امام مهدی (عليه السلام) قران او حديث په رڼا کې

امام مهدی (عليه السلام) قران او حديث په رڼا کې

د خداے پاک د تر ټولو وروستی سفير پاڅون او انقلاب د نړۍ تر له لويو حقائقو څخه دے چې د قران مجيد په ډېرو ايتونو کې ورته اشاره شوې ده او ډېر زيات روايتونه د دغو ايتونو په تفسير کې نقل شوی دی چې ځينو ته په کې اشاره کوو:

 د سورۀ انبياء په ١٩٥ ايت مبارک کې راغلی دی:
(( وَ لَقَد کَتَبْنا فی الزَّبورٍ مٍنْ بَعْدٍ الذٍّکْرَ اَنَّ الاَرْضَ يَرٍثُها عٍبادٍیَ الصَّالٍحُونَ ))
په تحقيق سره په زبور کې مو (د تورات) له ذکر نه پس وليکل چې زمکه به زمونږ غوره بنده ګانو ته په وراثت کې رسيږی
 حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) فرمائی:
له غور بنده ګانو نه مراد چې زمکه به ورته په وراثت کې رسيږی امام مهدی (عليه السلام) او د هغۀ اصحاب دیـ [1]
او همدا رنګ د سورۀ قصص په ٥ ايت مبارک کې راغلی دی:
 ((وَ نُريدُ انْ نَمُنَّ عَلَی الذّينَ اسْتَضْعٍفُوا فٍی الاَرْضٍ وٍ نَجْعَلَهُمْ اَئٍمَّه وٍ نَجْعَلَهُمُ الوارثٍينَ))
او مونږ اراده کړې ده چې د زمکې په مستضعفو کسانو باندې احسان وکړو او هغوی (د خلکو) امامان او د زمکې وارثان وګرځوو.
حضرت امام علی (عليه السلام) فرمائی:
     له مستضعفانو نه مراد د پېغمبراکرم (صلی الله عليه و اله وسلم) خاندان دے. خداے پاک د دوی له کوشيشونو او زحمتونو نه پس (( مهدی)) په دې خاندان کې راپاڅوی او هغه به برمناک اوج، عزت او اقتدار ته رسوی او دښمنان به يې په سختۍ سره ذليلوی.[2]
هم دا رنګ د سورۀ هود د ٨٦ ايت مبارک په يوه برخه کې راغلی دی:
     ((بَقٍيَّهُ اللهٍ خَيْرٌُ لَکُمْ اٍنْ کُنْتُمْ مُوْمٍنٍينَ))
ترجمه : ستاسو لپاره بقيه الله غوره دے که مومنان يئ
امام محمد باقر (عليه السلام) فرمائی:
کله چې امام مهدی (عليه السلام) ظهور وکړی نو د کعبې ديوال ته په ډډه وی او وړومبنۍ خبره چې له خولې نه به يې وباسی دا ايت مبارک دے بيا يې وفرمايل: ((اَنا بَقٍيَّه الله فی اَرْضٍهٍ وَ خَليٍفَتٍهٍ وَ حُجَّتٍهٍ عَلَيْکُمْ)) او زۀ په زمکه باندې ((بقيه الله)) او په تاسو باندې د هغۀ جانشين او حجت يم او هر څوک چې غواړی په هغۀ باندې سلام ووائی : (( السَّلامُ عَلَيْکَ يا بَقيَّه اللهٍ فٍی اَرْضٍهٍ)) [3]
او د سورۀ حديد په ١٧ ايت مبارک کې راغلی دی:
(( اٍعْلَمُوا اَنَّ اللهَ يُحيٍی الاَرْضَ بَعْدَ مَْوتٍها قَدْ بَيَّنَّا لَکُمُ الآياتٍ لَعَلَّکُمْ تَعْقٍلُونَ))
پوه شئ چې خداے پاک د زمکې له مرګ نه پس هغه ژوندۍ کوی، مونږ (خپل) ايتونه ستاسو لپاره بيانوو چې کېدې شی غور او فکر وکړې.
امام جعفر صادق (عليه السلام) فرمائی:
(( مراد ترې دا دے چې خداے پاک به زمکه د امام مهدی (عليه السلام) د عدل او انصاف په ذريعې سره د هغۀ د ظهور په وخت کې ژوندۍ کوی له هغې وروسته چې د ګمراهانو په وجه مړه شوی وی)) [4]
 
