அஹ்லுல் பைத்தினரின் சிறப்பும்,அவர்களைப் பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியமும்

அஹ்லுல் பைத்தினரின் சிறப்பும்,அவர்களைப் பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியமும்

தொடர்பான கட்டுரைகள்

இறை தூதரும், இருதித் தூதருமான நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஆலிஹி வஸல்லம் அவர்கள், உலக மக்கள் அனைவரை விடவும் சிறப்பும், அந்தஸ்தும் வாய்ந்தவர்களாவார்கள். அவர்களுக்கு அடுத்தபடியான சிறப்பும் அந்தஸ்தும் வாய்க்கப் பெற்றவர்களாக,அவர்களது பரிசுத்த குடும்பத்தினரான அஹ்லுல் பைத்தினர் விளங்குகின்றனர் என்பதை அல்குர்ஆன் மற்றும், அல்ஹதீஸ் வாயிலாக நாம் தெளிந்துணர முடிகின்றது. அஹ்லுல் பைத்தினரின் பரிசுத்த தன்மை பற்றி அல்குர்ஆன் இவ்வாறு பறை சாற்றுகின்றது.
انما يريد الله ليذهـب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
'நபியின் குடும்பத்தினரே! உங்களிலிருந்து அழுக்குகளை அகற்றி உங்களை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றே அல்லாஹ் விரும்புகின்றான்;.' அல் குர்ஆன் -33. 33
மேலுள்ள இறைமறை வசனத்திற்கு முபஸ்ஸிரீன்கள் அல்குர்ஆன் விரிவுரையாளர்கள் பலர், பல்வேறு விதமான விளக்கங்களைக் கூறியுள்ளனர்;. நபிமணி (ஸல்) அவர்கள், இவ்வசனத்திற்குறிய சரியான விளக்கத்தை தமது வாழ்க்கை மூலமாகவும், வார்த்தை மூலமாகவும் தெளிவு படுத்தியிருக்கின்றார்கள்.
நபிகளாரின் மனைவியருள் ஒருவரான ஆயிஷா நாயகி அறிவிக்கின்றார்கள். ஒரு நாள் காலை, நபி ஸல் அவர்கள், கறுப்பு நிறப் போர்வையினால் தம்மைப் போர்த்திக் கொண்டு வெளியே வந்தார்கள். அப்போது, ஹஸரத் அலியின் மகனாராகிய இமாம் ஹஸன் வந்தார்கள். நபியவர்கள் தமது போர்வையினால் போர்த்திக் கொண்டார்கள். அதன் பிறகு இமாம் ஹுஸைன்வந்தார்கள். நபியவர்கள், அவரையும் தமது போர்வையினால் போர்த்திக் கொண்டார்கள். அதன் பிறகு ஹஸரத் பாத்திமா வந்தார்கள். நபியவர்கள் அவரையும் தமது போர்வையினால் போர்த்திக் கொண்டார் கள். பின்னர் ஹஸரத் அலி வந்தார்கள். நபியவர்கள், அவர்களையும் தமது போர்வையினால் போர்த்திக் கொண்டார் கள். அதன் பின், நபியவர்கள் இத் திருமறை வசனத்தை ஓதிக் காண்பித்தார்கள்.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهـركم تطهيرا
நபிகளாரின் மனைவியருள் மற்றொருவரான உம்மு ஸல்மா நாயகி அறிவிக்கின்றார்கள். சூரா அஹ்ஸாபின் 33ம் இவ்வசனம், எனது வீட்டில் வைத்தே இறங்கியது. அப்போது என் வீட்டில் நபிகளாருடன் ஹஸ்ரத் அலி ஹஸ்ரத் பாத்திமா, இமாம் ஹஸன், இமாம் ஹுஸைன் ஆகியோர் இருந்தனர் நபியவர்கள்,இவர்கள் நால்வரையும் அழைத்து, தமது போர்லையினால் அவர்களைப் போர்த்தி விட்டு, இவ்வாறு பிரார்த்தித்தார்கள்.
اللهـم هـولاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
அல்லாஹ்வே ! இவர்களே எனது குடும்பத்தினராகிய அஹ்லுல் பைத்தினர். ஆகவே, அவர்களை விட்டும் அசுத்தங்களை அகற்றி, அவர்களை பரிசுத்தவான்களாக்கி வைப்பாயாக!
