ابوالحسن سمري(رح)

ابوالحسن سمري(رح)

اوولس يا اتلس ورځې پس خبر راورسيد چې علي بن بابويه قمي په همدغه وخت وفات شوی دی.

علي بن محمد سمري د هجرت په 329 کال له دې دنيا بدرګه شو.
دا څلور واړه نايبان يا امام حسن عسکري عليه السلام په خپله ټاکلي او يا امام مهدي عليه السلام ټاکلي شوي دي او خلقو ته معرفي شوي دي. شيخ طوسي (رح) په خپل کتاب الغيبه کې روايت راوړے دے چې يوه ورځ، اول نايب عثمان بن سعيد سره د څلويښت کسانو سره د امام حسن عسکري عليه السلام کتنې له ورغلل نو امام حسن عسکري عليه السلام خپل ځوې (امام مهدي) دوي ته وښودل او ورته يې وويل زما نه روسته دا ماشوم د ستاسو امام او پيشوا دے او د دې پيروي وکړئ او پوهـ شئ نن نه روسته تاسو بيا دا ماشوم نۀ شو ليدلې تر دې چې عمر يې پورا شي او د غيبت په وخت هر څه چې عثمان بن سعيد وايي ومنئ. او له هغه هر څه حکم را اخلئ ځکه چې هغه د ستاسو د امام ځاې ناستې (جانشين) دے او زمونږ ټول کارونه به د هغه په لاس تر سره کيږي.
په يو بل حديث کې هم له امام حسن عسکري عليه السلام نه نقل شوي دي چې محمد بن عثمان (د امام مهدي عليه السلام دوهم نايب) هم له امام مهدي (عليه السلام) طرفه مقرر شوې دے شيخ طوسي داسې ليکي. د حضرت امام حسن عسکري په حکم سره عثمان بن سعيد هغه مال چې د يمن شيعه ؤ راوړے ؤ راواخست کوم خلقو چې دا حالت وليد نو امام ته يې وويل چې د ستا دې کار سره مونږ عثمان بن سعيد ته عقيده نوره هم پخه شوه او مونږ ته د هغه ستاسو سره مقام معلوم شو. نو امام حسن عسکري وويل ګواه ورکړئ چې عثمان بن سعيد د زما وکيل دے او د دې ځوې محمد بن عثمان به هم د زما ځوې امام مهدي وکيل وي.

دا د امام مهدي عليه السلام د غيبت نه مخکې خبرې دي او د غيبت صغری په وخت کې هم هر يو نايب خپل مرګ نه مخکې بل نايب چې امام مهدي عليه السلام له خوا ټاکلې شوې ؤ خلقو ته به يې ښوو. او معرفي کول به يې.

تبصره

د يو پيغام د وتو

* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.