Kuran Ayetleri Işığında İmam Mehdi

Kuran Ayetleri Işığında İmam Mehdi

Elbette âlemdeki var olan hakikatlerin büyük bir kısmı ilahî ayetlerin derinliklerinde saklıdır. Bu hakikatlerin gerçeÄŸine ve derin manasına, yalnızca Allah’ın Salih kulları ulaÅŸabilirler. Onlar; Kuran ehli ve gerçek müfessirlerdir. Onlar, Peygamber efendimiz (s.a.a) ve onun tertemiz Ehlibeyt’idir.

Son ilahî elçinin kıyamı ve evrensel inkılâbı kâinatın en büyük hakikatlerinden birisidir. Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde, bu konuya iÅŸaret edilmiÅŸ ve birçok rivayette, bu ayetlerin tefsiri nakledilmiÅŸtir. Bunlardan bir kaçını örnek olarak aÅŸağıda zikrediyoruz:
"Zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da yazdık. Muhakkak ki, yeryüzünü salih kullarım miras alacaktır."[1]
   Ä°mam Bakır (a.s) ayetin tefsiriyle ilgili olarak ÅŸöyle buyurmaktadır:
“Yeryüzüne mirasçı olacak salih kullardan maksat; Ä°mam Mehdi (a.f) ve dostlarıdır.”[2]
Kasas suresinin beÅŸinci ayetinde ÅŸöyle buyrulmaktadır:  
“Biz ise, o yerde güçsüz düÅŸürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları yeryüzüne vâris kılmak istiyorduk.”
Ä°mam Ali (a.s) ÅŸöyle buyurur:
Onlar, Muhammed’in (s.a.a) ailesidir.  Allah, onlardan olan Mehdi'yi (a.f) (uzun) mücadelelerden sonra görevlendirecek, onları aziz (saygın) ve düÅŸmanlarını ise zelil kılacaktır.”[3]
Aynı ÅŸekilde Hud suresinin 86. ayetinde ÅŸöyle buyrulmaktadır:
“EÄŸer inanan insanlar iseniz Allah'ın bıraktığı (Bakiyyetullah) sizin için daha hayırlıdır...”
Ä°mam Bakır (a.s) ayetin tefsiri hakkında ÅŸöyle buyurdu:
“(Kaim) ortaya çıktığı zaman sırtını Kâbe'ye yaslayacak ve ilk olarak bu ayeti okuyacak ve sonra ÅŸöyle seslenecektir:
 Allah'ın geride bıraktığı benim. Ben, O'nun hücceti ve halifesiyim. Ona teslim olan herkes: 'Ey yeryüzündeki Bakiyyetullah! Selam olsun sana' diye selam vereceklerdir.”[4]
Allah’u Taala Hadid suresinin 17. ayetinde ÅŸöyle buyurmaktadır:
“Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.”
Ä°mam Sadık (a.s) ÅŸöyle buyurmaktadır:
“Yani Allah sapıklık içinde olan yöneticilerin zulmü ile ölü bir hâle getirilmiÅŸ yeryüzünü, Kaim’in zuhuruyla getireceÄŸi adaleti ile diriltecektir.”[5]


[1]- Enbiya, 105
[2]- Tefsir-i Kummî, c.2, s.52
[3]- Gaybet-i Tusî, h.143, s.184
[4]- Kemalu’d-din, c.1, bab.32, h.16, s.603
[5]-Gaybet-i Numanî, s.32

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.