உம்மு ஸல்மா நாயகி தொடர்ந்து கூறுகின்றார்கள், அவ்வேலையில் நான் போர்வையை சற்று விலக்கி, இறைத்தூதர் அவர்களே! நானும் தங்களுடன் இல்லையா ? எனக் கேட்டேன். அதற்கு பிறகு நபி ஸல் அவர்கள்
இவ்வாறு கூறினார்கள்.
انت على مكانك وانت على خير
நீங்கள் உங்களது இடத்திலேயே இருந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நன்மையிலேயே இருக்கின்றீர்கள். (ஸஹீஹ் திர்மிதி பாக-5 பக்-251)
மேற்குறிப்பிடப் பட்டுள்ள திருமறை வசனத்தில் வந்திருக்கும் இன்னமா என்ற சொல் அரபு இலக்கணத்தில் மட்டுப் படுத்திக் கூறும் ஒரு சொல்லாகும். அதாவது பலர் இருக்கும் ஒரு இடத்தில் சிலரை மாத்திரம் விஷேசமாக குறிப்பிட்டுச் சொல்வதற்கு இச்சொல் பயன் படுத்தப் படும். இவ்வாறு மட்டுப் படுத்திச் சொல்வதற்கு அரபு இலக்கணத்தில் பல சொற்கள் இருக்கின்ற போதிலும் அவையனைத்திலும் மிக வலுவான சொல்லாக இந்த இன்னமா எனும் சொல் விளங்குகின்றது. எனவே இத் திரு மறை வசனத்தின் ஆரம்பத்தில் இச் சொல் வந்திருப்பது மிகவும் கருத்திற் கொள்ளத் தக்க அம்சமாகும். அதாவது இறைவன் பரிசுத்தமாக்க விரும்பும் அஹ்லுல் பைத்தினர்கள் இந்த ஐவர் மாத்திரமே! மற்றெவரும் இச் சிறப்புக்கு உரித்தாக மாட்டார்கள் என்பதையே இவ் வசனம் வலியுறுத்துகின்றது.
இவ் வசனத்தில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ள ரிஜ்ஸ் எனும் சொல் அசுத்தம், பாவம், தீமை போன்ற மோசமான விடயங்களனைத்தையும் குறிக்கக் கூடியதாகும். ஆகவே நபிகளாரின் குடும்பத்தினராகிய அஹ்லுல் பைத்தினர் சகல விதமான மோசமான விடயங்களை விட்டும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாவர்.
அவ்வாறே இவ்வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தத்ஹீர் எனும் சொல் அனைத்து விதமான பாவங்கள,; தீமைகள், அழுக்குகள், துர்க்குணங்கள் முதலியவற்றை விட்டும் முழுமையாக பரிசுத்தமாக்கி வைப்பதை குறிக்கக் கூடியதாகும். எனவே அஹ்லுல் பைத்தினர் அல்லாஹ்வினால் முழுமையான பரிசுத்தவான்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை உணர முடிகின்றது.
இத்தகைய பரிசுத்தவான்களும், ஒழுக்க சீலர்களுமாகிய அஹ்லுல் பைத்தின ரே, முஸ்லிம் சமுகத்தினரால் பின்பற்றப் படுவதற்கு முழுத் தகுதி வாய்ந்தவர் கள் என்றும், எனவே இவ் அஹ்லுல் பைத்தினரையே பின்பற்ற வேண்டுமென் றும் இஸ்லாத்திலே தெளிவாக வலியுத்தப் பட்டுள்ளது.
நபி ஸல் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
يا ايها الناس اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي
மனிதர்களே! நான் உங்கள் மத்தியில் விட்டுச் செல்பவற்றை நீங்கள் பின்பற் றுவீர்களானால் நிச்சயம் வழி தவறவே மாட்டீர்கள். அவை அல்லாஹ்வின் வேதமும் எனது குடும்பத்தினராகிய அஹ்லுல் பைத்தினருமாகும்.(ஆதாரம் திர்மிதி பாக-2 பக்-308)
மேற் கூறப்பட்ட இந்த ஹதீஸை நபி ஸல் அவர்கள் அரபாவுடைய நாளின் போது கூறியதாகவும், அவர்களது அந்திம காலத்திலே மதினாவிலுள்ள அவர்களது வீட்டின் அறையில் வைத்து ஸஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் கூறி யதாகவும், துல் ஹஜ் மாதம் 18ம் கதீர் கும் எனும் இடத்தில் வைத்துக் கூறியதாகவும் பல அறிவிப்புகள் ஹதீஸ் கிரந்கங்களில் வந்துள்ளன. மேற் கூறப்பட்ட அல்குர்ஆன் வசனமும், ஹதீஸ்களும், அல்குர்ஆனையும், அஹ் லுல் பைத்தையும் பற்றிப் படித்து பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தையும், அதிலுள்ள முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்துவனவாகவே அமைந்துள்ளன.
