌كی چێدبێ كو ئمامێ عه‌صر (س) چێبوونا وێ مه‌صله‌حه‌ت بزانێ. نخوه‌ ده‌ما خه‌باتا عاشقه‌ك پر بشه‌وق و ڤیان نه‌بێ سه‌به‌بێ مولاقاتێ گه‌ره‌كه‌ بێ هێڤی نه‌بێ و پێك نه‌هاتنا ئه‌ڤێ لقایێ نه‌كێ نیشانا لوتف نه‌كرنا ئمام ژ خوه‌ را، و وه‌ك چه‌وا ئه‌وێ مولاقاتا ئه‌ڤی گرانقه‌دری ژێ را بێ نه‌گه‌ره‌كه‌ حه‌ساب بكێ كو ته‌قوا و سه‌راتی یا وی گهایه‌ كه‌مالێ.
وه‌لحاصل، گه‌رچه‌ دیتنا جه‌مالا نوورانی یا ئمامێ عه‌صرێ و خه‌به‌ردانا د‌ گه‌ل وی مه‌حبووبێ به‌خته‌وه‌ریه‌ك مه‌زنه، لێبه‌لێ ئمامێن پاك و نه‌خاصما ئمامێ زه‌مان (س) ژ په‌یره‌وێن خوه ‌نه‌خوه‌ستیه ‌كو بكه‌ڤن په‌ی دیتنا ئمام زه‌مان و ژ بونا گهانا ڤێ مه‌خسه‌دێ (چله‌یێ) بگرن و ئان بكه‌ڤن ده‌شت و چوولا، به‌لكی د خه‌به‌ردانێن وا د‌ا (س) ته‌نبی هاتیه‌ كرن كو په‌یره‌وێن وی ئله‌ھ ‌ل بیرا وی دابن و ژ بونا به‌رفره‌هیێ دعا بكن و ژ بونا رازی كرنا وی ب گووتن و كریار بخه‌بتن و د رێكا هه‌ده‌فێن وی یێن بلند دا گاڤا خوه‌ باڤێژن دا كو زووتر زه‌مینا ئه‌شكه‌ره‌ بوونا وی چێبن و عاله‌م ژ فه‌یزا راسته‌راستا وی به‌هرێ ببن.
ئمام مه‌هدی بخوه‌ كه‌ره‌م دكێ: اكثر و الدعا بتعجیل الفرج فإن ذالك فرجكم ـ ژ بونا زوو چێبوونا به‌رفره‌هیێ دعا بكن چكو ئه‌و به‌رفره‌هی یه ‌ژ هه‌وه‌ را.
ل ڤێده‌رێ موناسبه‌ كو ئه‌م جه‌ره‌یانا شیرینا مولاقاتا مه‌رحوومێ حاج عه‌لی یێ به‌غدادی كو ژ قه‌نجێن زه‌مانێ خوه ‌بیه ‌بێنین. لێبه‌لێ ژ به‌ر درێژ نه‌بوونێ ئه‌مێ نوكتێن وێ یێن موهم تنێ بێنین:
ئه‌و مرووڤێ لایق و خوه‌ی ته‌قوا ئله‌ھ ‌ژ به‌غدایێ دچووا كازمه‌ینێ و دو ئمامێن گرانقه‌در، حه‌زره‌تێ كازم سه‌لامێن خودێ ل وا بن زیاره‌ت دكران. ئه‌و دبێژێ: هنه‌ك خومس و حوقوقێ مالی ل سطووێ من دا هه‌بی و ژ به‌ر وێ یێكێ ئه‌ز رابیم چووم نه‌جه‌فا ئه‌شره‌ف و من 20 تومان ژ وێ دان عالمێ زانا و خوه‌ی ته‌قوا شێخێ ئه‌نصاری (ره) و 20 تومان ژی من دان ئایه‌توللاھ ‌شێخ موحه‌ممه‌د حوسه‌ینێ كازمی (ره) و 20 تومان ژی من دان ئایه‌توللاھ ‌شێخ موحه‌ممه‌د حه‌سه‌نێ شه‌رووقی (ره) و من قرار دا كو 20 تومانێ دی ژی پشتی زڤرینێ ئه‌ز بدم ئایه‌توللاھ ‌ئالێ یاسین (ره). ئه‌ز رووژا پێنجشه‌مێ ژ قریم چووم به‌غد‌ایێ. ئه‌ول ئه‌ز چووم كازمه‌ینێ و من دو ئمامێن گرانقه‌در زیاره‌ت كرن، پشتی هنگێ ئه‌ز چووم مالا ئایه‌توللاھ ‌ئالێ یاسین و من هنه‌ك ژ وی ده‌ینێ خوه‌یێ شه‌رعی دایێ و من ئزن ژێ خوه‌ست كو قاسێ مایی ژی كێم كێم ئه‌ز بدم وی ئان ژی بدم كه‌سه‌كی كو موسته‌حه‌قی بێ. ئه‌وی ژ من خوه‌ست كو ئه‌ز لبالێ بمینم، لێبه‌لێ ژ به‌ر هنه‌ك كاران من عوزرێ خوه‌ ژێ خوه‌ست و من خانه‌ خوه‌ستن و ئه‌ز بئالیێ به‌غدایێ ڤه‌ كه‌تم رێ و چووم. ئه‌ز سسێ نیڤكا رێكێ چوو بیم كو راست سه‌یده‌ك گرانقه‌در كه‌تم؛ شاشكه‌ك كه‌سك ل سه‌رێ وی بێ و نیشانه‌ك ره‌ش ژی ل سه‌ر رویێ وی هه‌بی كو ژ زیاره‌تێ را به‌ره‌و كازمه‌ینێ دچووا، نێزیكێ من بی و سه‌لام كر و ده‌سته‌ك گه‌رم دا ده‌ستێ من و ئه‌ز همبێز كرم و ب سنگێ خوه‌ڤه ‌شداندم و خێر هاتن ب من را و گووت: خێره. كووڤه‌ دچی؟
من گووت: من زیاره‌تا خوه‌ كر و ئه‌ز وێ دچم به‌غدایێ، گووت: شه‌ڤا ئینێ یه، بزڤره ‌كازمه‌ینێ. من گووت: ئه‌ز نكارم. گووت: تو دكاری، بزڤره‌ دا ئه‌ز شه‌هده‌ییێ بدم كو تو ژ موحببێن جه‌ددێ من میرێ باوه‌ردارایی و ژ دووستێن مه‌یی و شێخ ژی شاهدیێ ددێ. خودا كه‌ره‌م دكێ: «و استشهدوا شاهدین».
حاج عه‌لی یێ به‌غدادی دبێژێ: پێشیا هنگێ دا من ژ ئایه‌توللاھ ‌ئالێ یاسین خوه‌ستبی كو سه‌نه‌ده‌كی ژ من را بنڤیسێ و د وێ دا شاهدیێ بدێ كو ئه‌ز ژ په‌یره‌و و دووستێن ئه‌هلێ به‌یتا پێغه‌مبه‌رم (ص) ، دا كو ئه‌ز ئه‌وێ نامێ بێخم ناڤ كه‌فه‌نێ خوه‌ د‌ا. من ژ سه‌یید پرسی: ته‌ چه‌وا ئه‌ز ناس كرم و تو چه‌وا ئه‌ڤێ شاهدیێ ددی؟ كه‌ره‌م كر چه‌وا مرووڤ حه‌قێ كه‌سه‌كی كامل بدێ و ئه‌و مرووڤ ناس نه‌كێ؟ من گووت: كیژان حه‌ق؟ كه‌ره‌م كر: ئه‌و حه‌قێ ته‌ دایی وه‌كیلێ من. من گووت: وه‌كیلێ ته‌ كی یه؟ كه‌ره‌م كر: شیخ موحه‌ممه‌د حه‌سه‌ن. من گووت: ما ئه‌و وه‌كیلێ ته‌یه؟ گووت: به‌لێ.
ئه‌ز ژ خه‌به‌ردانا وی مام عه‌جێبگرتی و من گومان كر ‌كو د ناڤبه‌ینا من و وی د‌ا دووستینیه‌ك كه‌ڤن هه‌یه‌ كو من ژ بیر كریه. چكو ده‌ما ئه‌ول راست من كه‌تی ب ناڤ گازی من كر. و من زه‌ن كر كو به‌رهێڤیه‌ هنه‌ك ژ وێ خومسا لبال من هه‌یی چكو ئه‌ولاد ره‌سووله‌ ئه‌ز بدمێ، ڤێجا من گووتێ: ژ حه‌ق حوقوقێ ئه‌و ئه‌ولاد ره‌سوولان هنه‌ك لبال من ھه‌یه‌‌ و من ئزن خوه‌ستیه‌ كو ئه‌ز ئه‌وێ مه‌صره‌ف بكم. ده‌ڤكه‌ن بی و گووت: به‌لێ، ته‌ هنه‌ك ژ حه‌قێ مه‌ ل نه‌جه‌فێ د‌ا یه‌‌ وه‌كیلێ مه. من گووت: گه‌لو ئه‌ڤ كارێ من لبال خودێ قه‌بوول بوویه؟ گووت: به‌لێ.
