Ä°MAM MEHDÄ°NÄ°N ASHABI

Ä°MAM MEHDÄ°NÄ°N ASHABI

 

Ä°MAM MEHDÄ°NÄ°N ASHABI
  
Nerede olsaniz, Allah sizi bir araya getirir. Bakara /148
 
• Teberi Sagir: Ebu Besir rivayet ediyor. Ä°mam Cafer Sadik buyurdu:
“Bunu Allah’ın Resulü müminlerin emirine imla etmiÅŸtir ve Mehdi’nin ashabının sayılarını ve isimlerini belirleyerek kendisine emanet etmiÅŸtir.
… Bedir ehli (savaÅŸçıları)nin sayısı kadar; üçyüz on üç kiÅŸidirler. Allah onları bir cuma gecesi Mekke’ye toplayacak. O cumanın sabahı hepsi Mescid’ül-Haram’da bir araya geleceklerdir. Ä°ste (söz konusu) ayetin yorumu budur… Onlar necip kiÅŸilerden, hakimlerden, yöneticilerden ve din bilginlerinden oluÅŸur…”
 
• Fazl b. Sazan: Abdullah b. Sinan rivayet ediyor, Imam Cafer Sadik buyurdu:
“Yataklarından (evlerinden) kaybolanlar üçyüzonüç kiÅŸidir, Bedir ehlinin (Bedir savaşına katılan Müslümanların) sayısı kadardır; Mekke’de sabahlarlar. Allah’ın su (yukarıdaki) ayeti buna iÅŸarettir, onlar Kaim Mehdi’nin sahabeleridirler.”
 
• Ayyasi: Cabir b. Yezid Cü’fi, Imam Cafer Sadik’in su buyruÄŸunu rivayet etmiÅŸtir:
“Allah’a andolsun ki; aralarında ellisi kadın olan üçyüzon küsur kiÅŸi daha önce aralarında sözleÅŸmeden, son bahar bulutu gibi bir araya toplanırlar… Ä°ste Allah’ın: “…Nerede olsanız, sizi bir araya toplar…” buyruÄŸu buna iÅŸarettir.
 
• Ayyasi: Mufazzel b. Ömer rivayet ediyor, Ä°mam Cafer Sadik buyurdu:
“Ä°mam Mehdi’ye izin verildiÄŸinde Allah’a Ibranice’deki büyük adıyla (Ibarince isim A’zam ile) seslenir, kendisine üçyüzonüç kiÅŸilik sahabe gönderilir, son bahar bulutu gibi bir araya toplanırlar. Onlar velayet ehlidirler. Ä°çlerinden kimi bir gece yatağından kaybolur Mekke’de sabahlar… Onlar kaybolmuÅŸlardır ve su ayet onların hakkında nazil olmuÅŸtur: … Nerede olsanız Allah sizi bir araya getirir…”
 
• Seyh Saduk: Abdülazim Hasani rivayet ediyor: Muhammed b. Ali b. Musa (Ä°mam M. Taki)’a; sizin, Muhammed Ehl-I Beyti’nin, yeryüzünün, zulüm ve haksızlıkla dolmuÅŸ iken adalet ve hakkaniyet ile dolduracak olan Kaim olmanızı diliyorum, dedim, buyurdu ki:
“Allah’ın, kendisiyle yeryüzünü küfür ehlinden temizleyip adalet ve hakkaniyetle dolduracağı Kaim’in dünyaya geliÅŸi gizli olur ve insanların gözünden gaip olur… Allah, Bedir ehli sayısı kadar olan üçyüzonüç kiÅŸilik ashabını dünyanın uzak bölgelerinden bir araya toplar. Ä°ste Allah’ın bu ayeti (yukarıdaki ayet) buna iÅŸarettir. O (Kaim)’nun bu sayıdaki ashabı toplandığında Allah emrini açıklayacak… Duyurusu tekmil olunca da Allah’ın izniyle onbinkisi (birden) toplanacak…”
 
Andolsun, onlardan azabı sayılı bir topluluÄŸa (veya belirli bir süreye) kadar ertelesek, mutlaka: "Onu alıkoyan nedir?" derler. Haberiniz olsun; onlara bunun geleceÄŸi gün, onlardan geri çevrilecek deÄŸildir ve alaya almakta oldukları ÅŸey de kendilerini çepeçevre kuÅŸatacaktır. Hud /8
 
• Kummi: Hisam b. Ammar babasından naklen rivayet ediyor, Hz. Ali bu ayet (yukarıdaki ayet) hakkında buyurdu:
“Sayili ümmet, Kaim sahabeleridir. Üçyüzonküsür (kisilerdir).”
 
• Ayyasi: Abd’ül-A’la Cebeli rivayeti, Imam Muhammed Bakir buyurdu:
“Kaim’in ashap üçyüzonküsür kiÅŸidir, Allah’a andolsun ki, onlar, Allah’ın kitabında buyurduÄŸu (Hud/8) sayılı ümmettirler. Bir saat içinde bir araya toplanırlar, aynen son bahar bulutları gibi…”
 
• Tabersi: Imam M. Bakir ve imam C. Sadik buyuruyorlar:
“Muhakkak ki, sayılı ümmet Mehdi’nin ahir zamandaki üçyüzonküsür kiÅŸilik ashabıdır. Bedir ehli gibidirler. Son bahar bulutunun kısa sürede bir araya geldiÄŸi gibi, bir saat içinde bir araya toplanırlar.”
 
• Nu’mani: Ishak b. Abdülaziz rivayeti, Ä°mam C. Sadik bu (söz konusu) ayetle, ilgili buyurdu:
“Azab: Kaim’in zuhurudur, sayılı ümmet: Bedir ehlinin sayısıdır ve (onlar da) Mehdi’nin sahabeleridir.”
 
• Dostları yiÄŸit, ÅŸecaatli, salih, imanlı kiÅŸilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi ise yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... (Bihar’ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 Ikmal’ud- Din, c.2, s.367)

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.