Åže‘Œmayil û Taybe‘Œtî Yên Wî (s)

Åže‘Œmayil û Taybe‘Œtî Yên Wî (s)

Di riwayetên Pêxember (s.a) û ehlê beyta wî da (s) ÅŸe‌ml û we‌sfê Hezretê Mehdî (s) hatine‌ dayîn ku e‌mê hinek ji wan bêjîn:
Rûye‌k ciwan û ge‌nimî heye, ehnî bilind û ronahî ye, birû yên hilalî û kêÅŸayî he‌ne‌; çavên wî re‌ÅŸ û gir in, difne‌k (poz) spe‌hî û kêÅŸayî heye‌ û didanên wî bi ÅŸewq û berq in, li se‌r lama wî ya rastî nîÅŸane‌k re‌ÅŸ heye‌ û li nav milê wî da e‌se‌re‌k we‌k ya nebûwwe‌tê tê dîtin û e‌ndamên wî yên pîroz li he‌v tên û dilre‌vê ne.
Hinek ji taybe‌tî yên wî yên dî ku di axiftinên Imamên pak da hatîn bi vî âwayî ne:
Ew ehlê ‘ibade‌t û nimêja ÅŸe‌vê ye, zahide û jîyane‌k ‌sade‌ heye‌ û se‌brdar e û he‌lîme û ehlê ‘e‌dale‌t û qe‌ncîyê ye, ji ne‌ze‌r ‘ilm û zanînê ve ‌se‌r he‌mî ke‌sî ra ye û wucûda wî se‌rkanî ya be‌re‌ke‌t û pakîya ye, ehlê qîyam û cihadê ye, rehberê cihanê û ÅŸûriÅŸge‌rê me‌zin û muncî yê âxirî û muslihê mew’udê be‌ÅŸe‌r e, ew ‘e‌zîz, ji zurîye‌ta Pêxember e‌ (s.a) û ji ewladê Fatma‌ Zehra ye ‌(s), zarokê nehê yê Imam Huseyn e‌ (s) ku di we‌xtê e‌ÅŸke‌re ‌bûnê da wê pala xwe ‌bidê ke’e‌bê, wê âla ya Pêxember (s.a) bigrê de‌st xwe û pê rabîna xwe‌ wê dînê Xudê sax bikê û hukmên ÅŸe‌rî’e‌ta wî li se‌rê cihanê da bêxê rê, wê cihanê te‌jî dilovanî û ‘e‌dale‌t bikê piÅŸtî ku te‌jî zulm dibê. 
Jîyan a Imam Mehdî (s) ÅŸamilê sê dewrên bi ze‌hme‌t e:
1- Dewran a xe‌fîyê: E‌v dewran ji ze‌manê wiladeta wî ye‌ he‌ta bi ÅŸehade‌ta Imam ‘Eskerî (s).
2- Dewran a ve‌ÅŸartî bûnê: E‌v dewran (xeybe‌t) ji ze‌manê ÅŸehîd bûna Imamê yazdê (s) de‌st pê bûye û he‌ta we‌xtê ku Xudê bixwazê ewî e‌ÅŸke‌re‌ bikê wê be‌rdewam bê.
3- We‌xtê e‌ÅŸke‌re ‌bûnê: PiÅŸtî xilas bûna dewran a ve‌ÅŸartî bûnê (xeybe‌tê) û bi xwe‌sta Xudê, wê Imamê dazdê (s) de‌rke‌vê (e‌ÅŸke‌re‌ bibê) û wê dinyayê te‌jî bikê ji qe‌ncî û spe‌hîtahîyê, ke‌s we‌xtê de‌rke‌tin û e‌ÅŸke‌re‌ bûna ewî mew’ûdê munte‌ze‌r nizanê, ji Imamê Ze‌man (s) riwayet ne‌ql bûye‌ ku ewên we‌xte‌kî ji e‌ÅŸke‌re‌ bûnê ra kifÅŸ dikin ew de‌rewke‌r in.

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.