Çewanî Ya Ji Dayîk Bûnê

Çewanî Ya Ji Dayîk Bûnê

Di riwayetên ze‌hf da ji Pêxemberê e‌ke‌re‌m (s.a) ne‌ql bûye‌ ku ke‌se‌k ji bine‌mala wî bi navê «Mehdî» wê rabê û binyata zulmê ji binî ve‌ rakê, hakimên zalimên ‘E‌bbasî ku agahî ji vê çe‌ndê he‌bûn dixwe‌stan ku li ewilê wiladeta Imam Mehdî da (s) ewî bikujin, li se‌r vî e‌sasî ji ze‌manê Imam He‌se‌nê ‘Eskerî da (s) giha âxirîn de‌re‌ca xwe, awaye‌k we‌lê lê hat ku kêmtirîn hat û çûna mala wî ji de‌rgahê hukmetê xe‌f ne‌dima, kifÅŸe‌ ku di wez’û hale‌k wiha da ge‌re‌ke ‌wiladeta axirîn hucce‌tê Xudê xe‌f û dûrê ji be‌rçavan çêbê, ji be‌r vê yêkê he‌ta nêzîktirîn mirovên imamê yazdê jî ne‌ di ce‌reyana wiladeta Imam Mehdî da (s) bûn û he‌ta çe‌nd si’e‌te‌kî jî pêÅŸîya wiladetê da nîÅŸanên pê giranîyê (hamile‌ bûnê) di Nercis Xatûnê da nehatin dîtin.
He‌kîme‌ Xatûn, ke‌ça hêja ya Imam Cewad (s) bi vî awayî ji ce‌reyana wiladet axiftîye: Imam He‌se‌nê ‘Eskerî (s) rêkir pey min û ‌got: Me‌tê, îÅŸe‌v fitarê li bal me ‌be, çiko ÅŸe‌va nîvê Åž’ebanê ye‌ û Xudê te‌’ala di vê ÅŸe‌vê d‌a wê (axirîn) hucce‌tê xwe‌ li se‌r ‘e‌rdê e‌ÅŸke‌re ‌bikê, min pirsî ku deyka wî kî ye? Ewî got: Nercis e, min got: E‌z gohrî! NîÅŸanên pê giranîyê di wê da tinehin! Ke‌re‌m kir: Xe‌be‌r ewe‌ ya min gotî, vêca e‌z çûm (cem Nercisê) û min se‌lam kir û e‌z rûniÅŸtim, ew hat pêÅŸ, da sûla min (pêlava min) de‌rênê û got min: Xanima min! Tu çewanî? min got: Xanima min û be‌rmala min tûyî, gotina min qe‌bûl ne‌kir û got: Me‌tê can! Tu çi ‌ke‌re‌m dikî? Min got: Ke‌ça min! ÎÅŸe‌v wê Xudê kore‌kî bidê te‌ ku wê bibê se‌rwe‌rê dinya û axire‌tê, vêca ÅŸe‌rm kir û se‌rê xwe ‌da be‌r xwe.
He‌kîme‌ dibêjê: PiÅŸtî nimêja ‘e‌ÅŸayê min fitar kir û xwe‌ li se‌r cihê xwe‌ r‌a dirêj kir û nîvê ÅŸe‌vê e‌z rabûm nimêjê (teheccûdê) û min nimêj kir, Nercis jî bê muÅŸkil razha bû, e‌z jî piÅŸtî t’eqîbatên nimêjê xew ve ‌çûm û piÅŸtî hingê bi tirs hiÅŸyar bûm, di hale‌kî da ku ew hêca di xew da bû, piÅŸtî bêhnekî ew jî hiÅŸyar bû û nimêj (teheccûd) kir û raza.
