Imam Mehdî (s) Di Kurt Nêrîne‘Œkî Da

Imam Mehdî (s) Di Kurt Nêrîne‘Œkî Da

Zimanî babet Related

Axirîn Imamê peyrewên Ehlê Beytê û cîgirê dazdê yê Resûlê Xudê (s.a) spêde ya roja înîyê, nîvê ÅŸ’ebana sala 255 H.Heyvî (868 Mîladî) li Samirîyê (bajare‌k yê Iraqê) çavê xwe li dinyayê ve‌kir.
Babê wî yê giranqe‌dir, Imamê yazdê yê Ehlê Beytê Hezretê Imam He‌se‌nê ‘Eskerî ye‌ (s) û deyka wî Hezretî jî xanime‌k be‌rke‌tî bi navê «Ne‌rcis» bûye‌ ku de‌rhe‌q millîye‌ta wê da riwayetên muxtelif û cûre cûr he‌ne, gorekî riwayete‌kî ew ke‌ça «Ye‌ÅŸû’» korê impiratûrê Rûmê ye, deyka wê jî ji zurîye‌ta «Åže‌m’ûn (s)» we‌sî yê Hezretê ‘Îsa ye ‌(s), gore‌kî vê riwayetê «Nercis» piÅŸtî dîtina xewne‌k ‘ecêb musulman dibê û pê rê nîÅŸan dana Imam ‘Eskerî (s) ke‌t ge‌l ‘e‌ske‌rê Rûmê ku ji ÅŸe‌rê dige‌l musulmana ra hatî bûn û dige‌l kome‌kî bi de‌stê musulmana hatin e‌sîr kirin, Imam Hadî (s) ke‌se‌k rêkir ew kirî û anî Samira yê.
Riwayete‌k dî jî hatîye‌ ne‌ql kirin,  lêbe‌lê ya muhim e‌ve‌ ku Hezretê Ne‌rcis (s) ze‌mane‌kî di mala He‌kîme‌ Xatûnê d‌a bûye -xuÅŸka Imam Hadî (s)- û ke‌tîye ‌bin te‌rbîya wê da û cihê ihtiramê bûye‌ ji He‌kîme Xatûnê ra (s).
Hezretê Nercis (s) ew xanime‌ ku pêÅŸîya hingê da li se‌r zimanê Resûlê Xudê (s.a)   û Mîrê Bawe‌rdaran (s)  û Imamê sadiq (s)  me‌dhê wê hatî bû kirin û pe‌snê wê hatbû dayîn û bi navê baÅŸtirîn kinîj û se‌rwe‌rê wan jê hatbî axiftin.
Cîyê gotinê ye ‌navên we‌k: «sûse‌n û rîhane û me‌lîke‌ û seyqe‌l» jî ji deyka Imam Ze‌man ra (s) bikar hatine‌ birin.

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.