UGHAIBU (KUTOWEKA) KWA IMAMU (A.S)

UGHAIBU (KUTOWEKA) KWA IMAMU (A.S)

Makala zinazohusiana

UGHAIBU (KUTOWEKA) KWA IMAMU (A.S)

Muda wa kazi yake ya Uimamu umegawanyika katika sehemu mbili za Ughaibu. Moja inaitwa "Ghaibat-Sughra" (Ughaibu mfupi) na nyengine inaitwa "Ghaibati-i-Kubra" (Ughaibu mrefu). Yote hayo yamebashiriwa na dhuria wa Mtume (s.a.w.), kwa mfano:

(i) Mtume (s.a.w.) amesema, "Yeye ataendelea katika ughaibu mrefu wakati watu wengi wataingia katika kiza".
(ii) "Katika muda wa ughaibu wake, wale watakuobakia katika kuamini watakuwa wachache kama kibiriti".
(iii) Ali (a.s.) alisema, "Wa mwisho wetu sisi atakuwa ghaibu kwa muda mrefu. Ninaona jinsi wakati ule marafiki zetu watakavyohangaika kama ng'ombe wafanyavyo wanapotafuta chakula.
(iv) Mahala pengine Imamu Ali (a.s.) anasema, "Atadhihirika baada ya muda mrefu sana usiotambulika, wakati ambapo wenye imani ya kweli ndio watakaoweza kubakia na imani.

UGHAIBU (KUTOWEKA) KWA IMAMU (A.S)

Muda wa kazi yake ya Uimamu umegawanyika katika sehemu mbili za Ughaibu. Moja inaitwa "Ghaibat-Sughra" (Ughaibu mfupi) na nyengine inaitwa "Ghaibati-i-Kubra" (Ughaibu mrefu). Yote hayo yamebashiriwa na dhuria wa Mtume (s.a.w.), kwa mfano:

(i) Mtume (s.a.w.) amesema, "Yeye ataendelea katika ughaibu mrefu wakati watu wengi wataingia katika kiza".
(ii) "Katika muda wa ughaibu wake, wale watakuobakia katika kuamini watakuwa wachache kama kibiriti".
(iii) Ali (a.s.) alisema, "Wa mwisho wetu sisi atakuwa ghaibu kwa muda mrefu. Ninaona jinsi wakati ule marafiki zetu watakavyohangaika kama ng'ombe wafanyavyo wanapotafuta chakula.
(iv) Mahala pengine Imamu Ali (a.s.) anasema, "Atadhihirika baada ya muda mrefu sana usiotambulika, wakati ambapo wenye imani ya kweli ndio watakaoweza kubakia na imani.
(v) lmamu Hasan (a.s.) amesema, "Allah atampa umri mrefu wakati wa kutokuwepo kwake".
(vi) Vile vile lmamu Husain (a.s.) na Imamu Baqir (a.s.) wamesema kwamba, "Muda wa ughaibu wake utakuwa mrefu wakati ambapo wengi watapotea".
(vii) Imamu Jaffar Sadiq (a.s.) amesema, "Mahdi atakuwa wa tano katika kizazi cha mtoto wangu, na ataendelea kufichika kutoka machoni mwenu."
(viii;) Mahala pengine lmamu Jaafar (a.s.) anasema, "katika zama za kutoonekana (Imam Mahdi) (a.s) ni lazima waumini wote wanaoamini wabaki katika njia yao ya unyofu na dini."
(ix) Imamu Musa Kadhim (a.s.) amesema, "Uso wake utaondoshwa mbele ya macho ya watu lakini jina litaendelea kukumbukwa na kubakia katika nyoyo za wanaoamini. Yeye atakuwa wa kumi na mbili wetu.''
(x) Imamu Ridha (a.s.) amesema, "Atakuwa anangojewa wakati wa kutokuwepo kwake".
(xi) Imamu Muhammad Taqi (a.s.) amesema,

maoni

Acha Maoni

*Mashamba alama ya asteriski ni hakika kuwa thamani.