ب: روايتونه
د امام مهدی (عليه السلام) موضوع له هغو موضوعاتو څخه ده چې د هغې په باره کې زيات روايتونه له مونږ سره شته دے په دا ډول چې د هغه حضرت (عليه السلام) د ژوند د مختلفو مراحلو لکه د ماشومتوب، غېبت صغری، غېبت کبری، د ظهور علامې، د ظهور او نړيوال حکومت غوندې د ژوند د مختلفو مراحلو په باره کې په جدا جدا توګه له دينی پېشوايانو له خوا يو لړ حديثونه موجود دی، لکه د هغه بزرګوار ظاهری او اخلاقی حصوصياتو، د غېبت د دوران حصوصياتو، د هغۀ د ظهور د انتظار کوونکو فضيلت او ثوابونو په باره کې د يولړ ارزښتناکو روايتونو مجموعه لرو او په زړۀ پورې دا چې په دغوډېر رويتونه په شيعه او سنی کتابونو کې نقل شوی دی او له امام مهدی (عليه السلام) سره اړوند ګڼ شمېر حديثونه متواتر دی.
     د ويلو وړ خبره ده چې د امام مهدی (عليه السلام) يو د پام وړ خصوصيت دا دے چې ټولو معصومينو د هغه حضرت (عليه السلام) په باره کې يو لړ مهمې وېناوې کړی دی چې د معلوماتی تعليماتو يوه مجموعه يې رامنځته کړې ده او د حق او عدالت د هغه بېرغوال پاڅون او انقلاب د غېر معمولی اهميت بيانوی. مناسبه دا ده چې دلته له هر يو بزرګ پېشوا څخه رايتونه نقل کړو:
ê د خداے ګران رسول (صلی الله عليه و اله وسلم) وفرمايل:
نېکمرغه دے هغه څوک چې امام مهدی (عليه السلام) ووينی او نېکمرغه دے هغه چې له هغۀ سره مينه کوی او نېکمرغه دے هغه څوک د هغۀ په امامت باندې باور ولری [5]
êامام علی (عليه السلام) وفرمايل:
د آل محمدد فرج ( امام مهدی (عليه السلام)) په انتظار کې وسئ او د خداے پاک له رحمت نه نااميدۍ کېږئ مه،بې له شکه چې د لوے خداے په نزد تر ټولو غوره کار د امام مهدی (عليه السلام) انتظار دے [6]
êپه لوح فاطمه (عليه السلام) [7] کې راغلی دی:
....... بيا به د نړۍ په خلکو باندې د رحمت په خاطر د اوصياؤ لړۍ د امام حسن عسکری (عليه السلام) په زوے باندې ختمه کړو، څوک چې د موسی (عليه السلام) کمال ،د عيسی (عليه السلام) شان، د ايوب (عليه السلام) صبر لری...[8]
êامام حسن مجتبی (عليه السلام) په يو روايت کې د خداے د ګران رسول (صلی الله عليه و اله وسلم) له دور نه پس د ځينو مشکلاتو له بيانولو وروسته وفرمايل:
خداے پاک به په اخېره زمانه کې يو سړے راپاڅوی د خپلو فرښتو په وسيله به د هغۀ ملاتړ کوی اود هغۀ د ملګرو حفاظت به کوی.... او هغهته به د نړۍ په ټولو خلکو باندې تسلط ورکوی، هغه به زمکه له عدل او انصاف، رڼا، او ښکاره دليل نه ډکوی.... نېکرغه هغه څوک دے چې د هغۀ زمانه ووينی او د هغۀ خبرې واوری.[9]
êامام حسېن (عليه السلام) وفرمايل:
... خداے پاک به د هغۀ (امام مهدی (عليه السلام) ) په ذريعه زمکه ژوندۍ کوی پس له هغې نه چې مړه شوی وی او د هغۀ په وسيله به خپل حق دين په ټولو دينونو باندې کاميابوی که څه هم د مشرکانو خوښه نه وی. د هغۀ لپاره يو غېبت دے چې په هغۀ کې به يوه ډله خلک له دين څخه مخ وګرځوی او يوه ډله خلک به په دين باندې ټينګ پاتې شی.... په تحقيق سره چې څوک د هغۀ په غېبت کې په تکليفونو او دروغ بلنو باندې صبر کوی د هغه کس په شان دے چې د خداے له ګران رسول (صلی الله عليه و اله وسلم) اوږه په اوږه په تورې سره جهاد کړے وی. [10]
 
