ابو عمر عثمان بن سعيد(رح)

ابو عمر عثمان بن سعيد(رح)

احمد بن اسحاق قمي وايي: امام هادي عليه السلام ته مې عرض وکړ چې زۀ کله دلته يم او کله نۀ يم او که يم هم نو کله ناکله له تاسو سره رابطه ډيره ګرانه وي نو د چا خبره ومنم او اطاعت يې وکړم. امام وفرمايل: ابو عمرو(اسحاق بن سعيد زما باوري او امين کس دی، څۀ چې تاته وايي زما له خلې يې وايي. او څۀ چې در رسوي زما لخوا يې درسوي.)

احمد بن اسحاق قمي وايي: د امام هادي عليه السلام له شهادته ورسته امام حسن عسکري عليه السلام ته ورغلم دوي ته مې هم دا خبره تکرار کړه. دوي هم د خپل ګران پلار په شان وويل: ابو عمرو د تير امام باوري او امين کس ؤ زما هم  دی او ترما ورسته به هم وي. عثمان بن سعيد عمري له امام حسن عسکري عليه السلام وروسته د امام مهدي (عج) په حکم وکالت او نيابت ته دوام ورکړ. مسلمانانو به خپلې مسئلې هغۀ ته وروړې او هغۀ به خلقو ته د امام ځواب رسولو.

تبصره

د يو پيغام د وتو

* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.