Məhdəviyyət hakimiyyətinin qərb qloballaşdırmasına münasibəti

Məhdəviyyət hakimiyyətinin qərb qloballaşdırmasına münasibəti

HÉ™zrÉ™ti MÉ™hdi(É™ c)in hökumÉ™ti armani hökumÉ™t olaraq Ä°lahi göstÉ™riÅŸlÉ™rÉ™ É™saslanır. O hökumÉ™tdÉ™ bütün insanların É™dalÉ™t, rahatlıq, xoÅŸbÉ™xtliyi tam formada tÉ™min olacaq. Qeyd olunan hökumÉ™t sistemi dünya üçün ideal hökumÉ™t qurluÅŸudur. Onun müqabilindÉ™ qÉ™rb qloballaÅŸdırması istÉ™yir qÉ™rbin qurluÅŸ vÉ™ mÉ™dÉ™niyyÉ™tini millÉ™tlÉ™r arasında yerləşdirsin. QÉ™rb mÉ™xsusÉ™n Amerika internet, peyk anteni kimi yüksÉ™k rabitÉ™ qovÅŸaqlarından vÉ™ texnologiyadan istifadÉ™ etmÉ™klÉ™ dünyanın hakimiyyÉ™tini É™lÉ™ keçitmÉ™k üçün çalışırlar. Onlar kapitalist rejimini dünyada hakim etmÉ™k istÉ™yirlÉ™r. QÉ™rblilÉ™r spesifik dahiliklÉ™ qloballaÅŸma cÉ™rÉ™yanını öz mÉ™nfəətlÉ™ri sÉ™mtÉ™ meyillÉ™ndirirlÉ™r. Dünyada yalnız iddia etmÉ™klÉ™ vÉ™ öz iddialarını geniÅŸlÉ™ndirmÉ™klÉ™ bir çox geridÉ™ qalmış dövlÉ™tlÉ™ri aldadırlar. Bəşər hüququ, demokratiya, beynÉ™lxalq É™mniyyÉ™ti qoruma qüdrÉ™ti, azadlıq, terroristlÉ™rlÉ™ mübarizÉ™, atom stansiyalarını mÉ™hv etmÉ™k kimi konsepsiyaları beynÉ™lmilÉ™l sÉ™thdÉ™ araÅŸdırmaq vÉ™ açıqlamaqla öz qÉ™hrÉ™manlıqlarını dünyaya tanıtdırmaq istÉ™yirlÉ™r. Amerika vÉ™ onun muzdurları digÉ™r ölkÉ™lÉ™rÉ™ hücüm vÉ™ tÉ™cavüz etmÉ™k üçün bəşər hüququ, demokratiya vÉ™ bu kimi anlayışlardan kömÉ™k alırlar. Azadlıq vÉ™ demokratiyadan müdafiÉ™ adı altında Viyetnam, Əfqanıstan vÉ™ Ä°raqa tÉ™cavüz edirlÉ™r. HÉ™qiqÉ™tdÉ™ onlar özlÉ™rini dünyanın aÄŸası vÉ™ sahibi sanırlar. QloballaÅŸma prossesini dÉ™ öz mÉ™nfəətlÉ™ri tÉ™rÉ™fÉ™ sövq edÉ™rÉ™k, ancaq özlÉ™rini düÅŸünürlÉ™r. BirləşmiÅŸ millÉ™tlÉ™r təşkilatını da yalnız bu mÉ™qsÉ™dlÉ™ meydana çıxartdılar ki, qlobal hökumÉ™tin qurluÅŸu üçün münasib zÉ™min yaratsın. Göründüyü kimi qüdrÉ™t sahiblÉ™ri Amerika, Fransa, Ä°ngiltÉ™rÉ™ birləşmiÅŸ millÉ™tlÉ™r təşkilatına rÉ™hbÉ™rlik edirlÉ™r. Veto haqqı yalnız beÅŸ ölkÉ™nin ixtiyarındadır. Bu onun üçündürki, onların mÉ™nafeyilÉ™ müxalif olan saÄŸlam düÅŸüncÉ™li insanların verdiklÉ™ri proqramları yerindÉ™cÉ™ boÄŸsunlar. Azadlıq vÉ™ müstÉ™qillik üçün edilÉ™n qiyam vÉ™ inqilabların üzvlÉ™ri É™gÉ™r Amerika vÉ™ ona dost ölkÉ™lÉ™r ilÉ™ müxalifdirlÉ™rsÉ™, onları terorist hesab edilirlÉ™r. Amerika üçün onların mÉ™nafeyinÉ™ zidd olan hÉ™r hansı islah vÉ™ inqilab edÉ™nlÉ™r teroristdirlÉ™r. Aydındır ki, HÉ™zrÉ™ti MÉ™hdi(É™ c)in qloballaÅŸdırma prossesi qÉ™rbin verdiyi ülgü ilÉ™ ziddir. Çünki bu acı hÉ™qiqÉ™t açıqcasına bəşər hüququ vÉ™ É™dalÉ™tlÉ™ müxalifdir. HÉ™r bir saÄŸlam düÅŸüncÉ™li ÅŸÉ™xs bunu dÉ™rk edÉ™rÉ™k öz nifrÉ™tini ona bildirir. Bir halda ki, HÉ™zrÉ™ti MÉ™hdi(É™ c)in hökumÉ™tinin É™sas xüsusiyyÉ™tlÉ™rindÉ™n biri É™dalÉ™ti yer üzündÉ™ icra etmÉ™k vÉ™ geniÅŸlÉ™ndirmÉ™kdir. Bundan É™lavÉ™ qÉ™rbin qloballaÅŸdırma düÅŸüncÉ™sinin fÉ™lsÉ™fi qaynaqları da HÉ™zrÉ™ti MÉ™hdi(É™ c)in hökumÉ™tinin ideoloji köklÉ™rilÉ™ uzlaÅŸmır. Bu cÉ™hÉ™tdÉ™n hazırda dünyaya hakim olan qÉ™rbrÉ™ngli qloballaÅŸmanın uzlaÅŸmayan tÉ™rÉ™flÉ™rini Ä°slamdakı MÉ™hdÉ™viyyÉ™t ideyası ilÉ™ tÉ™dqiq vÉ™ müqayisÉ™ etmÉ™k yerinÉ™ düÅŸÉ™r.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.