êامام زېن العابدين (عليه السلام) وفرمايل:
هغه څوک چې د امام مهدی (عليه السلام) د غېبت په دوران کې له مونږ سره په مينه باندې قائم پاتې شونو خداے پاک به ورته د بدر او احد د جنګونو د زرو شهيدانو ثواب ورکړی [11]
 
êامام محمد باقر (عليه السلام) وفرمايل:
په خلکو باندې داسې يو وخت راروان دے چې امام به يې غېب شی نو بيا نېکمرغه دے هغه څوک چې په هغه زمانه کې زمونږ د ولايت په چاره باندې ټينګ پاتې شی [12]
êامام جعفر صادق (عليه السلام) وفرمايل:
د قائم (امام مهدی (عليه السلام)) لپاره دوه غېبتونه دی يو به پکې د لنډې مودې وی او بل به د اوږدې مودې لپاره وی [13]
êامام موسی کاظم (عليه السلام) وفرمايل:
امام مهدی (عليه السلام) به د خلکو له سترګو پناه کيږی خو د هغۀ ياد به دخلکو له زړونو نه نۀ وځی [14]
êامام علی رضا (عليه السلام) وفرمايل:
کله چې امام مهدی (عليه السلام) پاڅون وکړی نو زمکه به د هغۀ په نور سره روښانه شی او هغه بزرګوار به د خلکو تر مينځ عدل او انصاف تله ودروی نو بس بيا به څوک په بل چا باندې ظلم نه کوی. [15]
êامام محمد تقی (عليه السلام) وفرمايل:
زمونږ قائم (امام مهدی (عليه السلام) ) هغه څوک دے چې خلکو ته پکار دی د غېبت په زمانه کې د هغۀ د ظهور په انتظار کې وسی او که ظهور يې وکړ نو پکار دی چې د هغۀ فرمان ته غاړه کېږدی. [16]
êامام علی نقی (عليه السلام) وفرمايل:
 له ما نه پس زما زوے حسن (عليه السلام) به امام وی او له هغۀ نه پس به د هغۀ زوے قائم (امام مهدی (عليه السلام)) امام وی اوهغه به زمکه له عدل او انصاف نه ډکوی لکه څنګه چې له ظلم او جور نه ډکه وی [17]
ê امام حسن عسکری (عليه السلام) وفرمايل:
شکر د هغه خداے پاک چې زۀ يې تر هغه وخته له دنيا نه بو نه تلم چې زما جانشين يې ما ته وښود. هغه د خلقت او اخلاقو له نظره تر ټولو زيات له رسول اکرم (صلی الله عليه و اله وسلم) مشابهت لری.[18]
 