ئه‌ز هنه‌كی بخوه‌ڤه‌ چووم، كو چه‌وا ئه‌ڤ سه‌یید مه‌زنترین عالمێن زه‌مان وه‌كیلێ خوه ‌دزانێ. لێبه‌لێ ئه‌ز دیسا كه‌تم غه‌فله‌تێ و من ژبیر كر.
من گووت: سه‌روه‌رێ من! گه‌لو راسته‌ كو دبێژن، حه‌چی كه‌سێ شه‌ڤا ئینیێ ئمام حوسه‌ین زیاره‌ت بكێ وێ د ئه‌مانێ دا بێ؟ گووت: به‌لێ و چاڤێن وی ته‌ژی رووندك بین و گری. زه‌مانه‌كه‌ پێڤه‌ نه‌چوو كو من دیت ئه‌م ل حه‌ره‌ما كازمه‌ینێ نه، بێ‌ی وێ چه‌ندێ كو ئه‌م ب وێ رێكێ ڤه‌ چووبین ئه‌وێن بئالیێ حه‌ره‌مێ ڤه ‌دچن. ئه‌م ل طه‌نشتا ده‌ری دا سه‌كنین و ئه‌وی گووت: زیاره‌تنامێ بخوونه، من گووت: ئه‌ی سه‌روه‌رێ من! ئه‌ز باش نكارم بخوونم، گووت: تو دخازی ئه‌ز بخوونم و تو ژی د‌ گه‌ل من زیاره‌ت بكی؟ من گووت به‌لێ.
ئه‌وی ده‌سپێ كر ‌و سه‌لام دا پێغه‌مبه‌ر (ص) و یێك یێكێ ئماما پشتی ناڤێ موباره‌كێ ئمام حه‌سه‌نێ عه‌سكه‌ری (س) به‌رێ خوه‌ دا من و گووت: گه‌لو تو ئمامێ زه‌مانێ خوه‌ ناس دكی؟ من گووت: ئه‌ز چه‌وا ناس ناكم؟ كه‌ره‌م كر: نخوه‌ سه‌لامێ بدێ من گووت: السلام علیك یا حجة‌الله‌ یا صاحب الزمان یابن الحسن به‌ششی و گووت: علیك السلام و رحمه‌الله ‌و بركاته.
ڤێجا ئه‌م چوون حه‌ره‌مێ و مه‌ زه‌ریح ماچی كر‌. كه‌ره‌م كر، زیارتنامێ بخوونه. من گووت: سه‌روه‌رێ من! ئه‌ز باش نزانم بخونم. كه‌ره‌م كر: ئه‌ز ژ ته‌ را بخوونم؟ من گووت: به‌لێ. ئه‌وی زیاره‌تا ئه‌مینوالله‌ خوه‌ند و كه‌ره‌م كر: گه‌لو تو جه‌ددێ من حوسه‌ین (س) زیاره‌ت دكی؟ من گووت: به‌لێ، ئیشه‌ڤ شه‌ڤا ئینێ یه‌ و شه‌ڤا زیاره‌ت كرنا ئمام حوسه‌ین (س) ئه‌وی زیاره‌تا مه‌شهوورا ئمام حوسه‌ین خوه‌ند. بی وه‌ختێ نمێژا مه‌غره‌بێ و گووت من ئه‌م ب جه‌ماعه‌ت نمێژ بكین. پشتی نمێژی ئه‌و عه‌زیز ژ به‌ر چاڤێ من وندابی و ئه‌ز چقا گه‌رهام من ئه‌و نه‌دیت.
ڤێجا هێنووكا ئه‌ز بخوه‌ڤه‌ هاتم و من ئانی بیرا خوه‌ كو: سه‌یید بناڤ گازی من كر و خوه‌ست ئه‌ز ل كازمه‌ینێ بزڤرم و ھه‌ر چه‌ند من نه‌دخوه‌ستا لێ ئه‌ز زڤریم، فه‌قیھ ‌و عالمێن مه‌زن وه‌كیلێ خوه‌ حه‌ساب كرن و پاشیرا ژی ژ نشكێ ڤه ‌ژ به‌ر چاڤان وندا بی. ڤێجا پشتی فكر كرنێ ئه‌ز پێ حه‌سهام كو ئه‌و حه‌زره‌ت ئمامێ زه‌مان بوویه ‌و پر حه‌یف كو ئه‌ز ده‌ره‌نگ پێ حه‌سهام.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.