İmam Hasan Askeri(a.s)’den Hadisler

İmam Hasan Askeri(a.s)’den  Hadisler

Hasan el-Askerî (Hasan b. Ali aleyhisselâm)’a yazdım ki:

"Sana feda olayım! Ä°mam Sadık (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın:

«Bizim sözümüze gözde melek, gönderilmiÅŸ peygamber ve Allah'ın kalbini imanla sınadığı mü'min tahammül edemez.» sözünün anlamı nedir?"

Bana cevap olarak ÅŸunları yazdı: «
Yani ne melek, ne nebi (peygamber) ve ne de mü'min taşıyamaz. Melek bu sözü bir diÄŸer meleÄŸe açmadan duramaz ve bir nebi bu sözü bir diÄŸer nebiye açmadan duramaz ve bir mü'min bu sözü bir diÄŸer mü'mine duyurmadan edemez. Ä°ÅŸte dedemin sözünün anlamı budur.»

***

Muhammed b. Reyyan ÅŸöyle rivayet etmiÅŸtir:

Ä°mam el-Askerî (Ali b. Muhammed el-Hadi aleyhisselâm)’a ÅŸöyle yazdım: "Sana feda olayım, bize rivayet edildi ki: Dünyada Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin payı sadece humustur."

Bana ÅŸöyle bir cevap geldi: «Dünya ve üzerindeki her ÅŸey Resûlullah'a aittir.»

***

Ebu Yakup Yusuf b. Muhammed b. Ziyad ve Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed b. Seyyar – her ikisi de Ä°mamiye Åžialarındandı- babalarının Ä°mam Hasan Askeri’nin (aleyhi selâm), Allah Azze ve Celle’nin “bismillahirrahmanirrahim”‌ sözünün açıklaması hakkında ÅŸöyle buyurduÄŸunu rivayet etmiÅŸtir:

“Allah, ihtiyaçlar ve zorluklar anında, her yaratığın O’ndan baÅŸka herkesten ümidini kestiÄŸi ve O’ndan baÅŸka her sebebin (bağın) koptuÄŸu bir anda her yaratılmışın kendisine yöneldiÄŸi kimsedir. Sen, “Bismillah”‌ diyorsun. Yani tüm iÅŸlerimde sadece ibadete lâyık olan Allah’tan yardım dilerim. Yardım istendiÄŸinde yardıma koÅŸar ve çaÄŸrıldığında icabet eder. Bu adamın birinin Ä°mam Sadık’a (aleyhi selâm) dediÄŸi ÅŸu sözdür: “Ey Allah Resulünün oÄŸlu! Bana Allah’ın varlığını göster ve ne olduÄŸunu öÄŸret ki cidal ehli olan kiÅŸilerin bana karşı saldırıları artmış beni ÅŸaÅŸkınlığa düÅŸürmüÅŸlerdir.”‌ Ä°mam Sadık (aleyhi selâm) ona ÅŸöyle buyurdu: “Ey Allah’ın kulu! Hiç gemiye bindin mi?”‌ Adam, “Evet”‌ deyince ÅŸöyle buyurdu: “Geminin parçalandığı, seni kurtaracak bir geminin ve sana yetecek bir yüzücülüÄŸün olmadığı bir durumla karşılaÅŸtın mı?”‌ Adam, “Evet”‌ deyince de ÅŸöyle buyurdu: “O an herhangi bir ÅŸeyin seni bu tehlikeden kurtarmaya kadir olduÄŸu kalbinden geçti mi?”‌ Adam, “Evet”‌ deyince de Ä°mam Sadık (aleyhi selâm) ÅŸöyle buyurdu: “Ä°ÅŸte o, hiç kurtarıcının olmadığı durumda kurtarmaya ve hiçbir yardımcının olmadığı bir anda yardımda bulunamaya kadir olan Allah’tır.”‌ Sonra imam Sadık (aleyhi selâm) ÅŸöyle buyurdu: “Bazı Åžialarımız iÅŸlerinin baÅŸlangıcında “Bismillarrahmanirrahim”‌i demeÄŸi terk ettiklerinden Allah, bu kullarını kendisine ÅŸükür ve sena etmeleri ve “Bismillarrahmanirrahim”‌i demeÄŸi terk ettikleri sıradaki taksirlerinden geçmesi için onları hoÅŸ olmayan ÅŸeylere müptelâ eder.”‌

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.