நபி ஸல் அவர்கள் மற்றுமோர் முறை சொன்னார்கள்,
وانا تارك فيكم الثقـلين اولهما كتاب الله فيه الهـدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله فى اهل بيتي اذكركم الله فى اهل بيتي اذكركم الله فى اهل بيتي ( صحيح مسلم ج-2 ص238)
நான் பெறுமதியான இரு பொக்கிஷங்களை உங்கள் மத்தியில் விட்டுச் செல்கின்றேன் அவ்விரண்டில் முதலாவது அல்லாஹ்வின் வேதமான அல் குர்ஆன். அதிலே நேர்வழியும் பிரகாசமும் இருக்கின்றன. ஆகவே அல்லாஹ்வின் வேதத்தை எடுத்து அதனை பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுங்க ள்! என்று கூறிய நபியவர்கள் அல்குர்ஆனை பின்பற்றுவதன் மீது உணர்வூட்டி அதிலே ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தினார்கள். பின்பு சொன்னார்கள், இரண்டாவது பெறுமதியான பொக்கிஷம் என்னுடைய குடும்பத்தினரான அஹ்லுல் பைத்தினர். எனது அஹ்லுல் பைத்தினர் விடயத்தில் நான் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை ஞாபகமூட்டுகிறேன். எனது அஹ்லுல் பைத்தினர் விடயத்தில் நான் உங்களு க்கு அல்லாஹ்வை ஞாபகமூட்டுகிறேன். எனது அஹ்லுல் பைத்தினர் விடயத்தில் நான் உங்ளுக்கு அல்லாஹ்வை ஞாபகமூட்டுகிறேன். (ஆதாரம் சஹீஹ் முஸ்லிம் பாக-2 பக்-238)
அஹ்லுல் பைத்தினரை பின்பற்றுகின்ற விடயமானது ஒரு சாதாரண விடயமல்ல. மாறாக அது இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் அடிப்படையோடு ஒன்றிப் போயுள்ள மிக முக்கியமான அம்சமாகும். ஏனெனில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை மூலாதாரங்களுள், அல்குர்ஆனுக்கு அடுத்த படியாக அஹ்லுல் பைத்தினரே இடம் பெறுகின்றனர் என்பதற்கு மேலுள்ள ஹதீஸ்கள் வலுவான ஆதாரங்களாகத் திகழ்கின்றன. எனவே அல்குர்ஆனும், அஹ்லுல் பைத்தும் எப்போதும் ஒன்றையொன்று பிரிந்து விடாமல் இணைந்தே இருக்கும்.
இது பற்றி நபி ஸல் அவர்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்,
اني تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا كتاب الله وعترتى اهل بيتي انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض நான் விட்டுச் செல்லக் கூடிய இரு பொருட்களை நீங்கள் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்வீர்களானால், எனக்குப் பின் எப்போதும் நீங்கள் வழி தவற மாட்டீர்க ள். அவை அல்லாஹ்வின் வேதமாம் அல்குர்ஆனும் எனது குடும்பத்தினரா ம் அஹ்லுல் பைத்தினருமாகும். நிச்சயமாக இவ்விரண்டும் ஹவ்ளுல் கௌத ரிடத்தில் என்னை வந்தடையும் வரை ஒன்iறையொன்று பிரியவே மாட்டாது.
ஆகவே முஸ்லிம்கள் அனைவரும் முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டிய முதன்மையான இரு அம்சங்களாக, அல்குர்ஆனும் அஹ்லுல் பைத்தினரும் விளங்குகின்றனர். இவ்விரு விடயங்களையும் ஏற்று பின்பற்ற வேண்டியது, அனைத்து முஸ்லிம்கள் மீதும் கடமையாகும். ஒன்றை விட்டு மற்றொன்றை மாத்திரம் ஏற்றுக் கொள்பவர் பூரண முஸ்லிமாக ஆகும் தகுதியை இழந்து விடுகின்றார்.
