Taybe‘Œtî Yên Imam

Taybe‘Œtî Yên Imam

Cîgirê Pêxember (s.a) ku dewamde‌rê heyata dînî û cewabde‌rê ihtîyacî yên be‌ÅŸe‌r e, ke‌saye‌tîye‌k ve‌qe‌thayî ye û gore‌kî me‌rte‌be‌ û rehberî ya xwe‌ hinek taybe‌tî he‌ne, hinek ji wa taybe‌tîyan ev in:
Te‌qwa û tirsa ji Xudê û he‌bûna me‌le‌ka ‘ismetê, bi âwaye‌k we‌re‌ng ku biçûktirîn gune‌h ji wî çênabin.
‘Ilm û zanîn ku ji se‌rkhenî ya ‘ilmê Pêxember (s.a) hatîye‌ girtin û bi ‘ilmê xudayî ve‌ girêdayî ye, û vê gorekê cewabderê he‌mîya ye li be‌hsên maddî û m’enewî û dîn û dinyayê d‌a.
Xe‌milandî ye‌ bi fe‌zîle‌t û se‌ratî û e‌xlaqên hêjayî û xe‌be‌rdanên bilind.
He‌bûna qudre‌t û karîna idara komela be‌ÅŸe‌rî û rêbe‌rî ya kar û barê wan li se‌r e‌sasê zanînên dînî.
Pê di ne‌ze‌r girtina taybe‌tî û sife‌tên jorî ku ji Imam ra he‌ne, kifÅŸe‌ ku bijartina ke‌se‌kî bi vî awayî ji karîna xe‌lkê de‌re û tinê Xuda ye‌ ‌ku pê he‌bûna ‘ilm û zanîna bê xilase‌k dikarê cîgirên Pêxember (s.a) bibijêrê, vê gorekê ji muhimtirîn taybe‌tî yên Imam danîna wî ye‌ ji âlîyê Xuda ve, û ji be‌r muhimmî ya e‌va taybe‌tî yan bi ‌kurtî e‌mê ji he‌r yêkî baxivîn:

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.