ياداښت
(1) تفسير قمی ٢ ټوک ٥٢ مخ
(2) غېبت طوسی ١٤٣ حديث ١٨٤ مخ
(3) کمال الدين ١ ټوک ٣٢ باب ١٦حديث ٦٠٣ مخ
(4) غېبت نعمانی ٣٢ مخ
(5) بحارالانوار ٥٢ ټوک ٣٠٩ مخ
(6) همدغه حواله ١٢٣ مخ
(7) په دغه روايت کې راغلی دی چې جابر بن عبدالله انصاری (رض) وائی: د رسول اکرم (صلی الله عليه و اله وسلم) په وخت کې د امام حسېن (عليه السلام) د زوکړې د مبارکۍ لپاره د حضرت فاطمې بی بی خدمت کې حاضر شوم، د هغې په لاس کې مې يوه د شين رنګ تختۍ وليده او پکې لکه د نمر په شان روښانه ليک وليد. پوښتنه مې وکړه چې دا تختۍ د څه ده؟ وې فرمايل: دا تختۍ خداے پاک خپل رسول (صلی الله عليه و اله وسلم) ته ډالۍ کړې ده او په دې کې زما د پلار، زما د خاوند او دوو بچو او زما د بچو د جانشينانو نومونه ليکلی شوی دی، د خداے ګران رسول (صلی الله عليه و اله وسلم) دغه تختۍ ما ته عطا کړه او راته يې وفرمايل چې په دې سره به خوشحاله يې.
(8) کمال الدين ١ ټوک ٢٨ باب ١ حديث ٥٦٩ مخ
(9) احتجاج ٢ ټوک ٧٠ مخ
(10) کمال الدين ١ ټوک ٣٠ باب ٣ حديث ٥٨٤ مخ
(11) همدغه حواله ١ ټوک ٣١ باب ٥٩٢ مخ
(12) کمال الدين ١ ټوک ٣٢ باب ١٥ حديث ٦٠٢ مخ
(13) غېبت نعمانی ١٠ باب ٤ فصل ٥ حديث ١٧٦ مخ
(14) هماغه حواله ٣٤ باب ٦ حديث ٥٧ مخ
(15) هماغه حواله ٣٥ باب ٥ حديث ٦٠مخ
(16) هماغه حواله ٣٦ باب ١ حديث ٧٠مخ
(17) هماغه حواله باب 37 حديث 10 مخ 79
(18) هماغه حواله باب 37 حديث 7 مخ 118
 
 

 

[1]. تفسير قمی ٢ ټوک ٥٢ مخ
[2]. غېبت طوسی ١٤٣ حديث ١٨٤ مخ
[3] .. کمال الدين ١ ټوک ٣٢ باب ١٦حديث ٦٠٣ مخ
 
[4]. غېبت نعمانی ٣٢ مخ
[5]. بحارالانوار ٥٢ ټوک ٣٠٩ مخ
[6]. همدغه حواله ١٢٣ مخ
[7]. په دغه روايت کې راغلی دی چې جابر بن عبدالله انصاری (رض) وائی: د رسول اکرم (ص) په وخت کې د امام حسېن (ع) د زوکړې د مبارکۍ لپاره د حضرت فاطمې بی بی خدمت کې حاضر شوم، د هغې په لاس کې مې يوه د شين رنګ تختۍ وليده او پکې لکه د نمر په شان روښانه ليک وليد. پوښتنه مې وکړه چې دا تختۍ د څه ده؟ وې فرمايل: دا تختۍ خداے پاک خپل رسول (ص) ته ډالۍ کړې ده او په دې کې زما د پلار، زما د خاوند او دوو بچو او زما د بچو د جانشينانو نومونه ليکلی شوی دی، د خداے ګران رسول (ص) دغه تختۍ ما ته عطا کړه او راته يې وفرمايل چې په دې سره به خوشحاله يې.
[8]. کمال الدين ١ ټوک ٢٨ باب ١ حديث ٥٦٩ مخ
[9] . احتجاج ٢ ټوک ٧٠ مخ
[10].  کمال الدين ١ ټوک ٣٠ باب ٣ حديث ٥٨٤ مخ
[11] . همدغه حواله ١ ټوک ٣١ باب ٥٩٢ مخ
[12]. کمال الدين ١ ټوک ٣٢ باب ١٥ حديث ٦٠٢ مخ
 
[13] .. غېبت نعمانی ١٠ باب ٤ فصل ٥ حديث ١٧٦ مخ
[14]. هماغه حواله ٣٤ باب ٦ حديث ٥٧ مخ
[15]. هماغه حواله ٣٥ باب ٥ حديث ٦٠مخ
[16] . هماغه حواله ٣٦ باب ١ حديث ٧٠مخê
[17]. هماغه حواله باب 37 حديث 10 مخ 79
[18]. هماغه حواله باب 37 حديث 7 مخ 118


تبصره

د يو پيغام د وتو

* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.