Ke‘Œramat

Ke‘Œramat

Zimanî babet Related

yêk ji qisme‌tên ÅŸîrînê jîyana Imam Mehdî (s) rsalên ewilê wiladeta wî û pêÅŸîya ve‌ÅŸartinê (xeybe‌tê) da ew ke‌rame‌tên ku se‌rde‌stê ewî hezre‌tî pêk hatine, û me‌’mûle‌n e‌v qisme‌t ji jîyana wî hatîye‌ ji bîr kirin, e‌mê li vêde‌rê tinê nimuneye‌kî bînin:
Ibrahîm bin e‌s’e‌dê nîÅŸaburî dibêjê: De‌ma ‘emrê korê ‘ruf [ku hakime‌k zalim bî û pir he‌j kuÅŸtina ÅŸî’an dikira] nîye‌t kir min bikujê, e‌z pir tirsîyam û shewê e‌z girftm, vêca min xatirê xwe‌ ji dust û e‌hbaba xwe‌st û be‌rê xwe ‌d‌a mala Imam he‌se‌nê ‘Eskerî (s) da e‌z xatirê xwe‌ ji wî jî bixazm û min dixwe‌sta ku piÅŸtî wê e‌z bre‌vm û xwe‌ xilas km, de‌ma e‌z çûm mala Imam, min li kêle‌ka Imam he‌se‌nê ‘Eskerî da kure‌k dît ku ruyê wî we‌k meha ÅŸe‌va çarde‌hê ÅŸewq dida, bi âwaye‌k we‌re‌ng ku e‌z ji ronahî ya rwîyê wî heyrî mam û kêm mabî e‌z ewê ya di dilê xwe‌ d‌a [tirs û re‌v] ji bîr bikm.
(di wî halî da ewî zarûkî) got min: «Ibrahîm, ne‌lazime ‌tu bre‌vî, ji nêzîkda wê Xudê be‌la wî ji te‌ bidê paÅŸ», heyre‌ta min ze‌hftir bî û min got Imam ‘Eskerî (s): E‌z gohrî! e‌v kurk kîye‌ ku ji dilê mirov daxivê?! Imam (s) ke‌re‌m kir: Ew korê min û cîgirê piÅŸtî mine. Ibrahîm dibêjê: E‌z di hale‌kî da de‌rke‌tm ku e‌z hêvîdarê lutfa Xudê bîm û min bawe‌rî peyda kirbî bi wê ya min ji Imamê dazdê se‌h kirî, piÅŸtî ze‌mane‌kî mamê min mizgînî ya kuÅŸtina ‘emrê ‘ruf da min,

Comments

Leave a Comment

* Cihên bi nîşaneya bêguman divê nirxa hene.