د امام رضا عليه السلام څو مطلبي خبرې

د امام رضا عليه السلام څو مطلبي خبرې
 

1: انسان د خپلې ژبې لاندې پټ دی او په خپلو خبرو سره پيژندې شي.

2: له هر يو کاره مخکښې غور تدبير او پلان جوړول انسان له پښيمانۍ ساتي.

3: له بدو او خرابو کسانو سره ملګرتيا او ناسته پاسته په ښو او نيکو خلقو باندې د بد ګمانۍ سبب کيږي.

4: څوک چې د ځان قدر وپيژني نۀ هلاکيږي.

5: هديه او تحفه، کينې او دښمنۍ له مينځه وړي.

6: په قيامت کښې به هغه کس ماته ډير نزدې وي چې اخلاق يې ښۀ وي. او له خپلې کورنۍ سره نيک وي.

7: د خداي له بندګانو سره دښمني د اخرت لپاره ډيره بده توښه ده.

8: څوک چي يو مسلمان سره خيانت وکړي، زمونږ نه نۀ دی.

9: مومن چې کله غصه شي نو غصه يې د حق له خيال ساتلو او د خدايې له حدونو نۀ تيروي.

10: خدايې پاک قيل و قال (چټي بحث)، د مال بې ځايه خرچ کول، بې ځايه پوښتنې نۀ خوښوي.

11: له خلقو سره مينه کول نيم عقل دی.

12: تر ټولو سخت کارونه درې دي. انصاف او حق خبره(که څه هم د ځان په خلاف وي) په هر حالت کښې خدايې ياد ساتل، له ايماندارو وروڼو سره په مال کښې مرسته کول.

13: قران د خدايې کلام او خبرې دي، له دې مۀ تيريږئ او په بل څۀ کښې هدايت مۀ لټوئ ګمراه به شئ

تبصره

د يو پيغام د وتو

* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.