Gaybet-i SuÄŸrada Ä°mamdan Bir Keramet

Gaybet-i SuÄŸrada Ä°mamdan Bir Keramet

 

Gaybet-i SuÄŸra’da Ä°mam (a.s)’ın Kerametleri
 
Åžeyh Tusi (r.a) ÅŸöyle diyor: “Gaybet zamanında Ä°mam Mehdi (a.s)’dan görülen kerametler, sayılmayacak kadar çoktur.”
Burada örnek olarak bunlardan ikisini zikrediyoruz:
1) Ä°sa b. Nasr ÅŸöyle anlatır: Ali b. Samuri Ä°mam Mehdi (a.s)’a bir mektup yazarak ondan kendisi için bir kefen istedi, cevabında; “Senin seksen yılında (hicri 280 yılında veya 80 yaşında) ihtiyacın olacaktır” diye cevap geldi ve Ä°mam’ın buyurduÄŸu gibi 80 yılında vefat etti ve vefatından önce Ä°mam Mehdi (a.s) ona istediÄŸi kefeni gönderdi.[12
2) Muhammed b. Sure el-Kummi (Kum kentinin büyük alimlerinden) ÅŸöyle nakleder: Ali b. Hüseyn-i Babaveyh, amcası Muhammed b. Musa Babaveh’in kızı ile evlendi, ama ondan evlat sahibi olmadı. Ä°mam Mehdi (a.s)’ın üçüncü naibi olan Hüseyin b. Ruh’a bir mektup yazarak onun vasıtasıyla Ä°mam Mehdi (a.s)’dan, ona evlat verilmesi ve bu evlatlarının alim olması için Allah’tan dua etmesini rica etti.
Ä°mam (a.s) tarafından ÅŸu cevap geldi: “Åžimdiki hanımından evladın olmayacak, ama yakında sahip olacağın Deylemli bir cariyeden iki fakih erkek çocuÄŸun olacaktır.”
Ä°bn-i Babavey, Muhammed, Hasan, ve Hüseyin adında üç çocuk sahibi oldu, Muhammed ve Hüseyin parlak hafızalı iki fakih oldular, Kum kentinde hiç kimsenin belleyemediÄŸi konuları bellemiÅŸlerdi. Halk, rivayet ve hadislerin naklinde Ali b. Hüseyin b. Babaveyh’in iki oÄŸlu Muhammed ve Hüseyin’nin hafızalarına hayret eder ve bu makam Ä°mam Mehdi (a.s)’ın duasıyla size nasip oldu derlerdi. Bu hadise Kum halkı arasında pek meÅŸhurdu.[13]
BilindiÄŸi üzere Ä°mam’ın duası hürmetine dünyaya gelmiÅŸ olan Muhammed b. Ali b. Babavey’in fıkıh ve hadis alanında onlarca eseri mevcuttur. Åžia’nın hadisteki dört temel kaynağından biri olan “Men La Yahzuruh’ul Fakih” kitabı da onun eseridir.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.