Mehdilik ve Küreselleşme (2)

Mehdilik ve Küreselleşme (2)

 İkinci aşama ise neyin küreselleşmesi gerektiği konusu olup bu alanda iki proje kendisini hissettirmekte ve bu hedef doğrultusunda hızla ilerlemektedir.

  Birinci proje: Dünyayı batılılaştırma, yani Batı kültürünü küreselleştirip dünyaya hakim kılma projesidir. Bu proje en tanınmış proje olarak bilinir. Bu proje, globalleşmeyi sağlayacak bütün imkanlardan ve potansiyel bütün güçlerden yararlanarak dünyayı batılılaştırma yolunda hızla ilerlemektedir. Üzerinde bir iradenin var olduğu hissedilen bu proje, toplumların tabii seyri ile arzuladığı bir proje değil, bir dayatma ile kabullendirilmeye çalışılan ve dünyayı istedikleri gibi şekillendirmek isteyen, istediklerinde değiştirme hakkını kendilerinde bulundurmak isteyenlerin düşünce ve projesidir.

  İkinci proje: Mehdilik doktrini, dünyaya „ilahi iradenin“ hakim olmasını ve beşeri toplumun ilahi irade ile idare edilmesini isteyen projedir. Mehdilik, dünya toplumlarını ilahileştirme, ilahi çizgiye yönlendirme hedefini taşımaktadır.

  Batılı  birçok düşünür ve bilim adamı bu ikinci projeden, yani İslam’ın projesinden habersiz olduklarından, dünyanın geleceğinin ve gelecekteki dünyanın şekillenmesini sağlayacak yegane sistem ve kurtuluş reçetesi olarak birinci projeyi görmekteler. Buna karşılık bazı Müslüman düşünür ve ilahiyyatçıları da İslam’ın dünyanın geleceği ve gelecek dünya için bir proje, plan ve sistemi olmadığını düşünerek toplumlara empoze edilmek istenen birinci projeyi destekleme acizliğine düşmekteler. Bazıları ise birinci projenin tehlikesini sezdiklerinden ve alternatif bir düşünce, reçete ve sistem ortaya koyamadıkları için küreselleşmeye karşı çıkmaktalar.
imam mehdi

   Her iki projeyi kısaca karşılaştırdığımızda  aralarındaki fark ortaya çıkacak ve Müslümanlar olarak ne kadar büyük bir nimete sahip olduğumuz görülecektir.

   Her iki projenin ortak yanları da vardır; Çünkü her ikisi de dünyanın küreselleşmesini istemekte, global bir dünya oluşmasını beklemektedirler. Ayrı bir ifadeyle dünyadaki gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde, iletişim ve haberleşmenin hızla ilerlemesiyle,  yeni buluşlar, gelişmeler sayesinde dünyanın daha da küçülerek bir köy haline gelmesini dört gözle beklemekte ve bunun için de uğraş vermektedirler. Her iki projenin de ortak noktası dünyayı kendisine vatan seçmiş olması, kendisini milli ve coğrafi sınırlarla sınırlandırmamış olmasıdır.

   Globalleşme yolunda bu iki farklı projeyi birbirinden ayıran özellikler, onların mahiyet ve hakikatını ortaya koyuyor; „batılılaştırmak“ ( beşerleştirmek ) ve „ilahileştirmek“.

  Birinci ayrılık noktaları: Batılalıştırma projesinde eksen „insan“dır, İlahileştirme projesinin mihverinde ise „Allah“ vardır.

  İkinci ayrılık noktaları : Öğretilerinin kaynağı, hakikati tanıma yöntemi, varlık alemini ve gerçeklerini tanıma araç ve vesilesidir.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.