GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(3.Bölüm)

GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(3.Bölüm)

Keza ÅŸöyle de denilebilir: "Bir veya birkaç kiÅŸinin çalışmasıyla biryere varılmaz ki?! Ayrıca benim ne suçum var ki imamı görme feyzinden mahrum bırakılıyorum?" Cevap ÅŸudur:

Bizler eÄŸer bütün insanları fikri kemale erdirmek, insanları Ä°slam’ın hakikatleriyle tanıştırmak ve Ä°mam-ı Zaman’ın hedeflerine yakınlaÅŸmak için çalışırsak kendi görevimizi yapmış olur ve buna karşılıkta büyük bir sevaba ereriz.

Zira bir adım dahi olsa insanlık toplumunu hedefe doÄŸru yürütmüÅŸ oluruz ki bu iÅŸin deÄŸerini büyük alimler de takdir ederler. Bu sebeple rivayetlerde kurtuluÅŸu beklemenin en büyük ibadetlerden olduÄŸu yeralmıştır.

2- Gaip olan Mehdi’ye inanmak kurtuluÅŸu beklemek ve Ä°mam-ı Zaman’ın zuhurunu gözlemek müslümanlara büyük bir ümit vermektedir ve bu ümit baÅŸarı ve ilerlemede en büyük etkenlerden biridir. Ümitleri kaybolan bir grup ise asla baÅŸarıya ulaÅŸamaz.

Evet, dünyanın acı durumu, maddi fikirler akını, ilim ve öÄŸretiler pazarının kesadı, zayıf sınıfın günaşırı mahrumiyeti, sömürgecilik tekniklerinin geliÅŸmesi,

soÄŸuk ve sıcak savaÅŸlar ve doÄŸuyla batı arasındaki silahlanma yarışı hayırsever ve aydın insanları oldukça rahatsız etmekte bazen insanoÄŸlunun ıslah kabiliyeti ilkesinde dahi ÅŸüpheye düÅŸmektedirler.

BeÅŸer için varolan tek ümit ışığı ve bu karanlık alemde çakan tek ümit kıvılcımı kurtuluÅŸ, tevhid hükümetinin altın çağını ve ilahi hükümlerin hakimiyetini beklemektir.

Titrek ve ümitsiz kalplere huzur veren ve mahrum sınıfın yaralı kalplerine merhem olan bu kurtuluÅŸu beklemektir. Müminleri inançlarında sabit ve dinde payidar kılan da bu kurtuluÅŸu beklemektir.

Dünyanın hayırseverlerini iÅŸ ve faaliyetlere teÅŸvik eden hakkın zaferine olan imandır, insanlığı ümitsizliÄŸin korkunç uçurumundan kurtaran ve ümidin aydın yoluna sevkeden de o gaybi güçten yardım dilemektir.

Ä°slam Peygamber’i de cihanÅŸumul tevhid hükümetinin programını açıklamak ve cihanÅŸumul ıslahatın öncüsünü tanıtmakla Ä°slam dünyasından ümitsizlik ruhunu yok etmiÅŸ, ümitsizliÄŸin kapılarını kapamıştır.

Müslümanların bu Ä°slami program vasıtasıyla dünyanın dağınık milletlerinin dikkatini çekeceÄŸi ve tevhid hükümetinin teÅŸkilinde bütün insanları birleÅŸtireceÄŸi beklenmektedir.

Hz. Ali b. Hüseyin (a.s) ÅŸöyle buyuruyor: "KurtuluÅŸu beklemek kurtuluÅŸun en büyük kısımlarından biridir."[2]

Özetle: vaadedilmiÅŸ Mehdi’ye inanmak ÅŸiiler için parlak bir gelecek hazırlamıştır ve onlar o günün ümidiyle yaÅŸamaktadırlar. Ümitsizlik ve yenilgi ruhunu yok etmiÅŸ ve onları iÅŸ,

hedef yolunda çalışma, nefis tezkiyesi ve ilahi öÄŸretilerle ilgilenmeye teÅŸvik etmiÅŸtir. Åžiiler maddecilik, ÅŸehvetperestlik, zulüm, küfür, dinsizlik, savaÅŸ ve sömürünün karanlık çağında tevhid hükümetini insanlığın akli tekamülünü, zulüm saltanatının yıkılmasını,

gerçek barışın saÄŸlanmasını ve ilim pazarının parlak dönemini açık bir ÅŸekilde müÅŸahade etmekte ve gerekli ÅŸartları gerçekleÅŸtirmeye çalışmaktadırlar. Ä°ÅŸte bu yüzden Ehl-i Beyt’ten nakledilen rivayetlerde

kurtuluÅŸu beklemenin en büyük ibadetlerden olduÄŸu ve hak yolunda ÅŸehadete denk sayıldığı kaydedilmiÅŸtir."[3]

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.