Idare Kirina Kom û Cam‘™iê

Idare Kirina Kom û Cam‘™iê

Çiko mirov mewcûde‌k ictima’î ye‌ û kom û ictima’ê li se‌r rih û rewan û me’emleta wî te‌’sîre‌k pir zêde‌ heye‌ lazime‌ ku ji bona te‌rbîya durist û pêÅŸ ke‌tina wî bi âlîyê nêzîk bûna bal Xudê ve ‌ze‌mîne‌ û ‘e‌rdên munasibên komelaye‌tî çêbin û eva he ‌jî li bin sîbe‌ra hukumet û re‌jîme‌k ilahî d‌a mumkin dibê, nixwe‌ ge‌re‌ke‌ imam û pêÅŸkêÅŸê xe‌lkê karîna idare ‌kirin û rê ve‌ birina kar û barê komelê he‌bê û pê behre ‌girtina ji te‌’alîmên Qur’anê û sunneta ne‌bewî (s.a) û istifade ‌kirina ji we‌sîlên bikêrê xîmê hukumeta islamî diparêzê.
Xe‌mla Ke‌malatên Exlaqî
Imam ku pêÅŸkêÅŸê komelê ye ‌ge‌re‌ke‌ ji he‌mî xirabî û re‌zale‌tên e‌xlaqî dûr bê û xweyê he‌mî e‌xlaqên ke‌malê bin di bilindtirîn me‌rte‌bên wê d‌a, çiko ew bi navê insanê kamil ji peyrewên xwe‌ ra baÅŸtirîn nimune‌ tê he‌sabê.
Imam Riza (s) ke‌re‌m kirîye: «Imam hinek nîÅŸan he‌ne: Ew zanatirîn, bi te‌qwatirîn, he‌lîmtirîn, ce‌sûrtirîn, me‌rde‌mêrtirîn û ‘abidtirînê xe‌lkê ye» 
He‌r wiha ew di me‌rte‌ba cî girî ya Pêxember (s.a) da li pey hîn kirin û te‌rbîye‌t kirina xe‌lkê ye, nixwe ‌lazime‌ ew ji be‌rî he‌rke‌sî û ji he‌mî ke‌sî pitir xe‌milandî bi e‌xlaqên ilahî bê.
Imam ‘Elî (s) ke‌re‌m kirîye: «Ke‌sê ku xwe‌ ji pêÅŸkêÅŸî ya xe‌lkê ra ve‌da bê, lazime ‌pêÅŸîya hîn kirina xe‌lkê de‌s bavêjê hîn kirina xwe‌ û lazime‌ pê me’emleta xwe, yên dî te‌rbîye‌ bikê pêÅŸîya wê çe‌nd‌ê ku pê gotina xwe‌ ewa te‌rbîye‌ bikê   »

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.