อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4

 


โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

 

อัคบารีย์ สมัยที่สาม


วิวัฒนาการของอัคบารีย์สมัยที่สามนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเชคยูสุฟ อัลบะห์รอนีย์ มรณะฮ.ศ.1186 เขาคือผู้ที่ยึดอยู่ทางสายกลางระหว่างสองแนวคิดหรือสองแนวทางที่ขัดแย้งกันระหว่างอัคบารีย์กับอุซูลีย์ โดยเขาได้พยายามผ่อนปรนความสุดโต่งในทัศนะของอัลอิสติรอบาดีย์และพวกอัคบารีย์ที่มีทัศนะคติโจมตีฝ่ายอุซูลีย์อย่างรุนแรงเกินไป แล้วจากนั้นเขาก็พยายามขจัดปัญหาคิล๊าฟระหว่างทั้งสองฝ่ายออกไป


สาเหตุก็เนื่องจากเชคยูสุฟ อัลบะห์รอนีย์ ซึ่งเป็นอัคบารีย์ผู้นี้ ได้เข้าไปเป็นศิษย์กับบรรดามุจญ์ตะฮิดฝ่ายอุซูลีย์บางส่วนที่เป็นอาจารย์ของเขา และเชคยูสุฟ อัลบะห์รอนีย์ได้ทุ่มเทศึกษาทำความเข้าใจหลักฐานและเหตุผลต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งของฝ่ายอุซูลีย์โดยปราศจากความตะอัซซุบนั่นเอง จนในที่สุดทำให้เขาเข้าใจว่า ทำไมต้องมีการอิจญ์ติฮาดเกี่ยวกับเรื่องฟิกฮ์ จนจำเป็นต้องวางวิชาวิชาอุซูลุลฟิกฮ์ขึ้นมา

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันต้องมีค่าอย่างแน่นอน