Nudbe Duası

Nudbe Duası

Nudbe Duası (Arapça: دعاء الندبة); dört bayramda (Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Gadir Hum Bayramı ve Cuma Günü) okunması müstehap olan en meşhur dualardandır. Bu duayı Seyyid Reziyuddin Ali b. Tavus, İkbalu’l Amal kitabında zikretmiştir. Şialar, İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bu duayı İmam Zaman’ın (a.f) firakında, genellikle Cuma sabahları güneş doğmadan önce okurlar.
İçindekiler

    1 Duanın Bu İsimle Adlandırılma Sebebi
    2 Nudbe Duasının Senedi
    3 Nudbe Duasının Okunma Zamanları
    4 Nudbe Duasının İçeriği
    5 Nudbe Duasının Şerhleri
    6 Nudbe Duasının Metni
    7 Kaynakça
    8 Bibliyografi
    9 Dış Bağlantılar

Duanın Bu İsimle Adlandırılma Sebebi

Nudbe, davet ve aynı şekilde ağlamak ve nale – figan etmek manalarına da gelmektedir. Nudbe duası; İmam Zaman’ı (a.f) istigase (yalvararak yardım isteme) ile imdada çağırma, gaybetinden dolayı üzüntü duyma ve firakından ağlama konularını içermektedir ve bundan dolayı bu isimle adlandırılmıştır.[1]
Nudbe Duasının Senedi

Nudbe duasını, Seyyid Reziyuddin Ali b. Tavus, İkbalu’l Amal’da[2] ve Misbahu’z Zair kitabının yedinci faslında ve aynı şekilde hicri kameri altıncı asrın ileri gelenlerinden Muhammed b. Cafer b. Meşhedi Hairi, Mezar-ı İbn Şerif[3] olarak bilinen, Mezar kitabında nakletmiştir.

Hadis ve rivayetlerin ricalleri ve üstatları tanımada gibi hadisi konulara ihatası olan Allame Meclisi, Biharu’l Envar[4] ve Tuhfetu’z Zair gibi kitapların mukaddimesinde, duaların senedinin muteber olduğuna şahitlik etmesinin yanı sıra, açıkça ve özelliklede İmam Cafer Sadık’a (a.s) dayanan Nudbe duasının senedinin itibarını tasdik etmiş ve Zadu’l Mead kitabında şu ibareti zikretmiştir: “Hak itikatlara ve İmam Zaman’ın gaybetinden dolayı duyulan üzüntüleri içeren Nudbe duası muteber senetle İmam Cafer Sadık’tan nakledilmiştir ve bu duayı dört bayramda okumanız müstehaptır.”[5]
Nudbe Duasının Okunma Zamanları

Nudbe duasının dört bayramda: yani Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Gadir Hum Bayramı ve Cuma Günü okunması müstehaptır.[6]
Nudbe Duasının İçeriği

Allah’a hamdu ve sena ve Resulüne ve Ehlibeytine salat ve selam ile başlanılan Nudbe duası, daha sonra Enbiya ve Evliyaların seçilme hikmeti ve onların Allah tarafından kabul edildiği konusu beyan edilmektedir. En başta Hz. Adem olmak üzere Ulu’l Azm peygamberlerin her birinin hayatlarındaki en önemli yükselişe işaret edilerek, hakkın payidar kalması için Allah tarafından, batılın hakka galebe etmemesi ve hiçbir kulun (ayetlerine uymamız için uyarıcı olarak neden senin tarafından bir peygamber ve elçi gelmedi diye) bir özür getirmemeleri için, onlardan her birine bir vasi ve halef tayin edildiği vurgulanmıştır.

Ardından İmam Ali’nin (a.s) Allah Resulünün (s.a.a) vasisi ve halifesi olduğu konusunu işlemekte ve İmam Ali’nin (a.s) faziletlerinin bir kısmını naklederek sözü, peygamber efendimizi sarih emri karşısında İmam Ali ve evlatlarından hidayet edicileri birbiri ardınca şehit eden, din düşmanlarının şekavet ve sadakatsizliğine getirmektedir. Daha sonra da risalet hanedanın geriye kalan son masumuna istigase ve şevk izhar etmekte ve Peygamber ve Ehlibeytine özel bir salavatla İmam Zaman’ın (a.f) zuhurunun acilen gerçekleşmesi, hak devletin gelmesi ve batılın ortadan kalkması ve İmam Zaman’la ilişkilerin güçlenmesi için birkaç önemli istekle dua son bulmaktadır.[7]
Nudbe Duasının Şerhleri

    Şerhi Duayı Nudbe; Sadruddin Muhammed Hasani Müderris Yezdi.
    Akdu’l Cuman li Nudbeti Sahibe’z Zaman; Mirza Abdurrahim Tebrizi.
    Vesiletu’l Kurbe fi Şerhi Duayı Nudbe; Şeyh Ali Hoi.
    Şerhi Duayı Nudbe; Molla Hasan Türbeti Sebzevari.
    En-Nuhbetu fi Şerhi Duayı Nudbe; Seyyid Mahmud Meraşi.
    Nudbe duasının şerhi veya tercümesi; Serdar Kabuli.
    Mealimu’l Kurbe fi Şerhi Duayı Nudbe; Muhammed Ermevi.
    Vezaifu’ş Şia fi Şerhi Duayı Nudbe; Edip İsfahani.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.