D‘Œanîna Imam Ji Alîyê Xuda ve

D‘Œanîna Imam Ji Alîyê Xuda ve

Zimanî babet Related

Di ne‌ze‌ra ÅŸî’an da imam ku cîgirê Pêxembere (s.a) tinê bi fe‌rmana Xuda û bi bijartina wî tê danîn û piÅŸtî wê Pêxember (s.a) imam didê nasandin, vê gorekê çi ‌ke‌s ân kome‌kî he‌q nînin ku xwe‌ têke‌l vî karî bikin.
Lazimî ya danîna imam ji âlîyê Xudê ve‌ hinek ‌de‌lîl he‌ne, ji wan de‌lîlan ev in:
A- Se‌r gotina Qur’an a pîroz, hakim û me‌zinê bê qeyd‌ û ÅŸe‌rt li se‌r he‌r tiÅŸtî Xuda ye‌ û he‌mî lazime‌ ji wî tinê ita’e‌tê bikin û gohdarê wî bin, me‌’lûme‌ ku e‌v hakimîyet çê dibê ku ji âlîyê Xudê ve ji he‌r ke‌sî ra -gore‌kî layiqî û me‌sle‌he‌tê- bê dayîn, vê gorekê we‌k çewa pêxember bi rêka Xudê ve ‌tê bijartin, imam jî pê kifÅŸ kirina ilahî me‌zinahîyê (we‌laye‌tê) li se‌r xe‌lkê peyda dike.
B- PêÅŸda me‌ ji imam ra hinek taybe‌tî yên we‌k ‘ismet û ‘ilmê û … gotin; e‌ÅŸke‌reye‌ ku peyda kirin û nas kirina ke‌se‌kî ku e‌v sife‌t têda he‌bin -ew jî di bilindtirîn de‌re‌cê da- tinê bi rêka Xudê ve ‌ku xe‌f û e‌ÅŸke‌re yê mirov zanê, mumkine‌ û çê dibê, çewa ku Xudê Te‌’ala di Qur’an a pîroz da gotîye‌ Hezretê Ibrahîm (s): «Min tu ji xe‌lkê ra kirî imam û pêÅŸkar   »
Di dûmahîka vê piÅŸkê d‌a munasibe‌ ku e‌m qisme‌te‌kî ji gotina pir spe‌hî û be‌dewa Imamê heÅŸtumîn ji ehlê beytê Hezretê Riza (s) bênîn ku de‌rhe‌q me‌qamê imam û taybe‌tî yên wî da ye: Ewa (ke‌sên imame‌t pê bijartinê he‌sab kirîn) ne‌zanî kirin … qey xe‌lk me‌qam û me‌rte‌ba imam di nav xe‌lkê d‌a nas dikin he‌ta ku he‌q bê ku intixab û bijartin a wî bi ‌hêvîya wa ve‌ bihêlê?! Rastî e‌ve‌ ku imame‌t, qe‌dr bilind û me‌rte‌be ‌me‌zin û me‌qam ‘alî û cîyê wê bilindtire û kûrtire ji wê çe‌ndê ku xe‌lk pê ‘e‌qlê xwe‌ bighênê û ân pê hizra xwe ewê bi de‌stve‌ bînin.
Imame‌t me‌rte‌beye‌ke‌ ku Xudayê ‘e‌zîz û ce‌lîl piÅŸtî rutba pêxemberîyê û xulle‌tê (me‌qamê xe‌lîlullahîyê) di de‌re‌ca sisê da Ibrahîm (s) … Imame‌t xilafe‌ta Xudê û xilafe‌ta Re‌sûlê Xudê (s) û me‌qamê Mîrê Bawe‌rdaran (s) û mîrasa He‌se‌n û Huseyn e‌ (s), rastî e‌ve ‌ku imame‌t se‌rpêÅŸî ya dînî û se‌be‌bê he‌v girtina musulmana û se‌r bilindî ya mu’mina ye‌ … kamil bûna nimêjê, rojîyê, he‌cê û cihadê û … parastina sînûran bi wî ye.
Imam he‌lalê Xudê he‌lal û he‌ramê wî he‌ram dikê (hukmê wî hukmê Xuda ye) û hudûdên ilahî radigrê û pêk tênê û ji dînê Xudê be‌re‌vanîyê dikê û yê hukme‌t û wez’a qe‌nc û de‌lîla birra ji rêka Xuda ra de‌’we‌t dike.
Imam we‌k rojê ye‌ ku de‌rdike‌vê û ronahî ya wî ‘ale‌mê li be‌r xwe‌ digrê û ew bi xwe li ufuqê da ye‌ ku de‌st û çav nagihênê, imam heyva ronahî û çira ya ge‌ÅŸ û nûra ronahîke‌r û stêra rênimûnke‌re di tarîtîyan da û di rêkên bajara da û di çolan da û di âvên be‌hra da …
Imam bêhn firheke‌rê he‌vrê û babê dilovan û bira yê ji yêk dê û babê û deyka qe‌ncîke‌r e‌ ji zarokê xwe‌ yê biçûk ra, ew pe‌nahgeha be‌nda ye di we‌xtê be‌la yên me‌zin d‌a, Imam ke‌se‌ke‌ ku te‌mîze‌ ji gunehan û dûre‌ ji kêmasîyan, ewî zanîne‌k xas heye û bi nîÅŸana ne‌rmîyê (he‌lîmî) hatîye‌ nîÅŸan kirin … Imam te‌k mirovê ze‌manê xwe‌ ye‌ û ke‌s nikarê nêzîkê (me‌qamê) wî bibê û çi zana dige‌l wî be‌rabe‌r nabin, ne‌ ke‌se‌k cihê wî digrê û ne ‌jî ke‌se‌k e‌msalê wî peyda dibê.
Vêca kî ye‌ ku bikarê Imam nas bikê û ân bijartina wî jê ra mumkin bê?! Heyhat, heyhat! ÊÅŸ li vêde‌rê wunda bûne û ‘e‌ql heyirî mane; çav, bê ronahî û me‌zin, biçûk û ÅŸhere‌za, mute‌heyîr mane … û xwe‌ÅŸ xe‌be‌r, ji kar ke‌tine ji wê çe‌ndê ku bikarin be‌‌hsa biratî û we‌sfe‌k yê wî bikin û ew he‌mî bi ne‌karîna xwe‌ i’tiraf dikin.

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.