‘˜Ilm û Zanîna Imam

‘˜Ilm û Zanîna Imam

Imam ku pêÅŸkar û rehberê xe‌lkê ye, divê dîn nas bê û ji he‌mî âlîya ve‌ nas bikê û bi qanûnên wê âgahîye‌k tam û kamil he‌bê û he‌r wiha te‌fsîra âye‌tên Qur’an ê baÅŸ bizanê û bi sunneta Pêxember (s.a) jî tam âgah ‌bê û me‌’arifên dînî beyan bikê û he‌mî pirsîyarên xe‌lkê di he‌mî me‌se‌la da cewab bidê û bi baÅŸtirîn ÅŸikl ewa rênimûn bikê, e‌ÅŸke‌re ye ‌ku me‌rce‌’e‌k ‘ilmî yê bi vî âwayî cihê pê bawe‌rî ya xe‌lkê dibê û e‌v piÅŸtîvanî ya ‘ilmî tinê bi rêka girêdana bi ‘ilmê ilahî ve‌ çê dibê û ji be‌r vê ye‌ ku ÅŸî’e li se‌r vê bawe‌rîyê ne‌ ku ‘ilm û zanîna Imaman û cîgirên he‌qîqî yên Pêxember (s.a) ji ‘ilmê bê binî yê Xudayî hatîye‌ girtin.
Imam ‘Elî (s) de‌rhe‌q nîÅŸanên Imamên xe‌lkê d‌a ke‌re‌m kirîye: «Imam zanatirîn ke‌se‌ bi he‌lal û he‌ramên Xuda û bi e‌hkamên muxtelif û ewamir û newahî yên wî û he‌çî ya xe‌lk muhtacê wê ne»

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.