ஒரு பறவை பறப்பதற்கு இரண்டு இறக்கைகள் அவசியம். அவற்றில் ஒன்றை இழந்தாலும் அது பறக்கும் தகுதியற்றதாக மாறி விடும். அவ்வாறே ஒரு முஸ்லிம் இஸ்லாமிய வாழ்வில் முழுமையாக நுழைவதற்கு அல்குர்ஆன், அஹ்லுல் பைத் ஆகிய இரு விடயங்களும் அவசியமாகின்றன.
முஸ்லிம்கள் வழிகேட்டிலே வீழ்ந்து விடாமல் இருப்பதற்கும், மூடக் கொள் கைகளில் மூழ்கி விடாமல் தவிர்ந்து கொள்வதற்கும், நேர்வழியிலே நிலைத் திருப்பதற்கும் நபி ஸல் அவர்கள் விதித்திருக்கும் நிபந்தனை, அல் குர்ஆன், அஹ்லுல் பைத் ஆகிய இரண்டையும் பின்பற்றுவதாகும். அதே வேளை, அல் குர்ஆனுக்கும் அஹ்லுல் பைத்தினருக்குமிடையிலான வேறுபாடுகளையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இரண்டும் ஒரே படித்தரத்தில் உள்ளவையல்ல. மாறாக குர்ஆன் முதலாவது படித்தரமென்றால், அதற்கடுத்த படித்தரத்திலே அஹ்லுல் பைத்தினர் இருக்கின்றனர். அல்குர்ஆனுடைய வசனங்களுக்கும், அவற்றினது கருத்துகளுக்கும் மிகச் சரியான விளக்கவுரைளாகவே அஹ்லுல் பைத்தினர் விளங்குகின்றனர்.
ஏனெனில் குர்ஆன் அல்லாஹ்வினது மிகப் பெரும் அற்புதமாகத் திகழ்கின்றது. 1400 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அது அணுவளவும் மாறா திருப்பதும், அதில் அணுவளவும் மாற்றங்கள் செய்யப்படாதிருப்பதும் அதன் மாபெரும் அற்புதத் தன்மைக்கு சான்றாக விளங்குகின்றது. இதே குர்ஆன் தான் அன்றைய நபிகளாருடைய காலத்திலும் இருந்தது. இன்றும் இருக்கின்றது. இனி மேலும் இருக்கப் போகின்றது.
ஆனாலும் இன்றைய காலத்தில் குர்ஆனுக்கு எதிரான பிரசாரங்கள் பரவலாகவும், பகிரங்கமாகவும் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன. குர்ஆன் திரிபுக்கு ள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதை சிலர் மாற்றி விட்டார்கள் என்றும் சில தீய சக்திகள் வாய் கூசாது பேசி வருகின்றன. இவ் இழிவான விடயத்தில் எமது முஸ்லிம் சகோதரர்கள் சிலரும் இணைந்து செயற்படுவது மிகவும் வேதனை தரும் செயலாகும்.
இவ்வாறு பிரசாரம் செய்யக் கூடியவர்கள் நானே குர்ஆனை பாதுகாப்பேன் என்று கூறியுள்ள அல்லாஹ்வின் கூற்றை நிராகரிக்கின்றார்கள். குர்ஆனில் உள்ளதைப் போன்ற ஒரு வசனத்தையேனும் உங்களால் கொண்டு வர முடியாது, என்ற குர்ஆனின் கூற்றை மறுத்துரைக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் தான் இறக்கி வைத்த குர்ஆனை பாதுகாக்க இயலாத பலவீனன் என்று ஒப்புக் கொண்டு விடுகின்றார்கள் என்பதை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
எனவே மாற்றப்படாததும், மாற்றப்பட முடியாததுமான மிக அற்புதமான வேதமாக அல் குர்ஆன் விளங்குகிறது. அந்த குர்ஆனுக்கு விளக்கவுரையா கவே நபிகளாரினதும், அவர்களது பரிசுத்த குடும்பத்தினரதும் வாழ்க்கை முறைகள் அமைந்திருக்கின்றன.
அஹ்லுல் பைத்தினர் எனும் பரிசுத்த வரையறைக்குள் நபி ஸல், ஹஸரத் அலி, ஹஸரத் பாத்திமா, ஹஸரத் ஹஸன், ஹஸரத் ஹுஸைன் ஆகியோர் அடங்குகின்றனர்.

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.