د امام باقر عليه السلام علم او پوهه

د امام باقر عليه السلام علم او پوهه
 

د امام باقر عليه السلام علم هم د نورو امامانو په شان له وحي سرچينه اخستې وه. هغوي له استاده علم نه ؤ زده کړی او د انسانانو په مکتب او ښونځي کې يې زده کړه نه وه کړې. جابر بن عبدالله به امام باقر(ع) ته راتللو او له هغه حضرته به يې علم زده کوو او تل به يې ويل ای د علمونو سپړوونکيه! ګواهي ورکوم چې تا په وړوکوالي کې هم خداي علم لرلو. 4

عبدالله بن عطا مکي(رح) وايي: پوهان او عالمان مې د هيچا په مخکښې دومره واړۀ او سر ټيټي نه دی ليدلي څومره به چې د امام باقر عليه السلام په وړاندې داسې ؤ لکه د لويې استاد په وړاندې ماشوم زده کوونکی.5

د امام باقر عليه السلام اسماني او علمي شخصيت دومره ستر ؤ چې جعفر بن يزيدجعفي به له هغه څخه د روايت په وخت داسې ويل: د اوصياوو وصي او د انبياوو د علمونو وارث محمد بن علي بن حسين عليه السلام  داسې وايي. 6

يو سړي له عبدالله عمر څخه د يوې مسئلې پوښتنه وکړه او هغه يې په ځواب کې پاتې راغی، پوښتنه کوونکي ته يې وويل چې له دې ماشومه (امام باقر عليه السلام) پوښتنه وکړه. هغه سړي له امامه وپوښتل او امام ورته قانع کوونکی ځواب ورکړو. هغه او عبدالله عمر يې هم له ځوابه خبر کړو عبدالله وويل: دا داسې کورنۍ ده چې علم يې خداي ورکړی او خدايي دی.

 يو راوي وايي په کوفه کې مې يوې ښځې ته قران ښودلو، يوه ورځ مې ورسره ټوکه وکړه او بيا د امام باقر(ع) کتنې ته ورغلم امام وفرمايل څوک چې حتی په پټه هم ګناه وکړي خداي ورته توجه او پام نه کوي، هغې ښځې ته دې څه ووې؟ له شرمه مې مخ پټ کړو او توبه مې وکړه امام وفرمايل: بيا يې تکرار نه کړې.7

4 . علل الشرايع شيخ صدوق ج 1 ص 222.

5 . ارشاد شيخ مفيد ص246

6 . ارشاد شيخ مفيد ص246.

7 . بحار الانوار ج46 ص247.

تبصره

د يو پيغام د وتو

* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.