Ölümle Başlayan Yolculuk

Ölümle Başlayan Yolculuk

مقالات مرتبط

Eser adı:Ölümle Başlayan Yolculuk

Yazar:M.Hasan NECEFİ

Çevirmen:Cafer Bendiderya

  Bu kitap ayet ve rivayetlerden ilhamla ölüm sonrası hayatı ve Berzah aleminde ruhların durumunu,

akıcı, kolay ve anlaşılır bir üslupla anlatmaktadır.

  Yazar kendine has anlatım tarzını sergilediği bu eserde, yüce Allah'a kulluğun sonucu olan fazilet ve

takvayı "Hadi", günah ve kötülüklerin sonucu olan çirkinlikler ve azabı da "Siyah" veya "Cehalet" isimli

iki arkadaşında canlandırmıştır.

  İnsanların ibadet ve günahlarının neticesi olarak Berzah aleminde karşılaşacakları olayları, Kur'an ve

Ehlibeyt İmamlarının (a.s) hadislerine dayandırarak canlandırmıştır. Kıyametle ilgili konuları işlerken

velayet ve şefaatin berzah alemindeki rolü gibi çeşitli konulara da değinmiştir.

İçindekiler:

Ölüm sonrası hayat ve niteliği

Ölüm yolculuğunun başlamasıyla bedenlerin çürüyüp toprak oluşu ve burada ruhlar…

Ruhların başına neler gelecek.

Berzah aleminde ruhlar ne yapacak’ Nelerle karşılaşacak’

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.