Mehdevi ideal toplumda iktisadi kalkınma ve adalet -5

Mehdevi ideal toplumda iktisadi kalkınma ve adalet -5

Hz. Mehdi’nin (sa) kuracağı ideal toplumda yasalara saygı yaygınlaşır ve güç ve servet sahipleri para için baÅŸkalarını sömürmeyecek derecede manevi görüÅŸ ve imana kavuÅŸur. Bu toplumda insanların malı ve haysiyeti güvence altına alınır ve bireysel hakların yanı sıra sosyal maslahatlar da gözetlenir.

Mehdevi ideal toplumun en önemli endekslerinden biri, kalkınmışlıktır. KuÅŸkusuz kalkınma her toplumun bilim seviyesinin geliÅŸmesi ile doÄŸru orantılı olup bilim, kalkınmanın önemli elzemlerinden biri sayılır. Nitekim kalkınma konusuna insan gücü de önemli bir etken olup verimliliÄŸin artmasına katkı saÄŸlar.

Ä°slam dini bilim öÄŸrenmeye çok vurgu yaptığından Ä°slam’ın ideal toplumunun bir baÅŸka özelliÄŸi, bilimin oldukça yaygınlaÅŸmasıdır. Bilim, Hz. Mehdi’nin (sa) zuhuru sırasında zirveye tırmanır. Bu ilerleme hem maddi bilimlerde, hem dini maarif ve ilimlerde söz konusudur. Bilimin yaygınlaÅŸması ile birlikte insanlar yüce Allah’ın nimetlerinden daha iyi yararlanır. Bu durumda toplumun refah düzeyi geliÅŸir.

Ä°mam Bakır (sa) bir rivayette ÅŸöyle buyurur:
Hz. Mehdi (sa) kıyam ettiÄŸinde elini kulların başına koyar, onların aklını konsantre eder ve idrak güçlerini kemale erdirir.

Bilimin geliÅŸmesi, teknolojinin geliÅŸmesine sebep olur ve çevre kaynaklarını doÄŸru biçimde kullanmak, tahrip sürecini engeller. Böylece Mehdevi ideal toplumda akılcılık, Allah’a tapma ve ahlak ve takva gibi deÄŸerlerin yanında yer alır.

KuÅŸkusuz beÅŸeriyetin en önemli kazanımları olan bilim ve teknoloji akılla yönlendirilecek olursa, bugün dünyada ÅŸahit olduÄŸumuz onca facia yaÅŸanmayacaktır. Hz. Mehdi (sa) hükümetinde beÅŸeri akıl ilahi hidayet sayesinde filizlenir ve yapıcı amaçlara hizmet eder.

Ä°mam Sadık (sa) bir hadiste ÅŸöyle buyurur:
Bilimin 27 bölümü vardır ve insanlar zuhurdan önce sadece iki bölümünü öÄŸrenmiÅŸtir. Hz. Mehdi (sa) hükümetinde diÄŸer 25 bölüm buna eklenecektir.

Hz. Mehdi (sa) hükümetinde kalkınmışlığın belirgin endekslerinin yanı sıra, bilimsel ilerlemelerin manevi ve ruhi tekamülle birlikte olacağını ve böylece ilerleme ve teknoloji araçlarının fasık insanların eline geçmesinin engelleneceÄŸini söylemek gerekir. Burada aklın geliÅŸmesi ahlaki terbiye ile birlikte dünyayı yönetmeye layık olan bir toplumu oluÅŸturur. Hz. Mehdi’nin (sa) ideal toplumunda olumlu iktisadi faaliyetler canlanır ve ilahi muhibetler insanlar arasında adil bir ÅŸekilde dağıtılır. Bu toplumda iktisadi adalet sürdürülebilir ekonomik kalkınma, eÅŸitsizliÄŸin sürekli azalması, yoksulluÄŸun tamamen yok olması ve ideal düzeyde tüketim olmak üzere dört endeksle inÅŸa edilir.

Hz. Mehdi’nin (sa) ideal toplumunda ekonomik büyümenin sürekliliÄŸi, insanların imkanları yararlanma konusunda memnuniyeti ve yine yaÅŸam kalitesinin geliÅŸmesi ile aralıksız ve kesintisiz saÄŸlanır.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.