He‌kîme ‌dibêjê: Ez de‌rke‌tim ji de‌rve û min be‌rê xwe ‌da ‘e‌smana, kanê bûye‌ sibe‌h yan ne, vêca min dît bûye ‌we‌xtê fe‌cra ewil  û Nercis jî di xew da bû, e‌z ke‌tim ÅŸikê, di wî halî da Imam He‌‌se‌nê ‘Eskerî (s) di nav cihkê xwe‌ da gazî kir: Me‌tê! Le‌z ne‌ke‌ve‌, me‌se‌le (ji dayîk bûn) nêzîke, e‌z rûniÅŸtim û min de‌s xwe‌ndina sûre‌tê «Se‌cd‌e» û «Yasîn» ê kir, ku Nercis bi tirs hiÅŸyar bû, e‌z le‌z û be‌z çûm balê û min got: «Îsm-ullah-î ‘eleyk - navê Xudê li se‌r te ‌bê»  gelo tu bi tiÅŸte‌kî he‌shayî? Got: Be‌lê, me‌tê! Min got: Xwe‌ winda ne‌ke‌ û dilê xwe ‌qewî bike‌ ku e‌v he‌ma ew e ya min ji te‌ ra gotî, hingê bî ku tirsîne‌kî e‌z û Nercis girtîn, vêca pê dengê se‌rwe‌rê xwe ‌(ku got: Zarok hat dinyayê) e‌z bi xwe ve ‌hatim û min pe‌rde ji ‌se‌r hiilanî û min ew di halê se‌cdê da d‌ît û min dît ew pir te‌mîz û pak e‌ û min kir milê xwe.
Di vî halî da Imam ‘Eskerî (s) gazî min kir ku: Me‌tê! Korê min bîne‌ bal min, min jî ew bir bale … ew hembêz kir û got: Korê min baxive‌, vêca de‌s xe‌be‌rdanê kir û got: «EÅŸhedu en la ilahe îllellah wehdehû ‌la ÅŸerîke leh‌ we eÅŸhedu enne muhemmeden resulu llah». PiÅŸtî hingê se‌lam dan Mîrê Bawe‌rdaran û Imaman (s) he‌ta giha navê babê xwe‌ û êdî xe‌be‌rdan birrî, Imam ‘Eskerî (s) got: Me‌tê! Ewî bibe‌ bal dîya wî da se‌lamê bidîyê.
He‌kîme‌ dibêjê: sibehî e‌z çûm bal Imamê yazdê û min se‌lam dayê û pe‌rde‌ hilanî (ji se‌r Imam Mehdî) da e‌z mewlayê xwe‌ bibînim, lê min ne‌dît, vêca min ji babê giranqe‌drê wî pirsî: E‌z gohrî, çi ‌hatîye‌ se‌rê mewlayê min? Ewî Hezre‌tî cewab da: Me‌tê! Min ew sipart ke‌se‌kî ku deyka Mûsa, Mûsa (s) sipart wî.
Hekîme ‌dibêjê: Roja he‌ftê e‌z hatim û min se‌lam kir û e‌z rûniÅŸtim, Imam ke‌re‌m kir: Ewladê min bîne ‌bal min, min jî se‌rwe‌rê xwe‌ ânî … Imam ke‌re‌m kir: Ewladê min! Baxive, taze ‌we‌lidîyî piÅŸtî ÅŸehde ‌dana bi we‌hdanîye‌t a Xudê û se‌lewata li se‌r Pêxemberê e‌kre‌m û babkên xwe, e‌v ayet te‌lawe‌t kirin: «Bîsmî llah-i ‌er- Rehman er-Rehîm, we nûrîdû en nemûnne ‘ele ellezîne îstez’efû fîl erz we nece’lehum eîmme we nec’elehum el warisîn û numkin lehum fîl erz we nurîye fir’ewn we haman we cunudehuma minhum ma kanu yohzerûn  - Bi navê Xuda yê pir bi re‌hmê dilovan, û me ‌irade ‌kirîye‌ ku e‌m mine‌tê li se‌r muste‌z’e‌fên ‘e‌rdê deynîn û ewa bikîn pêÅŸkêÅŸ û mîratbe‌rên ‘e‌rdê û hukumdarî ya wan di ‘e‌rdê da qayîm bikîn, û ewa Fir’ewn û Haman û le‌ÅŸke‌rê wan jê ditirsan, nîÅŸa wan bikîn » 

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.