Mehdevi ideal toplumda iktisadi kalkınma ve adalet -6

Mehdevi ideal toplumda iktisadi kalkınma ve adalet -6

Bu yüzden Ä°slam peygamberi (sav), Hz. Mehdi (sa) döneminde insanların o zamana kadar hiç olmadığı kadar nimetlerden yararlanacağını buyurur.

Yer yüzünde ve altında bulunan bereketler ve hazinelerin ortaya çıkmasına yapılan vurgu ise gerçekte tarım ve ziraatin doruÄŸa ulaÅŸacağını ve tüm yeraltı kaynakların keÅŸfedilip en iyi ÅŸekilde kullanılacağına iÅŸarettir.

Mehdevi toplumda iktisadi adaletin bir baÅŸka göstergesi, eÅŸitsizliÄŸin sürekli azalmasıdır. Bunun anlamı her türlü ekonomik eÅŸitsizliÄŸin milli ve uluslararası düzeyde azalacağıdır.

Bazı rivayetlerin içeriÄŸi, Mehdevi toplumlar ayrımcılıkların ve baÅŸkalarının hakkını çiÄŸneme gibi durumların bertaraf edileceÄŸini ve nerede beÅŸeri bir toplum varsa, orada adaletin saÄŸlanacağını gösterir.

Ä°mam Bakır (sa) ÅŸöyle buyurur:

Hz. Mehdi (sa) hükümetinde eÅŸitlik ve adalet, beytulmalda ayrımcılık yapmamak ve insan haklarının tamamen yerine getirilmesi baÄŸlamında icra edilecektir.
Mehdevi toplum, yoksulluÄŸu tamamen yok eder, zira bir yandan madde sermayeler son derece artır ve sürdürülebilir ekonomik büyüme gerçekleÅŸir ve öbür yandan da bu imkanlar adil bir ÅŸekilde dağıtılır. Bu durum, her türlü fesadın baÅŸlıca kaynağı olan insanların mal hırsı ortadan kalkar.

Ä°mam Bakır (sa) ÅŸöyle buyurur: Ä°mam Mehdi (sa) yılda iki kez insanlara infakta bulunur, öyle ki artık zekata muhtaç olan kimse kalmaz. Zekat vermek isteyenler zekat bedelini muhtaç insanlara vermeye çalışır, lakin onlar, sizin zekatınıza muhtaç deÄŸiliz, ÅŸeklinde karşılık verir.

Ä°slam açısından hatta sürdürülebilir ekonomik büyüme ve eÅŸitsizliÄŸin azalması gerçekleÅŸse bile, tüketim dengeli olmadığı sürece ekonomik adalet saÄŸlanamaz. Bu açıdan aşırı tüketim sınıfların arasında uçurum oluÅŸmasına sebep olur ve Ä°slam dini madde zevklerde aşırıya kaçmayı kesinlikle reddeder.

Ä°slam’ın ideal toplumunda gerçek gereksinimlerle yapay ihtiyaçlar bir birinden ayırt edilir ve insanlar ahlaki açıdan öyle bir düzeye eriÅŸir ki malın önem ve deÄŸerini kavrar ve hiç bir dış denetim olmaksızın kendiliÄŸinden israftan ve tüketimde aşırıya kaçmaktan kaçınır. Ä°ÅŸte bu yüzden bu toplumda eÅŸraf kesimi gibi lüks yaÅŸamak söz konusu olmayacaktır.

Hz. Mehdi (sa) hükümetinde gerçekleÅŸecek olan her ÅŸey, yüce Allah’ın Kuran'ı Kerim’de vaadettikleridir. Kuran'ı Kerim’de kim salih amelde bulunursa yüce Allah ona pak ve seçkin bir yaÅŸam vaadetmiÅŸtir.

Hz. Mehdi (sa) hükümetinde insanların iman ve salih amellerine göre pak bir yaÅŸam sürdüreceÄŸine tanık olacağız. Bu toplumda menfaatçilik ve hırs, kıskançlık ve adaletsizlik yok olup gider.

Mehdevi ideal toplumda insanların arasındaki iliÅŸkiler barış ve sevgi temelleri üzerine kurulur ve gerçekten, böyle bir toplumu hayat etmek bile insanları mutlu eder.

BeÅŸeriyetin o büyük kurtarıcının eÅŸsiz liderliÄŸi sayesinde arzularına kavuÅŸtuÄŸu o günün umuduyla hepinizi yüce Allah’a emanet ediyoruz.

Taqrib

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.